9. A

Mgr. Jana Uherková Třídní učitel učitel

Chemie - 8.ročník

Publikováno: 9.10.2020 Autor(ka): Jana Uherková

šk.r. 2020-2021

Odkaz na on-line hodiny chemie pro 8.A:

meet.google.com/hne-qmtn-zdb

 

Odkaz na on-line hodiny chemie pro 8.B:

meet.google.com/rqu-njfy-jif

 

Prezenční výuka v odobí od 17.5.2021

 

Distanční výuka  10.-14.5.2021

Na on-line hodinu si nachystej učebnici, tabulky, vytištěnou Periodickou soustavu prvků, sešit a psací potřeby.

1.) Procvičuj si stále značky některých prvků, které jsou uvedeny v příloze CH č.13 Značky prvků. (Stačí český název prvku - značka.) 

2.) Tento týden se seznámíme s  molární hmotností M, naučíme se počítat molární hmotnosti sloučenin. Přečti si v učebnici chemie kapitolu Molární hmotnost na str. 42. 

3.) Vytiskni, vlep do sešitu přílohu - CH - č.36 Molární hmotnost. Řešení úkolu s výpočty molárních hmotností nalezneš v příloze CH - řešení č.36.  

4.) Vytiskni, vlep do sešitu přílohu - CH - č.37 M - výpočet z tabulek . Řešení úkolů s výpočty molárních hmotností nalezneš v příloze CH - řešení č.37.  

Poznámka: Tento týden nebyla zadána zpětná vazba.

 

 

Distanční výuka  3.-7.5.2021

Na on-line hodinu si nachystej učebnici, tabulky, vytištěnou Periodickou soustavu prvků, sešit, přílohu č. 34 a psací potřeby.

(Třídě 8.A on-line hodina chemie odpadá, v té době se žáci účastí on-line besedy s Policí ČR.)

1.) Procvičuj si stále značky některých prvků, které jsou uvedeny v příloze CH č.13 Značky prvků. (Stačí český název prvku - značka.) 

2.) Tento týden si procvičíme úpravy chemických rovnic (učivo minulého týdne) a seznámíme se s učivem o látkové množství. Přečti si v učebnici chemie kapitolu Látkové množství na str. 42. 

3.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu - CH - č.34 Úpravy chem. rovnic - procvičování. Úkoly vypracuj a správnost svého řešení si zkontroluj v příloze CH - řešení č.34, popř. oprav.

4.) Vytiskni a vlep do sešitu přílohu - CH - č.35 Látkové množství.

5.) Vypracuj zpětnou vazbu č. 14 z chemie, ve které si zopakuješ ionty.

Do čtvrtku 6.5.2021 vypracuj zpětnou vazbu č.14. Její zadání najdeš v příloze CH - zpětná vazba č.14. Zadání zpětné vazby si vytiskni (popř. opiš) a vyřeš jednotlivé úkoly. Zpětnou vazbu č.14 mi pošli na email jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz do 6.5.2021. 

 

 

Distanční výuka  26.-30.4.2021

Na on-line hodinu si nachystej učebnici, tabulky, vytištěnou Periodickou soustavu prvků, sešit a psací potřeby.

1.) Procvičuj si stále značky některých prvků, které jsou uvedeny v příloze CH č.13 Značky prvků. (Stačí český název prvku - značka.) 

2.) Tento týden si procvičíme učivo o chemických rovnicích, pomocí kterých zapisujeme chemické reakce,  a  seznámíme s druhy chemických reakcí. Přečti si v učebnici chemie kapitoly Chemické rovnice na str. 40 a Rozdělení chemických reakcí na str. 41. 

3.) Vytiskni, vlep do sešitu přílohu - CH - č.32 Chemická rovnice. Řešení úkolu s úpravami chemických rovnic nalezneš v příloze CH - řešení č.32.  

4.) Vytiskni, vlep do sešitu přílohu - CH - č.33 Druhy chemických reakcí.

Poznámka: Tento týden nebyla zadána zpětná vazba.

 

 

Distanční výuka  19.-23.4.2021

Na on-line hodinu si nachystej učebnici, tabulky, vytištěnou Periodickou soustavu prvků, sešit a psací potřeby.

1.) Procvičuj si stále značky některých prvků, které jsou uvedeny v příloze CH č.13 Značky prvků. (Stačí český název prvku - značka.) 

2.) Tento týden si procvičíme vznik iontů, zopakujeme si učivo o chemické reakci a  seznámíme se Zákonem o zachování hmotnosti. Přečti si v učebnici chemie kapitolu Zákon zachování hmotnosti na str. 39. 

3.) Vytiskni, vlep do sešitu přílohu - CH - č.31 Zákon zachování hmotnosti

Poznámka: Tento týden nebyla zadána zpětná vazba.

 

Distanční výuka  12.-16.4.2021

Na on-line hodinu si nachystej učebnici, tabulky, vytištěnou Periodickou soustavu prvků, sešit, přílohu č. 29 a psací potřeby.

1.) Procvičuj si stále značky některých prvků, které jsou uvedeny v příloze CH č.13 Značky prvků. (Stačí český název prvku - značka.) 

2.) Tento týden si procvičíme vznik iontů a seznámíme se s učivem o chemické reakci. Přečti si v učebnici chemie kapitoly Iontové sloučeniny na str. 37 a Chemické reakce na str. 38.

3.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu - CH - č.30 Chemická reakce, děj

4.) Vypracuj zpětnou vazbu č. 13 z chemie, ve které si zopakuješ druhy vazeb.

Do čtvrtku 15.4.2021 vypracuj zpětnou vazbu č.13. Její zadání najdeš v příloze CH - zpětná vazba č.13. Zadání zpětné vazby si vytiskni (popř. opiš) a vyřeš jednotlivé úkoly. (K vyhledání elektronegativity budeš potřebovat tabulky nebo Periodickou soustavu prvků.) Zpětnou vazbu č.13 mi pošli na email jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz do 15.4.2021. 

 

Distanční výuka  5.-9.4.2021

Na on-line hodinu si nachystej učebnici, tabulky, vytištěnou Periodickou soustavu prvků, sešit a psací potřeby.

1.) Procvičuj si stále značky některých prvků, které jsou uvedeny v příloze CH č.13 Značky prvků. (Stačí český název prvku - značka.) 

2.) Tento týden si procvičíme určování druhů chemických vazeb (nepolární, polární, iontová) a seznámíme se s učivem o iontech. Přečti si v učebnici chemie kapitolu Ionty na str. 36.

3.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu - CH - č.28 Určení druhu vazby. Řešení příkladů najdeš v příloze CH - řešení č.28, 29.

4.) Vytiskni a vlep do sešitu přílohu -CH - č.29 Ionty. Řešení příkladů najdeš v příloze CH - řešení č.28, 29. (S touto přílohou budeme pracovat i v příštím týdnu.)

Poznámka: Tento týden nebyla zadána zpětná vazba.

 

 

Distanční výuka  29.-31.3.2021

Na on-line hodinu si nachystej učebnici, tabulky, vytištěnou Periodickou soustavu prvků, sešit a psací potřeby.

1.) Procvičuj si stále značky některých prvků, které jsou uvedeny v příloze CH č.13 Značky prvků. (Stačí český název prvku - značka.) 

2.) Tento týden si vysvětlíme pojem elektronegativita a poznáme druhy chemických vazeb (nepolární, polární, iontová). Přečti si v učebnici chemie kapitolu Typy chemických vazeb na str. 34.

3.) Vytiskni a vlep do sešitu přílohu - CH - č.27 Elektronegativita, vazby nepolární, polární, iontová. Řešení příkladů najdeš v příloze CH - řešení č.27.

Poznámka: Tento týden nebyla zadána zpětná vazba.

 

 

Distanční výuka  22.-26.3.2021

Na on-line hodinu si nachystej učebnici, vytištěnou Periodickou soustavu prvků.

1.) Procvičuj si stále značky některých prvků, které jsou uvedeny v příloze CH č.13 Značky prvků. (Stačí český název prvku - značka.) 

2.) Tento týden si vysvětlíme pojem chemická vazba a poznáme druhy chemických vazeb (jednoduchá, dvojná, trojná). Přečti si v učebnici chemie kapitolu Chemická vazba na str. 34.

3.) Vytiskni a vlep do sešitu přílohu - CH - č.26 Chemická vazba.

4.) Vypracuj zpětnou vazbu č. 12 z chemie, ve které si zopakuješ kovy.

Do čtvrtku 25.3.2021 vypracuj zpětnou vazbu č.12. Její zadání najdeš v příloze CH - zpětná vazba č.12. Zadání zpětné vazby si vytiskni (popř. opiš) a zakroužkuj správné odpovědi. Zpětnou vazbu č.12 mi pošli na email jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz do 25.3.2021. 

 

 

Distanční výuka  15.-19.3.2021

Na on-line hodinu si nachystej učebnici, vytištěnou Periodickou soustavu prvků.

1.) Procvičuj si stále značky některých prvků, které jsou uvedeny v příloze CH č.13 Značky prvků. (Stačí český název prvku - značka.) 

2.) Dosud jsme se seznámili s nekovy, polokovy a některými kovy. Tento týden se podíváme na další významné prvky - alkalické kovy a kovy alkalických zemin. Přečti si v učebnici chemie kapitoly Alkalické kovy a Kovy alkalických zemin na str. 58 - 59.

3.) Vytiskni a vlep do sešitu přílohu - CH - č.25 Alkalické kovy, kovy alkalických zemin.

Tento týden není zadána zpětná vazba.

 

 

Distanční výuka  8.-12.3.2021

Na on-line hodinu si nachystej učebnici, vytištěnou Periodickou soustavu prvků.

1.) Procvičuj si stále značky některých prvků, které jsou uvedeny v příloze CH č.13 Značky prvků. (Stačí český název prvku - značka.) 

2.) Dosud jsme se seznámili s nekovy a polokovy. Tento týden se podíváme na další významné prvky - kovy. Přečti si v učebnici chemie kapitolu Významné kovy na str. 55 - 57.

3.) Vytiskni a vlep do sešitu přílohu - CH - č.24 Významné kovy.

4.) Vypracuj zpětnou vazbu č. 11 z chemie, ve které si zopakuješ polokovy.

Do čtvrtku 11.3.2021 vypracuj zpětnou vazbu č.11. Její zadání najdeš v příloze CH - zpětná vazba č.11. Zadání zpětné vazby si vytiskni (popř. opiš) a zakroužkuj správné odpovědi. Zpětnou vazbu č.11 mi pošli na email jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz do 11.3.2021. 

 

 

Jarní prázdniny  1.-5.3.2021

 

Distanční výuka  22.-26.2.2021

Na on-line hodinu si nachystej učebnici, vytištěnou Periodickou soustavu prvků. (V 8.B se na on-line hodině budeme věnovat i polokovům, protože minulý týden se on-line hodina neuskutečnila z důvodu výpadku internetu.)

1.) Procvičuj si stále značky některých prvků, které jsou uvedeny v příloze CH č.13 Značky prvků. (Stačí český název prvku - značka.) 

2.) Dosud jsme se seznámili s nekovy a polokovy. Tento týden se zaměříme na další prvky - kovy.  Přečti si v učebnici chemie kapitolu Kovy na str. 55.

3.) Vytiskni a vlep do sešitu přílohu - CH - č.23 Rozdělení kovů, koroze.

Tento týden není zadána zpětná vazba.

 

 

Distanční výuka  15.-19.2.2021

Na on-line hodinu si nachystej učebnici, vytištěnou Periodickou soustavu prvků.

1.) Procvičuj si stále značky některých prvků, které jsou uvedeny v příloze CH č.13 Značky prvků. (Stačí český název prvku - značka.) 

2.) Dosud jsme se seznámili s nekovy. Tento týden se podíváme na další prvky - polokovy. Přečti si v učebnici chemie kapitolu Polokovy na str. 54.

3.) Vytiskni a vlep do sešitu přílohu - CH - č.22 Polokovy.

4.) Vypracuj zpětnou vazbu č. 10 z chemie, ve které si zopakuješ nekovy.

Do čtvrtku 18.2.2021 vypracuj zpětnou vazbu č.10. Její zadání najdeš v příloze CH - zpětná vazba č.10. Zadání zpětné vazby si vytiskni (popř. opiš) a zakroužkuj správné odpovědi. Zpětnou vazbu č.10 mi pošli na email jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz do 18.2.2021. 

 

 

 

Distanční výuka  8.-12.2.2021

Na on-line hodinu si nachystej učebnici, vytištěnou Periodickou soustavu prvků.

1.) Procvičuj si stále značky některých prvků, které jsou uvedeny v příloze CH č.13 Značky prvků. (Stačí český název prvku - značka.) 

2.) Dosud jsme se seznámili s nekovy - vodíkem, kyslíkem, dusíkem a halovými prvky. Tento týden se podíváme na další nekovy - uhlík, síru a fosfor. Přečti si v učebnici chemie kapitoly Uhlík, Síra a Fosfor na str. 52 a 53.

3.) Vytiskni a vlep do sešitu přílohy - CH - č.19 Uhlík, CH - č.20 Síra  a CH - č.21 Fosfor.

Tento týden není zadána zpětná vazba.

 

 

Distanční výuka  1.-5.2.2021

Na on-line hodinu si nachystej učebnici, vytištěnou Periodickou soustavu prvků, psací potřeby.

1.) Procvičuj si stále značky některých prvků, které jsou uvedeny v příloze CH č.13 Značky prvků. (Stačí český název prvku - značka.) 

2.) Minulý týden jsme se seznámili s nekovy - vodíkem a kyslíkem. Tento týden se podíváme na další nekovy - dusík a halové prvky (fluor, chlor, brom, jod). Přečti si v učebnici chemie kapitoly Dusík a Halové prvky na str. 50 a 51.

3.) Vytiskni a vlep do sešitu přílohy - CH č.17 Dusík a CH č.18 Halové prvky.

4.)Na závěr vypracuj zpětnou vazbu č. 9 z chemie, ve které si zopakuješ Periodickou soustavu prvků.

Do čtvrtku 4.2.2021 vypracuj zpětnou vazbu č.9. Její zadání najdeš v příloze CH - zpětná vazba č.9. Zadání zpětné vazby si vytiskni (popř. opiš) a vyřeš křížovku. Zpětnou vazbu č.9 mi pošli na email jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz do 4.2.2021. 

 

 

Distanční výuka  25.-29.1.2021

1.) Procvičuj si stále značky některých prvků, které jsou uvedeny v příloze CH č.13 Značky prvků. (Stačí český název prvku - značka.) 

2.) Minulý týden jsme se seznámili s rozdělením prvků, tento týden se zaměříme na nekovy - vodík a kyslík. Přečti si v učebnici chemie kapitoly Vodík a Kyslík na str. 48 a 49.

3.) Vytiskni a vlep do sešitu přílohy - CH č.15 Vodík a CH č.16 Kyslík.

Tento týden není zadána zpětná vazba.

 

Distanční výuka  18.-22.1.2021

1.) Tento týden se naučíme značky některých prvků, keré jsou uvedeny v příloze CH č.13 Značky prvků. (Nebudeme se učit značky všech prvků.) V tabulce jsou uvedeny též latinské názvy, ty se učit nemusíš. Naučit se značky prvků vyžaduje delší čas, proto máš lhůtu 2 týdny. Uč se značky průběžně, denně je procvičuj. Nenechávej učení na poslední chvíli.

2.) Minulý týden jsme se seznámili s Periodickou soustavou prvků, tento týden prvky rozdělíme podle různých kritérií. Přečti si v učebnici chemie kapitolu Rozdělení chemických prvků na str. 46 a 47.

3.) Vytiskni a vlep do sešitu přílohu - Ch č.14 Rozdělení prvků.

4.) Na závěr vypracuj zpětnou vazbu č. 8 z chemie, ve které si zopakuješ protonové a nukleonové číslo atomu.

Do pátku 22.1.2021 vypracuj zpětnou vazbu č.8. Její zadání najdeš v příloze CH - zpětná vazba č.8. Zadání zpětné vazby si vytiskni (popř. opiš) a řešení zapiš rukou nebo na počítači dopiš odpovědi do souboru ve Wordu. Zpětnou vazbu č.8 mi pošli na email jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz do 22.1.2021. 

 

 

Distanční výuka  11.-15.1.2021

1.) Tento týden se budeme zabývat prvky a jejich uspořádáním v Periodické soustavě prvků. Přečti si v učebnici na stránce 33 učivo o Periodické soustavě prvků.

2.) Vlep do sešitu přílohu CH č.11 Periodická soustava prvků

3.) Vytiskni si (ale nevlepuj) a založ do sešitu Periodickou soustavu prvků - příloha CH č.12 Periodická soustava - tabulka.

    (Později budeme s touto tabulkou pracovat.)

Poznámka: * Tento týden nezadávám zpětnou vazbu.

                 * Pokud potřebuješ vytisknout materiály ve škole, stačí říct.

 

Distanční výuka  4.-8.1.2021

1.) Tento týden se budeme zabývat prvky a sloučeninami. Přečti si v učebnici na stránce 32 učivo o prvcích a na stránce 35 učivo o sloučeninách.

2.) Vlep do sešitu přílohu CH č.10 Prvky a sloučeniny

3.) Ve zpětné vazbě č.7 si zopakuješ učivo o částicovém složení látek.

Do čtvrtku 7.1.2021 vypracuj zpětnou vazbu č.7. Její zadání najdeš v příloze CH - zpětná vazba č.7. Řešení můžeš zapsat přímo do emailu - číslo otázky a k němu písmeno odpovědi nebo si zadání zpětné vazby vytiskni (popř. opiš), řešení (zakroužkování odpovědí) zapiš rukou a svou práci vyfoť. Zpětnou vazbu č.7 mi pošli na email jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz do 7.1.2021.

 

Distanční výuka  14.-18.12.2020

1.) Tento týden se budeme zabývat částicovým složením látek. Přečti si v učebnici na stránkách 29 - 31 učivo o atomu, jeho stavbě.

2.) Vlep do sešitu přílohu CH č.9 Protonové a nukleonové číslo. Doplň tabulku a své řešení si zkontroluj podle přílohy CH - řešení č.9.

(Tento týden ti nezadávám zpětnou vazbu, tvou práci si zkontroluji v prezenční výuce.)

 

Prezenční výuka  7.-11.12.2020

Výuka probíhá ve škole podle rozvrhu hodin.

 

Distanční výuka  30.11.-4.12.2020

1.) Tento týden se budeme zabývat oddělováním složek směsi - zopakujeme si princip usazování, filtrace, sublimace a krystalizace, pak přidáme k učivu další dvě techniky oddělování složek směsi - destilaci a chromatografii. Zápis je na listu z minulého týdne - příloha Ch8 č.6 Oddělování složek směsi. Tomuto tématu se budeme věnovat i na on-line hodině.

Vytiskni a vlep do sešitu přílohu CH č.7 Oddělování složek - cvičení, vypracuj úkoly a zkontroluj si správnost řešení podle přílohy CH - řešení č.7.

2.) Dalším tématem, kterému se budeme věnovat, je částicové složení látek. Připomeneme si nejprve pojmy atom a molekula. V učebnici si přečti učivou na straně 29. Vytiskni a vlep do sešitu přílohu Ch č.8 Atomy a molekuly.

3.) Do čtvrtku 3.12.2020 vypracuj zpětnou vazbu č.6. Její zadání najdeš v příloze CH - zpětná vazba č.6. Řešení můžeš zapsat na počítači do souboru ve Wordu nebo si zadání zpětné vazby vytiskni (popř. opiš), řešení zapiš rukou a svou práci vyfoť. Zpětnou vazbu č.6 mi pošli na email jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz do 3.12.2020. (Doporučuji počkat s vypracováním zpětné vazby až po on-line hodině chemie.)

4.) Na příští týden zadávám opakování dvou učiv: voda a vzduch (viz. 1. a 2.příloha, začátek distanční výuky).

 

 

Distanční výuka  23.-27.11.2020

Tento týden se budeme zabývat oddělováním složek směsi - usazováním, filtrací, sublimací a krystalizací. (Destilaci a chromatografii probereme v příštím týdnu.) 

Nejprve si přečti učivo v učebnici na stránkách 17 - 20. Jednotlivé techniky si vysvětlíme na on-line hodině.

Přílohu Ch8 č.6 Oddělování složek směsi si vytiskni a vlep do sešitu. 

Tentokrát tě čeká netradiční zpětná vazba (pokus - krystalizace). Do pátku 27.11.2020 vypracuj zpětnou vazbu č.5 (proveď pokus a pošli mi fotku, na níž budou vzniklé krystaly soli). 

Pokus: Připravíš si nasycený roztok soli kuchyňské při teplotě varu vody 100°C. (Do horké vody přidáváš sůl kuchyňskou, dokud se bude rozpouštět (asi 14 rovných čajových lžicek soli na 2 dl vody).) Chvíli slanou vodu vaříš - odpařuje se rozpouštědlo.

Horký roztok můžeš připravit v plechovce nebo v hrnečku. Pokud ale horký roztok přeleješ do skleněné nádoby - např. malé zavařovací sklenice, budeš lépe pozorovat vznik krystalů. Do horké slané vody ponoř provázek (nit nebo bavlnka). 

Na provázku a na stěnách nádoby budeš při ochlazovaní roztoku pozorovat vznik krystalů.

(Pokud se ti krystaly nebudou tvořit, tak tvůj roztok nebyl nasycený. Musíš ho ještě chvíli zahřívat, aby se vypařilo více rozpouštědla - vody).

Pokus vysvětlim i na on-line hodině. Přeji ti, aby se pokus povedl.

 

 

Distanční výuka  16.-20.11.2020

Tento týden se budeme zabývat složením roztoku - určením hmotnosti směsi (roztoku). K výpočtům můžeš používat kalkulačku.

Učivo o výpočtu hmotnosti směsi si s žáky 8.B vysvětlíme na on-line hodině (viz. rozvrh hodin), s žáky 8.A jsem učivo probrala již v minulém týdnu, protože v úterý 17.11. je státní svátek (on-line výuka není).

Přílohu Ch č.5 Hmotnost směsi si vytiskni a vlep do sešitu. Vyřeš příklady z této přílohy a své řešení si zkontroluj (popř. oprav) podle řešení uvedeného v příloze Ch - řešení č.5.

Do čtvrtku 19.11.2020 vypracuj zpětnou vazbu č.4. Její zadání najdeš v příloze Ch - zpětná vazba č.4. Řešení můžeš zapsat na počítači do souboru ve Wordu nebo si zadání zpětné vazby vytiskni (popř. opiš), řešení zapiš rukou a svou práci vyfoť. Zpětnou vazbu č.4 mi pošli na email jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz do 19.11.2020.

 

Distanční výuka  9.-13.11.2020

Tento týden se budeme zabývat složením roztoku - určením hmotnosti složky. K výpočtům můžeš používat kalkulačku.

Učivo o výpočtu hmotnosti složky směsi  si vysvětlíme na on-line hodině (viz. rozvrh hodin).

Přílohu Ch č.4 Hmotnost složky si vytiskni a vlep do sešitu. Vyřeš příklady z této přílohy a své řešení si zkontroluj (popř. oprav) podle řešení uvedeného v příloze Ch - řešení č.4.

Do čtvrtku 12.11.2020 vypracuj zpětnou vazbu č.3. Její zadání najdeš v příloze Ch - zpětná vazba č.3. Řešení můžeš zapsat na počítači do souboru ve Wordu nebo si zadání zpětné vazby vytiskni (popř. opiš), řešení zapiš rukou a svou práci vyfoť. Zpětnou vazbu č.3 mi pošli na email jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz do 12.11.2020.

 

 

Distanční výuka  2.-6.11.2020

Tento týden se budeme zabývat vyjádřením složení roztoku pomocí hmotnostního zlomku. K výpočtům hmotnostního zlomku můžeš používat kalkulačku.

Pojem hmotnostní zlomek je vysvětlen v první části přílohy Ch č.3 Hmotnostní zlomek. Učivo si vysvětlíme i na on-line hodině (viz. rozvrh hodin).

Přílohu Ch č.3 Hmotnostní zlomek si vytiskni a vlep do sešitu. Vyřeš příklady z této přílohy a své řešení si zkontroluj (popř. oprav) podle řešení uvedeného v příloze Ch - řešení č.3.

Do čtvrtku 5.11.2020 vypracuj zpětnou vazbu č.2. Její zadání najdeš v příloze Ch - zpětná vazba č.2. Řešení můžeš zapsat na počítači do souboru ve Wordu nebo si zadání zpětné vazby vytiskni (popř. opiš), řešení zapiš rukou a svou práci vyfoť. Zpětnou vazbu č.2 mi pošli na email jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz do 5.11.2020.

 

 

Distanční výuka  26.-30.10.2020

Prodloužené podzimní prázdniny.

 

Distanční výuka  19.-23.10.2020

V tomto týdnu se budeme věnovat tématu vzduch.

1.) V učebnici chemie si přečti učivo na str. 22-24.

2.) Do sešitu si vlep (popř. opiš) zápis - příloha Ch č.2 Vzduch

3.) Vypracuj do čtvrtku 22.102020 zpětnou vazbu č.1.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č. 1 (křížovky) - viz. příloha Ch zpětná vazba č.1.  Zpětnou vazbu vypracuj, svou práci vyfoť a pošli mi fotku své práce na email jana.uherkova@zsmostyujablunkova.cz do 22.10.2020.

 

Distanční výuka  12.-16.10.2020

V tomto týdnu se budeme věnovat tématu voda.

1.) V učebnici chemie si přečti učivo na str. 25 - 27.

2.) Do sešitu si vlep (popř. opiš) zápis - příloha Ch č.1 Voda.

 

 

 

Soubory ke stažení