9. A

Mgr. Jana Uherková Třídní učitel učitel

Český jazyk 8.AB

Publikováno: 10.5.2021 Autor(ka): Janika Bartečková

10. 5. Pravopis přejatých slov

Český jazyk  8.AB

Milí osmáci!

Odevzdejte úkol, který měl být k dnešnímu dni do 12h splněn. (Uč.str. 69/cv.3)

V tomto týdnu práce s učebnicí příprava na vyučování str. 67/cv. 3 vypsat do sešitu formou přehledné tabulky 3 sloupečky:  

  1. uvedené slovo, 2. význam slova, 3. obor

str. 69/cv. 1 vypsat všechna podtržená slova včetně uvedení synonym domácího původu.

Na čtvrtek

Str. 138 zjisti, co jsou publicistické útvary. Připrav si otázky pro rozhovor může to být se zpěvákem, youtuberem, hercem, sportovcem, trenérem, anebo s lektorem, se kterým jste měli v nedávné době besedu, kdokoliv koho obdivuješ nebo si vážíš toho, co dělá, s někým, kdo je pro tebe zajímavý. Min. 3 otázky, ideálně 5.

Před návratem do školy doporučuji kontrolu úkolů a zápisů v sešitech.

Přeji krásný další májový týden. Janika Bartečková

 

 

 

3. 5. Pravopis přejatých slov

Hezký den přeji všem!

Úkoly pro tento týden jsou následující:

- na 1. online hodinu si připrav převyprávění obsahu básně Máj

- zjisti bližší informace o Karlu Hynku Máchovi a jeho básni

- první sloku se nauč zpaměti*, společně zarecitujeme ve škole

MLUVNICE - PRAVOPIS PŘEJATÝCH SLOV

- do středy přečíst učebnice str. 67 viz modrá tabulka

- doplnit PS2 str. 21 cv. 1,2,3,4, kontrola v hodině

- opakování pravopisu psaní velkých písmen

Učebnice str. 69/ cv. 3 do sešitu mluvnice č.1 odevzdat nejpozději v pondělí do 12h (v případě distanční výuky)

*ZPAMĚTI:

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
O lásce šeptal tichý mech;
květoucí strom lhal lásky žel,
svou lásku slavík růži pěl,
růžinu jevil vonný vzdech.
Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol;
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam co slzy lásky.

 

Na slyšenou on-line! Janika Bartečková

 

 

 

26. 4.  K. H. Mácha Máj

Srdečně zdravím!

V tomto týdnu pokračujeme v procvičování psaní velkých písmen, viz e-mail nebo příloha.

V rámci literatury se seznámíte s básní K. H. Máchy Máj https://www.lupomesky.cz/maj/

Další úkoly sdělím v hodině.

 

Přeji všem pevné zdraví a hodně radosti! Janika Bartečková

 

 

 

 

 

19. 4. Mluvnice - pravopis

Milí žáci,

tento týden se zaměřímě na procvičování psaní velkých písmen a na pravopis obecně.

Jeden odkaz jste již dostali v pondělním zadání https://www.mojecestina.cz/article/2016060101-velka-pismena-zeme-a-zeme

nyní si prostudujte pravidla psaní https://www.pravopisne.cz/2011/12/pravidla-psani-velkych-pismen/#priklady-3

Podle pokynů v hodině uděláte zápis do sešitu.

Své znalosti si ověřte zde: https://wordwall.net/cs/resource/13723168/psan%C3%AD-velk%C3%BDch-p%C3%ADsmen

https://wordwall.net/cs/resource/13005758/procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD-psan%C3%AD-velk%C3%BDch-p%C3%ADsmen

https://wordwall.net/cs/resource/10755947/psan%C3%AD-velk%C3%BDch-p%C3%ADsmen-2

https://wordwall.net/cs/resource/5591332/psan%C3%AD-velk%C3%BDch-p%C3%ADsmen-u-v%C3%ADceslovn%C3%BDch-n%C3%A1zv%C5%AF

Ve čtvrtek provedeme společnou kontrolu formou diktátu.

Přeji všem zábavné učení. Janika Bartečková

 

 

 

12. 4. Úvaha

Milí žáci,

na tento týden mějte připravenou úvahu, kterou po konzultaci v online hodině a po vlastní kontrole pravopisných chyb přepíšete a odevzdáte nejpozději do 19. 4.

Do čtvrtka zhlédněte toto krátké video: https://www.youtube.com/watch?v=HGFe3BON6v4

V příloze je soubor Hry s příslovími, doplňte cv.3 1.list (str. 10), cv. 53 a 54 na 3.listě (str.36) a cv.12 4.list (str. 43)

Přeji vám krásný týden. Janika Bartečková

 

 

 

6. 4. Opakování

Milí žáci,

tento týden platí zadání, na kterých jsme se dohodli, včetně úkolu níže, který jste již obdrželi v e-mailech.

Nyní využijete všech svých předchozích prací k tomu, abyste mohli napsat úvahu na konečné téma: Co může udělat jedinec ke zlepšení životního prostředí? Viz str. 132/ cv. 6 v učebnici mluvnice.

K zamyšlení se znovu nad tímto problémem vám pomůže i toto video:
 
Pracujte podle osnovy!
 
Přeji vám krásný týden. Janika Bartečková

 

29. 3. Moje kniha

Milí žáci,

připravte si přednes nejzajímavější ukázky z vaší knihy. Délka četby by měla být min. 1,5´max.3´ Cílem je upoutat pozornost spolužáků, získat si všechny posluchače.

K ukázce z četby vyhledejte hudbu nebo píseň, která čtený obsah a děj knihy nejlépe vystihuje. Viz úkol HV!

Příští týden má 8.B online hodinu hned v úterý po Velikonocích, v této hodině se budeme věnovat skladbám,

které vyberete ke svým knihám. Buďte připraveni.

Těším se na vaše ukázky! Janika Bartečková

 

22. 3. Stavba věty

Milí žáci,

tento týden dočtěte knihu, do pátku napište a odevzdejte referát ke knize. S předstihem zadávám k tomuto tématu ještě jeden úkol.

Připravte si nejzajímavější ukázku a nacvičte si přednes této ukázky. Cílem je upoutat pozornost spolužáků, podrobnosti sdělím on-line.

V mluvnici pokračujeme tématem z minulého týdne, procvičujte nadále rozlišování věty jednoduché a souvětí.

https://wordwall.net/cs/resource/10596555/v%C4%9Bta-jednoduch%C3%A1-souv%C4%9Bt%C3%AD-po%C4%8Det-v%C4%9Bt-v-souv%C4%9Bt%C3%ADch

https://wordwall.net/cs/resource/9807944/v%C4%9Bta-jednoduch%C3%A1-x-souv%C4%9Bt%C3%ADpo%C4%8Det-v%C4%9Bt

https://wordwall.net/cs/resource/12359512/v%C4%9Bta-jednoduch%C3%A1-souv%C4%9Bt%C3%AD

 

S chutí do toho a půl je hotovo! ;-)

Přeji krásný první jarní týden. Janika Bartečková

 

 

 

15. 3. Stavba věty

Milí osmáci,

také tento týden budeme opakovat a procvičovat základní vědomosti o stavbě věty.

Na první online hodinu si připravte cv. 5,6 v PS 1 na str. 12 a v učebnici cv. 4 a 5 na str. 11, vyplněná cvičení odevzdejte prosím všichni do úterý 11h. Cvičení z učebnice není nutné opisovat celé do sešitu2, stačí si odpovědi poznamenat tužkou v učebnici nebo vypsat do sešitu základní skladební dvojice, podstatné je, aby jste měli připravené odpovědi.

Zopakujte si druhy přísudku viz poučka!

Procvičování zde: https://wordwall.net/cs/resource/10894313/druhy-p%c5%99%c3%adsudku-slovesn%c3%bd-slo%c5%been%c3%bd-nebo-jednoduch%c3%bd

https://wordwall.net/cs/resource/10894976/druhy-p%C5%99%C3%ADsudku

https://wordwall.net/cs/resource/9563704/druhy-p%C5%99%C3%ADsudku

Další pokyny pro práci v českém jazyce si řekneme v on-line hodině, jak bylo dohodnuto na online schůzce 15.3. ráno.

Literatura: četba vlastní knihy příprava referátu

Sloh: shromažďování materiálů pro úvahu

Přeji všem úspěšný 11. pracovní týden. ;-) Janika Bartečková

 

 

 

 

8. 3. Mluvnice opakování

Milí žáci,

zopakujte si na nejbližší on-line hodinu vše, co jste si zapamatovali o základních větných členech.

V příloze najdete barevný přehled pod názvem Podmět poučka a Přísudek poučka, vytiskněte si jej a vlepte do sešitu nebo opište barevně do sešitu, níže si procvičte určování.*

Opakování: https://www.mojecestina.cz/article/2012092701-vetne-cleny-zakladni-prehled

*Procvičování: https://www.umimecesky.cz/rozbory-podmet-prisudek-3-uroven/776

Pokud by vám zadání nešlo, vygenerujte si jednodušší příklady a poté se vraťte ke složitejším.

V hodině budu zkoušet a kontrolovat splněné zadání. Úkoly z poslední hodiny zkontrolujeme společně ve čtvrtek

a domluvíme se na dalším pracovním postupu.

V rámci literatury si poslechněte krátkou ukázku z divadelní hry Balada z hadrů:

https://www.youtube.com/watch?v=ydD6SYuRFjM&t=14s

 

Přeji všem pevné zdraví a trpělivost. Janika Bartečková

 

 

1.3. Jarní prázdniny

 

22. 2. Úvaha

Milí osmáci,

1) Dokončete a připravte si úkol spojený s HV - Osvobozené divadlo, k tomuto tématu si přečtěte v čítance na str. 177

Úspornou pohádku Jana Wericha a odpovězte na tyto otázky:

Ze které Werichovy knihy je tato ukázka?

Kdo je kmet, a kdo je kmán?

Má pohádka vážnější podtext?

Napište 20 dvojslabičných slov

2) Do sešitu Sloh si udělejte zápis k tématu Úvaha tzn. z modré tabulky na str. 130 vypsat první silně vytištěný řádek,

ze str. 131 opsat celou osnovu a ze str. 132 Jazykové prostředky úvahy

3) Vyhledej význam slova argumentace a napiš si do sešitu Sloh, kdy jsi naposled něčím argumentoval/a.

ÚTERÝ, STŘEDA - ONLINE - KONTROLA ÚKOLŮ 8.B si na úterý připraví Popis dne (pondělí, čtvrtek, sobota) 8.A už úkol dělala

ČTVRTEK ONLINE - pokračování na téma úvaha, budeme psát dopis, ve kterém budete argumentovat.

Průběžně v rámci slohu i literatury si zopakujeme také mluvnici!

 

Přeji všem úspěšný týden a pevné zdraví. Janika Bartečková

 

 

 

 

 

15. 2.

Úskalí českého jazyka

Milí osmáci!

Kolik slov má čeština? Svou odpověď si promyslete a zapište do sešitu.

Zda byl váš odhad správný, se dozvíte po zhlédnutí videa, které jsem vám níže připravila.

Dozvíte se například:

Kolik slov stačí k primitivnímu životu?

Lze určit přesný počet slov? (Svou odpověď odůvodni.)

Jak slova vznikají? (Opakování)

Jak se nazývá slovník, podle kterého se odhaduje počet slov?

Kolika slovy disponuje angličtina, ruština a němčina?

*Jaká je slovní zásoba českého jazyka?

Co je frekvenční slovník?

Která jsou nejčastěji užívaná slova? (Prosím vypsat.)

Kdo zjišťuje číselné údaje slov a k čemu slouží? (Alespoň stručně)

Vysvětli zkratky ÚJČ, AV ČR        

V online hodině navážeme na video, které zhlédnete a budeme pokračovat v učivu minulých dní.

Nově se zaměříme na skloňování vlastních a přejatých jmen.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/896874-tajemstvi-reci/269531300630006-cisla/

 

Brzy na shledanou! J. Bartečková

 

 

 

8. února

Milí žáci,

úkoly na tento týden jsou tyto:

- opakování str. 84 Test č. 11 v učebnici

- odevzdat během pondělí úkol z minulého týdne PL Slavík a růže 

- pravopisná cvičení, online diktát:

https://www.umimecesky.cz/psani-carek-souveti-podradne-1-uroven/330

https://www.pravopisne.cz/2011/08/doplnovani-carek-do-vety-28/

- do čtvrtka odevzdat přepsané ve Wordu nebo v Pdf odpovědi na všechny otázky, které již máte v sešitě ohledně zamyšlení nad životem na Zemi.

Příloha musí být pojmenovaná.

Snažte se úkoly plnit včas a neodkládat je, aby se nenahromadily.

 

Mějte se hezky. J. Bartečková

 

 

 

 

Milí žáci, 

níže naleznete pokyny pro přípravu na online vyučování i pro samostatnou práci v ČJ, zadané dnes ráno: 

a) zopakovat si vše o částicích a citoslovcích a zapsat stručný zápis do sešitu

https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-castice/

https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-citoslovce/

b) diktát na spřežky (udělejte alespoň tři různá cvičení)

https://www.umimecesky.cz/diktat-sprezky-3-uroven/100

c) do prověřovacího sešitu napsat odpovědi k otázkám z posl. online hodiny

 
Úvodní otázky byly: 1) Jak vypadá Země, na které žiji?  2) Jak by měla vypadat Země, na které bych chtěl žít? Co proto mohu udělat? Ze společné diskuze vyplynuly další podotázky:
Co tvoří odpad? Kde končí tříděný odpad? Co se s ním dál děje? Jak nevyrábět odpad? Čím to je, že je tolik odpadu? Znáte nějakou skupinu v ČR, která pomáhá zlepšit naše životní prostředí?
 
d) přečíst alespoň jednu kapitolu z knihy, kterou máte rozečtenou, připravit si stručný referát
 
 
Přeji vám krásný týden! Janika Bartečková
 
 

 

 

Dobrý den,

dnes budete pracovat podle pokynů, které jsem vám ráno poskytla v online přenosu.

Tzn.: zobrazíte si odkazy níže, přečtete si poučení o předložkách a uděláte zápis do sešitu mluvnice č. 1

Předložky vlastní a nevlastní
Předložky a jejich vazby
 
Stejně tak si zopakujete spojky, přečtete si celou poučku, vlastními slovy si ji zopakujete a opět uděláte zápis do sešitu ml.1
Obě tabulky i pravopis spojek.
 
Spojky souřadící a podřadící
Pravopis spojek
V úterý v 8.B a ve středu v 8.A budu ověřovat znalosti a kontrolovat zápisy.
 
Přeji vám krásný týden! Janika Bartečková

 

 

 

 

Dobrý den,

doufám, že jste si o víkendu odpočinuli a užili si konečně pořádné zimy.

Dnes budu chtít, abyste se zamysleli nad svou prací a sami zhodnotili své výsledky. V příloze naleznete tabulku

Školní zdatnost. Tuto tabulku vyplňte do zítřka a odešlete mi zpět na mou e-mailovou adresu. Děkuji.

Do pátku odevzdejte PL, který zpracujete k četbě. Podklady najdete opět v příloze - jde o povídku Rozdělat oheň z knihy Jacka

Londona Volání divočiny. Odpovězte na otázky k textu, k ukázce nakreslete obrázek a napište, zda jste zažili někdy podobné

dobrodružství.

Do mluvnice si připravte a zopakujte Neohebné slovní druhy. Zaměřte se na příslovce, stupňování příslovců,

zopakovat si vše o slovních druzích můžete také zde: https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-slovni-druhy/

Kliknutím na jednotlivé slovní druhy se vám rozbalí podrobnosti.

 

Přeji vám úspěšný týden. Janika Bartečková

 

 

 

Dobrý den,

chválím všechny žáky, kteří v termínu odevzdali pololetní práci do českého jazyka a výtvarné výchovy Labyrint světa a ráj srdce a prokázali tím své nadání, spolehlivost, zodpovědnost i preciznost. Práce se velmi povedly, mám z nich upřímnou radost. Kéž byste i nadále pracovali stejně zodpovědně a pečlivě jako u tohoto úkolu.

Nyní pracujte podle pokynů zadaných v pondělí ráno v online hodině, tzn. v PS vyplníte stranu 18 celou kapitolu Slovesný vid.

V učebnici najdete toto učivo na str. 94 - 95, v následující online hodině proběhne zkoušení a zadání úkolů na příští hodiny.

V tomto týdnu probereme také Neohebné slovní druhy, viz PS str. 13, v učebnici str. 82 - 83.

Těším se na vás Janika Bartečková

 

Milí žáci,

zdravím Vás v novém kalendářním roce, přeji všem pevné zdraví a co nejrychlejší návrat do školních lavic. :-)

Nyní jen stručně připomenu zadání, které jsem vám již osobně sdělila online prostřednictvím.

1) Dokončit leporelo Labyrint světa a ráj srdce

termín odevzdání je stanoven na čtvrtek 7. ledna mezi 8.00 - 9.30 ve škole.

Známka bude mít nejvyšší bodovou hodnotu, práce se bude hodnotit jak po stránce slohové, tak gramatické i literární. Zároveň dostanete známku za výtvarné zpracování v rámci Vv.

2) V pracovním sešitě č.2 (který si přijdete osobně vyzvednout) doplníte str. 10, 11 a 12 číslovky a slovesa.

3) V online hodině zopakujeme Tvarosloví a připravíme se na testy.

Těším se na Vás online.

S pozdravem Janika Bartečková

 

 

 

 

16.12.

DOPLNĚNÍ ÚKOLŮ PO KONTROLE V ONLINE HODINĚ: str. 80/cv. 6 opište do prověřovacího sešitu,

v textu zakroužkujte číslovky, str. 81/cv. 6 vypište slovesa podle rodu činného a trpného.

Kdo neuměl odpovědět na otázku, zapíše si sám poznámky do sešitu a doučí se!

LEPORELO, KTERÉ JSTE ZAČALI DĚLAT, DOKONČÍTE SAMI.

Žáci, kteří odevzdají ihned po návratu do školy hotovou "knížečku", budou mít tímto splněný referát ke 2. knize.

 

Milí žáci,

dnes budu velmi stručná. V odkazu níže najdete vše, co byste měli umět a znát o slovesech.

Zopakujte si tedy vše, co víte a připomeňte si to, nač jste již možná zapomněli.

Budu chtít slyšet, že umíte způsobová a pomocná slovesa. Vysvětlíte, co znamená, že sloveso není

plnovýznamové. Zopakujte si mluvnické kategorie a zaměřte se prosím především na podmiňovací způsob

sloves, který činil některým dříve potíže, taktéž rozlišování činného a trpného rodu. V učebnici

najdete cvičení na str. 80 a 81, slovesný vid pak na str. 94. Vaše odpovědi zkontroluji nebo budou

zkontrolovány v hodině? Co myslíte?  

https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-slovesa/

Mějte se hezky a snažte se, Vánoce začínají až za týden. ;-)

S pozdravem Janika Bartečková

 

 

 

 

 

 

 

30.11.

Milí žáci,

v tomto týdnu budete pokračovat v zadané práci z minulého týdne. V mluvnici jste měli za úkol vyskloňovat zájmena týž, táž, totéž písemně a ústně ostatní druhy zájmen, která jste si zapsali. Ověřit správnost můžete zde: https://www.umimecesky.cz/cviceni-sklonovani-zajmen-tyz-tentyz  S uvedenými zájmeny se pokuste utvořit věty - ÚSTNĚ, ověřím na online hodině. Z odkazu, níže si opište vzor Tabulka skloňování a procvičte si je.* Kdo ještě neodeslal věty s vyskloňovaným zájmenem jenž, jež ap.učiní tak nejpozději do čtvrtka.

Tabulka – skloňování zájmen

Pro přehlednost jsme pro vás připravili tabulku skloňování, vzorů a příkladů.

Skloňování zájmen podle vzorů

skloňování vzor zájmena (příklady)

zájmenné

ten ten, tento, tenhle, onen, kdo, někdo, leckdo, ledakdo, kdosi, kdokoli, nikdo
náš náš, váš, co, jenž, něco, ledaco, lecco, ledaccos, cosi, cokoli, nic, on, všechen

adjektivní

mladý můj, tvůj, svůj, takový, týž, tentýž, sám, samý, jaký, který, každý, nijaký, žádný
jarní její, jejíž, čí, ničí, něčí

nesklonné

vztažná: jehož, jejichž, přivlastňovací: jeho, jejich

Viz https://www.pravopisne.cz/2016/11/pravidla-sklonovani-zajmen/#nesklonna-zajmena

* https://www.mojecestina.cz/slovni-druhy/zajmena

https://www.pravopisne.cz/2011/10/zajmena-s-sebou-sebou-se-sebou-mne-me-10/

https://www.pravopisne.cz/2012/08/pravopisne-cviceni-nini-ji/

 

Pracujte pilně a buďte zdrávi. ;-) 

Janika Bartečková

 

23. 11.

Dobrý den,

tento týden se zaměříme opět trochu na literaturu a sloh, v hodinách online pak budeme procvičovat skloňování zájmen, jež jsme začali minulý týden a jež jste měli za úkol napsat do sešitu.

Úkol, jenž vám dnes zadávám bude dlouhodobý a bude zároveň úkolem do výtvarné výchovy. Budete totiž tvořit knihu. K tomu budete potřebovat čisté listy A5 12-24ks. Použít můžete kancelářský papír, výkres či náčrtník. Kniha může být zpracována jako leporelo nebo může být vázaná. Pracovat na ní budete i po návratu do školy ve Vv možná i v hodinách Tv a Hv, vzhledem k tomu že tyto předměty budou probíhat s omezením. Podrobnosti vysvětlím ještě v online hodině.

Úkol ČJ:

  • Každý den zhlédneš 1-2 pětiminutová videa. (Jedno video rovná se jeden list A5.)
  • Ke každému videu si napíšeš pár vět, jimiž stručně zopakuješ hlavní myšlenku příběhu.

Text si zatím můžete psát nanečisto do prověřovacího sešitu nebo ve Wordu. Vždy pamatujte na nadpis k jednotlivým částem. Tzn. 1. díl Jak šel poutník do světa, 2. díl Osudový labyrint atd.  

  1. díl by měl obsahovat odpovědi např. na tyto otázky: Kdo a proč šel do světa? Koho potkal? Co dostal? Po čem toužil, co hledal? Snažte se, aby odpovědi byly věty rozvité, ne příliš stručné. Budete tvořit jednoduché vyprávění.

PO - 1. Jak šel poutník do světa https://decko.ceskatelevize.cz/videa?g=podle-poradu&porad=2983360#L

       2. Osudový labyrint

Ú - 3. V manželské ulici

S - 4. Devatero řemesel, desátá bída

Č -  5. Za učeností k učeným 

PÁ - 6. Cestou k moudrosti

 

V úterý a ve středu mi povíte, jak se vám daří. ;-)

Pracujte pilně, těším se na vaše výsledky. Janika Bartečková

 

24.11.

DOPLNĚNÍ Z ONLINE HODINY - odkaz na testy https://www.pravopisne.cz/2015/02/test-pravopis-zajmena-jenz-14/

https://www.skolasnadhledem.cz/game/350

V příloze najdete podrobné skloňování zájmena jenž, včetně možností využití ve větách.

 

 

16. 11.

Moji milí,

také tento týden budeme pokračovat v tréninku slovních druhů, zaměříme se na všeobecné opakování a ke konci týdne i na zájmena.

1) Vyplňte PL str. 3 a 4, naleznete je opět v příloze pod názvem Tvarosloví - slovní druhy. Na str. 3 v úvodním cvičení vynecháte úkoly 2,3 a 4, na str. 4 ve cv. 5 uděláte pouze první část úkolu, významový poměr jsme zatím podrobně neprobírali. 

2) Na tomto odkazu https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-zajmena/ si připomeňte nejdříve druhy zájmen a především pak jejich skloňování.

3) Velkou pozornost věnujte skloňování zájmena jenž, viz zde: https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-tabulka-sklonovani-zajmena-jenz/

skloňování tohoto zájmena si přepište do sešitu mluvnice č.1, doporučuji přepsat i s podstatným jménem, které v tabulce uvedeno není. Např. Kůň, jenž / květina, jež  / dítě, jež  /  mn.č. živ. = slimáci, již / mn.č. neživ. = zámky, jež / ženy a děti, jež  teprve poté co si tabulku přečtete a opíšete do sešitu, můžete dělat cvičení 4 v PL str. 9 v příloze pod názvem Tvarosloví - zájmena.

Z učebnice společně probereme cv. 6 na str. 79 můžete si připravit ústně na on-line hodinu. Toto cvičení pak přepíšete správně do sešitu a v pátek odevzdáte!

Připomínám, že za pololetí má mít každý zpracovaný referát ke dvěma knihám. V tomto období by už měl tedy každý žák mít referát ke knize hotový.

Vzhledem k tomu, že je v úterý státní svátek, odpadá on-line hodina českého jazyka, počítejte tedy s tím, že bude ta čtvrteční o něco delší.

Chutě do toho a je to hotovo! ;-)

Těším se na vás ve čtvrtek. J. Bartečková

 

9.11. 2020

Milí žáci,

máme zase pondělí a další úkoly. Budeme opakovat kapitolu  TVAROSLOVÍ.

Začneme prvním slovním druhem – podstatnými jmény - kontrola v úterý a ve středu,

pokračovat budeme přídavnými jmény - kontrola ve čtvrtek.

Pokud byste si nemohli na něco vzpomenout, připomenutí veškerých pravidel naleznete na těchto odkazech:

https://www.pravopisne.cz/2012/02/podstatna-jmena/

https://www.pravopisne.cz/2012/02/pravidla-pridavna-jmena/

V příloze máte PL tvarosloví pod. jm. a tvarosloví př. jm., vyplňte si je a na on-line hodině provedeme společnou kontrolu. 

Kdo tak ještě neučinil, odevzdá do konce týdne záznamy z četby!

 

2. 11. 2020

Dobrý den milí žáci, 

zdravím Vás po delší odmlce a je mi velice líto, že opět jen na dálku. :-( Jak ráda bych vás viděla všechny ve škole a vás žáky 8.B ve vaší nové třídě.

Vím, že ani vy z toho nemáte radost a chtěli byste být raději s kamarády, bohužel to zatím nejde.

Zůstaňme však optimisté a věřme, že se vše brzy v dobré obrátí!

Zůstaňte i nadále pilní, stali se z vás "dospělí studenti", jste snad první v historii, kdo se učí tímto způsobem v různých podmínkách a je to velmi náročné pro nás pro všechny.

Věřím, že s dobrou vůlí to všichni zvládneme. ;-)

V rozvrhu máte plánované online hodiny, hodina českého jazyka bude pro 8. B vždy v úterý od 11.35 a ve čtvrtek od 10.40h.

Čeština
Úterý, 3. listopadu11:30AM–12:15PM 
meet.google.com/rnh-gbrf-dpn
 

8.A ve středu od 10.40                                                                                                                                         

Čeština                                                                                                                                                                    Středa, 4. listopadu10:45–11:30AM

meet.google.com/rpm-ybde-xbs

a ve čtvrtek od 9.50h.

 

ČTVRTEK 5. 11. 8. AB od 9. 50 meet.google.com/fkz-jpuv-ngr 

 

Podle potřeby si můžeme domluvit další hodiny. Na lekci choďte včas, předem si připravte vše, co budeme potřebovat stejně jako ve škole. 

NASTAVTE SI KŘESTNÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ, ABYCHOM VĚDĚLI, KDO JE NA ONLINE LEKCI PŘÍTOMEN!

Stejně tak u e-mailových adres, pokud ještě někdo používá jinou adresu než s vlastním jménem, prosím o změnu nebo doplnění informace vlastním jménem.

Úkoly odesílány e-mailem musí být řádně označeny. VYPLŇUJTE KOLONKU PŘEDMĚT a POJMENUJTE PŘÍLOHU, kterou odesíláte, v opačném případě, budu úkoly vracet zpět adresátovi.

Na úterý a na středu vás poprosím, abyste měli už všichni připravenou charakteristiku a seznam z veškeré četby.

Každý z vás bude mít přibližně 2 minuty na prezentaci práce. Pokud má někdo nefunkční mikrofon, odevzdá práci e-mailem do zítřka do 10h, abych si stihla připravit poznámky.

V mluvnici budeme tento týden pokračovat v PS na str. 11 + učebnice str. 9 a 10, přečtěte a zopakujte si modrou tabulku- poučka, je to opět opakování probraného učiva o základním větném členu a větě jednoduché.

 

S chutí do toho a půl je hotovo! ;-) Těším se na vás. Janika Bartečková 

 

 

Dodatek ze dne 21. 10.

Milí žáci,

připomínám úkol do slohu, který jsme společně řešili na online hodině ve středu 21. 10. a který odevzdáte po návratu do školy,

počítám v listopadu, nedojde-li ke změnám. Potrvá-li distanční výuka, bude kontrola probíhat online.

Podle zadání v uč. str. 118/ cv. 9a) + str. 115 osnova si připravíte charakteristiku literární postavy - bude to literární postava z knihy, kterou jste dočetli nebo máte ještě rozečtenou. Rozsah práce bude minimálně na jednu str. A4

Jako příprava vám poslouží PL z PČ - silné a slabé stránky, naděje a obavy, popsat můžete rovněž vztah postavy k různým lidem - kamarádům i nepřátelům, rodičům, dětem, živočichům ochočeným i divokým, přírodě, vztah k jídlu, k zábavě - hudbě, tanci, sportu, vztah k práci a povinnostem atd. atd.

V úvodu bude popis postavy, kdo to je, jak se jmenuje, věk, odkud pochází, kde žije, kde bydlí, jak jsem se s ní seznámil, kde jsem ji poznal apod.

Úkol navíc - snažte se najít pro svou postavu nějaké přirovnání - vysoký jako jedle, použijte rčení - př. má pod čepicí.

V závěru napište, čím je daná postava zvláštní nebo výjimečná, zajímavá, inspirující, co se vám na ní líbí, co oceňujete,

anebo co se vám nelíbí. Zda jsou její naděje a sny nebo naopak obavy realistické.

 

19. 10.

Mám velikou radost, že jsem se na online hodině sešla opět s celou 8.B.

v 9h 8.B

meet.google.com/fyn-jswp-dvs

a v 10h 8.A

meet.google.com/mnp-yahn-bjs

Dávejte pozor na den a čas. Minule někteří zmatkovali. :-)

Upozorňuji znovu všechny žáky, že distanční výuka je ze zákona povinná a rodiči neomluvená nepřítomnost žáka na online hodině, či neplnění úkolů, bude zapsáno stejně jako neomluvená nepřítomnost ve škole.        

Tak, jak jsme se dohodli ve čtvrtek, platí samostatná práce v PS na str. 7 a 8/ všechna cvičení.

Přidávám závěrečný test na str. 10

Do prověřovacího sešitu přepíšete cv. 3 ze str. 9 Psaní velkých písmen

V učebnici vyřešte záhadu s velkými písmeny. Použijte fólii, na níž ve cv. 8 a) b) a cv. 9. s. 66 zakroužkujte vždy velké písmeno. Máte-li možnost si stránku okopírovat či vytisknout, je to lepší.

Řešení vložím ve středu po společné kontrole.

Cv.8b považujte za diktát, také se tak bude hodnotit:   1ch 1,  2-4ch 2,  5-8ch  3,  9-12 ch 4.... 

Přikládám rovněž internetový odkaz s pravidly:

https://www.pravopisne.cz/2011/12/pravidla-psani-velkych-pismen/

K procvičení : https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-velkych-pismen/

Během týdne se snažte dočíst rozečtené knihy a začít s přípravou referátů, ke kterým máte vzor ve složce.

Po návratu do školy budou prezentace.

PROSÍM, KONTROLUJTE PO SOBĚ CHYBY V PÍSEMNÉM PROJEVU A V LISTECH, KTERÉ MI PŘEPOSÍLÁTE.     

 

 

12. 10. 

Dobrý den,

připomínám úkoly, které byly v pátek zadány do ČJ pro distanční výuku.

PS dokončete cvičení na str. 3, 4, 5 pokud náhodou ještě někdo neudělal tak i str. 6, a str. 9 psaní velkých písmen.

Společnou kontrolu provedeme ve čtvrtek v 9.30 a v 10.00 online.

Věnujte se četbě, do pátku do 10.00 odešlete na email janika.barteckova@zsmostyujablunkova.cz zápisy z četby,

přikládám k tomu PL, viz soubory.