9. A

Mgr. Jana Uherková Třídní učitel učitel

Němčina 8.AB

Publikováno: 10.5.2021 Autor(ka): Janika Bartečková

10. 5. Die Zeit a předložky

 

Němčina 8.AB

Liebe Schüler!

Tento týden se vrátíme k času a připomene si rovněž okruh slovíček, která souvisí se školou.

Podle el. učebnici mCourser si zopakujte předměty, dny v týdnu i rozvrh hodin.

Pracujte na str. 53 cv. 6 za a) za b)

V PS dvojlist str. 46 cv. 6 za a) za b) a celá str. 47

V pátek zkontrolujeme. Kromě toho si opakujte věty z minulé lekce, které jste si měli zapamatovat.

V příloze zasílám postup vyhledávání v el. učebnici pro ty, kdo zapomněli, jak vyhledávat.

 

Auf Wiedersehen am Freitag! Janika Bartečková

 

 

 

3. 5. Opakování,  konverzace 

Guten Tag liebe Schüler! 

Tento týden si připomeneme věty, které jste se měli naučit zpaměti, využijeme a procvičíme si slovíčka v konverzaci během on-line hodiny. Připomínám úkol, který jste měli odevzdat! 

Ich freue mich an euch,

Bis Freitag! Janika Bartečková  

 

26. 4. Tak der Erde 

Herzliche Grüße!

Die Aufgabe für diese Woche ist ganz einfach. Male in deinem Heft ein Bild der Erde.

Vyber si jeden obrázek Tag der Erde z přílohy a nakresli do sešitu. Věty z obrázku přelož!

Bitte, schau diesen Link https://www.abenteuer-regenwald.de/wissen/news/2021/tag-der-erde

PROHLÉDNĚTE SI CELOU STRÁNKU AŽ DOLŮ, PODLE OBRÁZKŮ ZJISTĚTE, CO VŠE SE TAM MŮŽE ČTENÁŘ DOVĚDĚT. 

NA ÚVODNÍ LIŠTĚ S NABÍDKOU ZVOLTE ODKAZ SPIEL&SPASS A PAK WASSER RÄTSEL.

V online hodině se zeptám, co jste tam objevili. :-)

 

Bis Freitag! J. Bartečková

 

 

19. 4. - Wie spät ist es?

Guten Tag,

die Aufgabe für diese Woche sind dasselbe.

Procvičujte si určování času.

V online hodině procvičíme fráze Kolik je hodin? Wie spät ist es? + odpovědi, různé možnosti.

Übung: https://wordwall.net/cs/resource/1305384/njema%c4%8dki-jezik/die-uhrzeiten-wie-sp%c3%a4t-ist-es

https://wordwall.net/cs/resource/6783851/die-uhrzeit

https://wordwall.net/cs/resource/9695265/wie-viel-uhr-ist-es

Dokončete zápis v sešitě a naučte se nová slovíčka.

Psaní členu u podstatného jména je nanejvýš NUTNÉ!!!

Je rozdíl mezi slovy morgen, das Morgen a der Morgen - morgen je příslovce (kdy) zítra, das Morgen je zítřek i zítra jako pod.jm, a der Morgen je ráno. Už chápete ty rozdíly? Není morgen jako der Morgen.

 

Viel Spass mit dem Deutsch! J. Bartečková

 

 

12. 4. - die Zeit - Wann?

Guten Tag!

Tento týden se začneme učit vše ohledně času.

Zopakujeme si dny v týdnu a měsíce.

Před on-line hodinou si poslechněte výuková videa!

Čas - minuta, hodina - V kolik hodin? Um wie viel Uhr?

ve čtvrt, v půl, ve třičtvrtě, pět minut před, 10 minut po https://www.youtube.com/watch?v=wrTgVsmBfCk

Den - dopoledne, v poledne, odpoledne, večer, v noci

včera, dnes, zítra, pozítří, předevčerem

Týden - dny v týdnu, minulý týden, příští týden, o víkendu https://www.youtube.com/watch?v=RSiKVHCMv44

Měsíc - měsíce v roce, za měsíc, před měsícem https://www.youtube.com/watch?v=eQ7SFs7LjHg

Rok - roční období, loni, předloni, před pěti lety, za pár let https://www.youtube.com/watch?v=5m5lpahbQd4

 

Přeji všem úspěšný týden. J. Bartečková

 

 

 

29. 3. - 9. 4. Osterwünsch

Liebe Schüler!

Tento týden najdete v příloze veršované velikonoční blahopřání. Text si přečtěte a přeložte!

Na čtvrtku listu A4 (ideální by byl tvrdý papír o velikosti pohlednice) nakreslete obrázek, který vystihuje obsah přání. Na druhou stranu opište text vinšování z přílohy.

Po Velikonocích budeme vše znovu opakovat, budu zkoušet čtení a překlad textu písně i verše!

Ich wünsche euch schöne Ostern! Janika Bartečková

 

22. 3. - 31. 3. Ostern

Meine liebe Schüller,

ze souboru si stáhněte Klett Blätter a věnujte pozornost pouze cvičení 1

OSTEREIER /velikonoční vajíčka

Welche Ostereier nimmt der Osterhase in seinen Korb mit? Která velikonoční vajíčka posbírá zajíček do košíku?

Nejprve si slovíčka přeložte a pak určete, která vajíčka ano a která ne.

Řešení/Lösungen najdete na konci, ale zkuste nejprve sami.

Do sešitu si zapište tuto větu: Der Osterhase nimmt diese Ostereier /Zajíc posbírá do košíku tato vejce:

bemalen, ... atd.

Další slovíčka k tématu Velikonoce najdete také zde: https://wordwall.net/cs/resource/234937/german/ostern

Závěrem jedna veselá písnička:

Refrén a věty, které se neopakují opište do sešitu a přeložte si je.

https://www.youtube.com/watch?v=w40Ta5H5MIM

FROHE OSTERN SONGTEXT

Frohe Ostern! Frohe Ostern!
Frohe Ostern, überall!
In der Nähe, in der Ferne,
Auf dem ganzen Erdenball.
Frohe Ostern! Frohe Ostern!
Frohe Ostern wünschen wir!
Ringsherum erwacht das Leben,
Alle Pflanzen, Mensch und Tier.

Wärmer wird der Sonnenschein mit jedem Morgen,
Und die Nächte werden kürzer Tag für Tag.

Frohe Ostern! Frohe Ostern!
Frohe Ostern, überall!
In der Nähe, in der Ferne,
Auf dem ganzen Erdenball.
Frohe Ostern! Frohe Ostern!
Frohe Ostern wünschen wir!
Ringsherum erwacht das Leben,
Alle Pflanzen, Mensch und Tier.

Die Natur erwacht und hell sind die Gedanken,
Und vergessen ist die Winterdunkelheit.

Frohe Ostern! Frohe Ostern!
Frohe Ostern, überall!
In der Nähe, in der Ferne,
Auf dem ganzen Erdenball.
Frohe Ostern! Frohe Ostern!
Frohe Ostern wünschen wir!
Ringsherum erwacht das Leben,
Alle Pflanzen, Mensch und Tier.

Frohe Ostern!

Ich wünsche euch schöne Ostern! Janika Bartečková

 

 

 

 

15. 3. Opakování, Wetterbericht

Guten Tag!

Wie geht´s? Gut oder schlecht oder geht so? :-)

Minulou hodinu jsme zavítali na exkurzi do Německa. Chvilku se tam zdržíme, do školy tam zatím nepůjdeme,

ale zopakujeme si alespoň dny v týdnu a naučíme se pojmenovat denní dobu.

Nově si budeme osvojovat také slovíčka o počasí, viz video níže.* V příloze si najděte a prohlédněte obrázek Wetterbericht,

všimněte si slov, která tam jsou. Zkuste si je přeložit. Podívejte se na odkazy a seznamte se sami s Německem. ;-)

https://www.wetter.com/wetter_aktuell/wettervorhersage/7_tagesvorhersage/deutschland/berlin/DE0001020.html

https://www.wetter.de/

* https://www.youtube.com/watch?v=xxmyiTDi0rU

Na závěr si můžete nové poznatky ověřit hrou: https://wordwall.net/cs/resource/2396885/wie-ist-das-wetter

 

Auf Wiedersehen am Freitag! Janika Bartečková

 

 

 

 

8.3.  die Schulsachen

Milí žáci,

budeme pokračovat v upevňování slovní zásoby a on-line konverzaci. Pro tentokrát jsem pro vás vyhledala

a posílám vám zábavné procvičování sloves, jejich časování v čísle jednotném a také slovíčka souvísející se školou

včetně zaměření se na správný člen der, die das.

Pokud by měl někdo potíže se zobrazením, nechť se na mě včas obrátí.

Po rozkliknutí odkazu se vám zobrazí kvíz na procvičování, na liště vpravo jsou ve výběru další možnosti hry.

https://wordwall.net/de/resource/2179479/verben-deutsch-a1/verben

https://wordwall.net/de/resource/11871228/verben-

https://wordwall.net/de/resource/12062922/schulsachen

https://wordwall.net/de/resource/928545/njema%c4%8dki-jezik/schulsachen

 

Ich wünsche euch viel Spass! Janika Bartečková

 

 

Liebe Schüler!

Diese Woche lernt ihr weitere Vokabeln.

Učte se další slovíčka, která máte v seznamu, tzn. hlavně podstatná jména - opět budu zkoušet.

Zopakujte si také rozvrh hodin a předměty v učebnici na str. 52 a 53, v PS na str. 51/cv.16

V mCourser učebnice str. 52 od cv. 6  kapitola Was hast du am Montag, šipka vpravo Stundenplan totéž PS mCourser.  

Nově nás čekají školní pomůcky v PS od str. 52 v mCourser od 54/ cv.5 Was brauchst du heute? šipka vpravo Schulsachen.

Pokud by měl někdo potíže se v učebnici mCourser zorientovat, stačí mi napsat. ;-)

 

Auf Wiedersehen am Freitag! Janika Bartečková

 

 

 

15. 2.  Kannst du mir helfen?

Milí žáci,

platí naše dohoda z minulé hodiny, v příloze Unsere Schule znovu ještě dávám k dispozici seznam slovíček včetně některých

vět, které si budete muset osvojit. Slovíčka si procvičujte, opakujte, časujte.

V elektronické učebnici mCourser pracujte na str. 51/ cv. 2 a 3 v PS pak pokračujte na str. 43 - 45

 

Ich freue mich an euch wieder am Freitag! Janika Bartečková

 

 

 

Milí "němčináři" :-)

vzhledem k tomu, že nám odpadla další online hodina, zůstává zadání stejné.

V online hodině však budu ověřovat a zkoušet znalost zadaných slovíček.

1. 2.

Tento týden si připravte na online hodinu plánek školy, nakreslete přibližně, jak to vypadá uvnitř naší školy,

tak abyste tam měli šatnu, chodbu, sborovnu, kabinet, sekretariát, ředitelnu, knihovnu, místnost školníka, třídy, odborné

učebny, cvičná kuchyně, dílny, jídelna, družina, školní pozemek i toalety. Snažte se všechny místnosti - prostory správně

pojmenovat. K tomuto učivu budete potřebovat připomenout si směry jako nahoru, dolů, doprava, doleva. Zároveň si už

osvojujte slovíčka učitel-ka, vychovatelka, ředitel, školník, kuchařka, uklízečka, účetní, sekretářka, spolužá-k-čka-ci,

ze sloves budete potřebovat slovíčka, číst, psát, počítat, cvičit, běhat, kreslit, malovat, lepit, zpívat, hrát, pracovat, dělat, kutit,

vařit, hledat, nacházet, pomáhat. Zapište si je do sešitu česky i německy a pošlete mi k nahlédnutí ve čtvrtek, den před online

lekcí. Jste šikovní, veřím, že to zvládnete. ;-)

 

Dann los!

Auf Wiedersehen! Janika Bartečková

 

 

 

 

Dobrý den milí žáci,

tento týden se na online hodině němčiny neuvidíme, jelikož máte pololetní volno, neznamená to však,

že nemůžeme pokročit dál. Za úkol si procvičte v elektronické učebnici všechna cvičení od strany 53 a až po str. 54

https://www.mcourser.cz/lesson/view/6497829265604608/next/~courses~5668432456450048

V PS si v této lekci doplňte str. 45/cv. 4,5 a na str. 46/cv. 6 a,b,c  z úkolů si vyberte a pošlete mi do čtvrtka do 14h

2 obrázky vyplněné verze - např. PS cv. 6b ze str.46 a cv. 4/str.45

https://www.mcourser.cz/lesson/view/6497829265604608/next/~courses~5668432456450048

Žáci s nefunkčním mikrofonem nebo příliš pasivní, (tzn. že vůbec nereagují na otázky nebo odpovídají převážně neumím, nevím, neslyšel jsem, nerozumím atd.) dostanou pozvánku k osobní konzultaci ve škole.

 

Auf Wiedersehen! Janika Bartečková

 

 

Guten Tag,

minulý týden jsem z vás měla docela radost, doufám, že mě mile překvapíte také tento pátek

a budete dobře připraveni. Začali jsme téma Meine Schule a budeme v něm pokračovat.

Učte se slovíčka, která patří k této lekci, v hodině pak bude prostor pro konverzaci.

Není nic horšího než nepřipravený žák. Pamatujte si: "Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem."

Mít možnost poznávat další cizí jazyk je výsada nikoliv otrava.

Budu se ptát kterou hodinu máte který předmět a přidáme i frázi, co vás baví. ;-)

 

Ich freue mich an euch am Freitag! Bis bald. J. Bartečková

 

 

Guten Tag liebe Schüler,

také tento týden budu s vámi procvičovat a ověřovat si vaše znalosti v on-line lekci, proto se na tuto hodinu dobře připravte:

auf die Seite achtundvierzig findet ihr Modul 2 Meine Schule, do sešitu si nakreslete rozvrh hodin, nadpis i předměty vypište v

němčině, slovíčka najdete na str. achtundfünfzig.

V elektronické učebnici si poslechněte die Übung eins str. fünfzig, v PS si nalistujte Übung fünf auf die Seite fünfundvierzig,

dále též die Übung sechs auf die Seite sechsundvierzig. Zopakovali jste si číslovky? :-) Doufám, že aspoň trochu!

Pokud někdo neodeslal ještě úkol z minulého týdne, ať tak učiní neprodleně.

 

Ich freue mich an euch am Freitag. Janika Bartečková

 

 

 

 

 

Liebe Schüler,

möge das Neue Jahr euch vor allem viel Glück, Freude und Gesundheit bringen!!!

V příloze najdete ještě vánoční domino, při stříhání dávejte pozor, plná čára se nestříhá!!! Vystřižené dvojice sestavte, slovíčka si zapište, zopakujte si také slovíčka z předchozích úkolů.

Podle slovníčku v učebnici na str. 24, 34 a 44 si ověřte a zkontrolujte své znalosti. Poproste někoho, aby vás ze slovíček vyzkoušel. Pro opakování můžete využít také elektronickou učebnici.

V online hodině poznám, kdo se připravil. ;-)

 

Viel Spass! Janika Bartečková

 

 

 

 

 

14. 12.

Guten Tag liebe Schüler!

Blíží se zas vánoční čas a já mám na tento týden pro vás dva pracovní listy,

se kterými si procvičíte a zopakujete vánoční slovník.

1. Wiehnachtsaktivitäten (4) PL vánoční aktivity 

a) přečti si text a přelož si věty

b) seřaď je ve správném pořadí

c) vystřihni obrázky i věty

d) podle správného pořadí nalep teď celý příběh do sešitu

e) věty přelož do češtiny

2. Weihnachtstagebuch (5) PL Štědrý den

Přečti si ukázku z jednoho dne, doplň správně chybějící slova.

Zkontroluj si překlad podle řešení.

Ich wünsche euch schöne Weihnachten und damit niemand allein blieb. ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=iDicwfAhDaM&ab_channel=GordonGoose
https://www.youtube.com/watch?v=UWf3ow0TvLU&ab_channel=Migros

Přeji vám krásné Vánoce, a aby nikdo nezůstal sám. Janika Bartečková 

 

 

 

24. 11. 

Moji milí,

k úkolu z minulého týdne přidávám dva doplňující testy, které jsou součástí přílohy, ty vyplníte a odevzdáte do čtvrtečního večera, tak abychom je mohli v pátek na online lekci bez potíží zkontrolovat.

Na začátku roku jsme se učili směry dopředu (nach vorne), dozadu (nach hinten), teď se naučíme ještě doprava (nach rechts), doleva (nach links), nahoru (oben) a dolů (unten).

K tomuto vám posílám příběh Ernieho a Berta. Mluví sice rychle, ale rychlost si můžete přenastavit, doporučuji na 0,75. Pro vás je důležitá písnička a tu si určitě zapamatujete, mám na mysli refrén.  https://www.youtube.com/watch?v=vfW4YHoRTW8 

  Větu „Schau mal, sie haben uns gefunden.“  přeložte a vyčasujte ve všech osobách, pracovat budete především s vyznačenými slovy, ostatní opíšete.* Kdo bude mít správně včetně překladu dopsaných možností, dostane jedničku. ;-)

*Př. Schau mal, ich habe uns gefunden.

 

Ich wünsche euch viel Spass dabei! J. Bartečková

 

 

 

16. 11.

Moji milí,

k úkolu z minulého týdne přidávám na rozšíření lekci 1.2 Ich mag das! z učebnice od str. 26 zatím po str. 29 v el. učebnici mCourser máte k dispozici poslechy, tak je určitě všechny využijte.

V učebnici na str. 34 a 35 je slovní zásoba, slova, která znáte a umíte použít zatrhněte, slova, která zatím neumíte zakroužkujte a naučte se. Věřím, že již  je mnoho těch, které znáte.

V PS se k této lekci vztahují str. 14-21, vy doplňte sešit pouze po str. 17, v pátek společně zkontrolujeme!

Ich wünsche euch viel Spass dabei! J. Bartečková

 

 

9.11.

Guten Tag,

wir haben hier wieder neue Woche und neue Hausaufgabe, dann gehen wir los!

V příloze najdete seznam německých interpretů současné moderní hudby, jednoho si vyberte, zadejte do vyhledávače youtube a poslechněte si některou z jeho skladeb/písní. Do příští hodiny, tj. v pátek online, si připravíte referát s krátkou ukázkou a vaším komentářem, např. vybral/a jsem si tohoto zpěváka/čku, jelikož mě zaujal/a a líbí se mi píseň, ve které se zpívá ... apod. Pokud by někdo něčemu nerozuměl, zeptá se mě.

V němčině budou tyto věty: Wie heisst er/sie? Woher kommt er/sie? Wo wohnt er/sie? Wie alt ist er/sie? Wie heisst das Lied (píseň),(die gefählt dir - která se ti líbí)? Wie findest du dieses Lied oder diesen Sänger/ diese Sängerin/Gruppe - zpěvák, zpěvačka, skupina? Welche Musik magst du?

 

Vaše odpovědi prověřím opět v pátek na online hodině. https://meet.google.com/zmu-hovw-oxx

 

 

 

2. 11.

Liebe Schüler! (Milí žáci)

 

ONLINE hodina zde: https://meet.google.com/zmu-hovw-oxx

Do čtvrtku odevzdejte prosím všichni přeložené věty, které jste měli zadané minule.

PŘÍLOHU SPRÁVNĚ POJMENUJTE! Např. Lukáš překlad 1

Neodevzdanou práci budu nucena hodnotit nedostatečně.

V příloze Klett blätter najdete listy s úkoly na tento týden.
 
Zaměřte se na cvičení/Übung 1 WAS BEDEUTET FÜR DICH CORONA? WARUM? (Co znamená pro tebe Corona? Proč?)
 
Übung 2 DENK AN DIE ZEIT, ALS DIE SCHULEN GESCHLOSSEN WAREN, UND BEANTWORTE DIE FRAGEN.
(Vzpomeň na dobu, kdy byly školy zavřeny a odpověz na následující otázky.)
 
Das war toll (To bylo skvělé):
Das war doof (To bylo hrozné):
Das möchte ich noch einmal haben (To bych chtěl mít znovu):
Das möchte ich nie wieder (To už bych nechtěl zažít):
Das habe ich gelernt (To jsem se učil):
Ich habe mit ... begonnen. (Začal jsem s ...): 
Ich vergesse nie (Nikdy nezapomenu):
 
S odpovědí vám může pomoct cv. 6, kdo si nebude vědět rady, určitě může nahlédnout do řešení. (LÖSUNGEN) 
 
Übung 6 MEMORY
Schneide einzelne Karten aus und spiel mit ihnen Memory, immer nur zwei Textteile passen zusammen.
(Rozstříhej jednotlivé kartičky a hraj pexeso, vždycky se hodí k sobě jen dvě části.)
 
Pokud by někdo něčemu nerozuměl, určitě se na mě může obrátit dřív než bude on-line hodina.
 
Ich wünsche euch viel Spass! Přeji vám, ať vás učení baví. ;-)
 
Mit herzlichen Grüße! 
( Se srdečnými pozdravy) J. Bartečková
 
 
 

19. 10. 2020

Hallo liebe Schüler!

Diese Woche werden wir wieder wiederholen. 

Milí žáci, pokud nerozumíte úvodní věte, pak si vezměte slovník a pokuste si větu přeložit. :-)

Tento týden si procvičte gramatiku v pracovním sešitě (PS) na str. 36, tam najdete přehled základních vět,

porovnejte slovosled ve větě oznamovací a tázací. Zopakujte si slovíčka a doučte se nová slovesa

hören, spielen, sprechen, mögen, finden, fotografieren. Přeložte věty, které jsou součástí přílohy,

mnohé z nich se nacházejí právě v PS na str. 36 Pozor musíte dávat na osobu.

Řešení zašlu těm, kdo pošlou úkol zpracovaný.

Sejdeme se krátce v úterý 20. 10. v 9h online, vysvětlím vám, jak zasílat úkoly vypracované v el. učebnici a PS.

Mějte předem připravené přihlašovací údaje!!! Děkuji za pochopení.

 

 

12. 10. 2020

Guten Tag,

ich sende euch Hausaufgaben für diese Woche:

 

Učebnice - zkontroluj slovníček na str. 24 a 25, pokud některé slovo neznáš, douč se! Str. 26/ cv. 1 poslech je v elektronické učebnici. Komu nebude odkaz fungovat napíše hned v pondělí.
Nauč se otázky a odpovědi: Wie findest du ... Ich finde
Magst du? Ich mag podle cv. 2 Do sešitu: str. 28 dole modrá tabulka, nejprve podle vzoru doplň správné koncovky, pak opiš. NADPIS: Časování sloves v j.č. Po návratu do školy budou všichni umět číslovky min. od 1 - 1000, časování pomocných sloves haben a sein, dny v týdnu a základní věty tázací! (Učivo 7. ročníku)