9. A

Mgr. Jana Uherková Třídní učitel učitel

Ruský jazyk 8. ročník

Publikováno: 10.5.2021 Autor(ka): Jana Klusová

10.5.2021

Milí ruštináři.

Do sešitů si nalepte vystřižené kartičky s časy z pracovního listu a procvičujte si odpovědi na otázku, kolik je hodin. V PS vypracujte cv. 12,13,14/49-50. Podívejte se na rozvrh hodin, abyste dokázali odpovědět, v kolik hodin začínají a končí v naší škole vyučovací hodiny- vzor v učebnici str.59. A níže krátký test na procvičování. Zapište si do sešitů vyhodnocení.

http://old.klett.cz/online_cviceni_test2.php?id=da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709795ffed58a45a3cd866be647a20ac4cc82e5c822&hash=1&lang=russian&book=knac_5&cap=8&test=2

Mějte se hezky a těším se příští týden.

Jana Klusová

 

3.5.2021

Milí ruštináři. 

 V příloze máte pracovní list Kolik je hodin, pečlivě prostudujte první úkol a pak pokračujte v samostatném řešení dalších úloh.

Níže odkaz na test. Vyhodnocení testu si zapište, jak se vám podařilo úlohy vypracovat.

http://old.klett.cz/online_cviceni_test2.php?id=da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709925550851e72b23208012a165dcc6023b9c394aa&hash=1&lang=russian&book=knac&cap=4&test=25

Jana Klusová

 

27.4.2021

Milí ruštináři.

Budete pracovat s rozvrhem v učebnici na straně 60/16a, podle této tabulky doplňte v PS str.52 /cv.16a jednotlivé předměty do rozvrhu -расписание уроков. Poté zpracujte 17/52 -svůj rozvrh hodin расписание уроков podle skutečnosti, ale jen 5 hodin každý den. Zároveň procvičujte názvy předmětů rusky, ať si je zapamatujete. Své oblíbené předměty barevně vyznačte. Níže odkaz na cvičení.

Online cvičení (klett.cz)

 

Jana Klusová

19.4.2021

Milí ruštináři. V 5.lekci je druhá část slovíček v PS str.56 druhý sloupec včetně str. 57 ( tvary pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý). Slovíčka se postupně učte,abyste je na konci lekce uměli.  Vyřešte v PS cvičení 8/str. 47 -pošlete do 22.4. do 15.00 hodin a na páteční hodinu si připravte čtení textu Všichni někam jdou Все куда- нибудь идут ze strany 51.

Jana Klusová

 

12.4.2021

Milí ruštináři.

Začínáme 5.lekci, prostudujte si v PS na straně 56 nová slovíčka v 1.sloupci, některá znáte, některá jsou pro vás nová. Naučte se je číst! V PS na str.45 vyřešte cvičení 3,4a,b/ str. 45-46. Oddíl se týká času, školy a rozvrhu hodin. V hodině si poslechneme text Všichni někam jdou a přeložíme. Vzhledem k tomu, že jsme se neviděli už dva týdny, prosím opozdilce o zaslání úkolu k velikonoční tématice.

Přeji příjemné dny.

Jana Klusová

 

6.4.2021

Milí ruštináři. Opět někteří z vás ještě neposlali vybarvená velikonoční vajíčka a překlad textu. Úkol na tento týden: v PS na str.43 je úkol 19, jehož zadání je podle cvičení 21 v učebnici na str.48 napsat e-mail o sobě. Doufám, že se vám všem podaří napsat rusky krátký dopis. A do červeného sešitu vypracujte cvičení 19/ str.47 učebnice Jak jinak než jeden- jedna se dá přeložit slovo один.

Mějte se hezky.

Jana Klusová

29.3.2021

Milí ruštináři.

Pokračujeme ve zpracování úkolů PL Velikonoce, ve cvičení 2b spojte české a ruské výrazy, 3a) přečtěte si báseň Velikonoční vejce a přeložte text do češtiny a poslední úkol zadaný v hodině 3b) v šabloně vybarvit vajíčko, zapojte fantazii, vajíčko ozdobte i netradičně. V příloze český text Velikonoce v Rusku k přečtení. Hotové úkoly pošlete do úterý 6.4.2021.

Přeji vám příjemně strávené velikonoční svátky.

Jana Klusová

22.3.2021

Milí ruštináři.

Blíží se velikonoční svátky a my se seznámíme s tím, jak slaví Velikonoce Rusové. V příloze máte pracovní list Velikonoce, přečtěte si krátký úvodní text a seznamte se s novými slovy. Vypracujte cvičení 1a,b,c velikonoční barvy. V hodině procvičíme znovu časování sloves, nezapomeňte v učebnici str.45 dvě družstva.

Pomoc k barvám: https://www.loecsen.com/cs/naucitse-ru%C5%A1tina#/cs/Barvy

 

Přeji vám krásné jarní dny.

Jana Klusová

15.3.2021

Milí ruštináři.

Úkol na tento týden byl zadán v hodině, do sešitů vybrat a napsat věty, které se týkají Tebe z nabídky v Anketě podle cv.16/str.46. Pošlete do čtvrtku do 15.00 hod. Níže máte odkaz na křížovku, doplňte  a zkontrolujte.

 

http://old.klett.cz/online_cviceni_test2.php?id=da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709b1a7a52e9f65f9f5b6438b4f7c551f03f9057a8b&hash=1&lang=russian&book=knac&cap=4&test=14

Jana Klusová

8.3.2021

Dobrý den ruštináři.

Zdravím vás po jarních prázdninách a přeji pevné zdraví. Tento týden budeme dále zpracovávat Pl Zimní hrátky, vypracujte úkol 3 a,b,c a osmisměrku 5.

Na páteční hodinu si připravte čtení úvodního textu 1.

Jana Klusová

22.2.2021

Dobrý den ruštináři.

V příloze PL Zimní hrátky, přečtěte text 1 a na pátek si připravte překlad. Na první straně využijte slovník jednak k překladu a k vyřešení úkolu 2, ve kterém spojte výrazy s obrázkem. Pošlete vyřešený úkol č.2 do čtvrtku do 15.00 hodin. 

Mějte se hezky, přeji pevné zdraví.

Jana Klusová

15.2.2021

Dobrý den ruštináři.

Trénujte čtení textu Что я люблю( učebnice str.39), procvičujte časování sloves, v PS vypracuj cv.16 str.42. DÚ karta A4 Что я люблю - doplň obrázek podle učebnice str.38. ( poslat do čtvrtku do 15.00 hodin). Níže odkaz k zábavnému učení slovíček.

https://www.jazyky-online.info/rustina/uceni_slovicek.php

Jana Klusová

8.2.2021

Dobrý den ruštináři.

V pátek budu zkoušet čtení textu str.39 ( vzhledem k webináři, který vám zasáhl do výuky v minulém týdnu, přesouváme zkoušení na tento pátek). V PS zpracujte cv.14 a, b str.40-zda úspěšně cvičení zvládnete, záleží na tom, jak jste se naučili časování sloves. Níže odkaz na procvičování slovíček.

https://www.jazyky-online.info/rustina/uceni_slovicek.php

V pátek se na vás těším.

Jana Klusová

 

1.2.2021

Dobrý den ruštináři.

Doma trénujte čtení textu str. 39, v pátek budu zkoušet. Opakujte časování sloves, abyste tvary dokázali užít ve větách. PS str. 38/cv. 10,11 a 12.

Pokračujte také v psaní písmen, která vám dělají problém.

Mějte se hezky.

Jana Klusová

25.1.2021

Dobrý den.

Tento týden se věnujte nácviku čtení na str. 39 v učebnici text  Что я люблю.... .....и чего не люблю. Příští týden v on-line hodině budeme zkoušet. Připravte si překlad jednotlivých vět v obou textech.

PS str. 37/ cv.9: a,uvažuj a spoj slova tak, aby tvořila smysluplnou větu b, napiš 5 vět, jejichž obsah se ti nejvíc líbí. 

Přeji vám pevné zdraví.

Jana Klusová

18.1.2021

Dobrý den ruštináři.

Tento týden se budeme věnovat 4.lekci a tématu Co mám a co nemám rád/a. Vaším úkolem je napsat časování slovesa играть  - učebnice str.41  a любить - učebnice str.43(žluté rámečky) a procvičovat jednotlivé tvary, abyste je uměli použít ve větách. A trénovat nová slovíčka PS str.43-44. v příloze máte sebehodnocení, prosím vyplňte a pošlete do středy 20.1. do 14.30 hod.

Mějte se hezky, přeji pevné zdraví.

Jana Klusová

11.1.2021

Dobrý den.

Zahrajte si na překladatele a zopakujte názvy dnů v týdnu a měsíců: PS str.30/cv.17.

Úkol na tento týden máte zadaný - napiš dopis o sobě ( na A4, s obrázkem) podle vzoru na PL, do čtvrtku 14.1. do 13.30 hod. pošlete na e-mail.

Níže máte prezentaci k procvičování slovíček: dny v týdnu, názvy měsíců.

Mějte se hezky, ať se vám daří.

 

Jana Klusová

4.1.2021

Dobrý den milí ruštináři.

Přeji vám všechno dobré, hodně zdraví, radosti a spokojenosti v roce 2021.

Doma máte všichni pracovní list k tématu rok, roční období a úkol 4 je krátký dopis,který přeložíte do češtiny, určitě to zvládnete ( používejte slovníček v učebnici, nebo v PS), překlad mi pošlete do čtvrtku. V příloze máte PL řešení pro vaši kontrolu úkolů 1,2,3,4,5, které jste měli vypracovat v prosinci.V učebnici na str. 29/cv.7 procvičujte čtení číslovek 10-100, pečlivě si je přepište do červeného sešitu, abyste si osvojili psaní.

Mějte se hezky, zdravím.

Jana Klusová

30.11.2020

Dobrý den milí ruštináři.

Tento týden se věnujte učení se slovíček a v PS zpracujte cv.11/str.28, cv.12,13/str.29.

Do školního sešitu nakreslete zadaný kalendářní měsíc a k němu krásně napište ruský název. Neposílejte mi prosím splněné úkoly, v příštím týdnu zkontrolujeme.

Mějte se moc hezky, zdravím vás všechny.

Jana Klusová

 

 

23.11.2020

Dobrý den ruštináři.

Máme před sebou 3.lekci,ve které se naučíme názvy dnů, měsíců a počítat do sta.

PS str. 33 seznam se s novými slovy a doplň chybějící české významy.

PS str 25/ cv. 3 doplň a) dny v kalendáři a b) seřaď dny v týdnu podle pořadí písmen v ruské abecedě

Ps str.25/ cv.4 slož dohromady názvy dnů a napiš ( pomůže ti učebnice str.25 i PS str.33).

Trénujte čtení textu Špatné ráno.

Mějte se hezky, ať se vám daří a všechno zvládáte.

Jana Klusová

 

 

16.11.2020

Dobrý den milí ruštináři.

Úkoly na tento týden:

PS str.24 Věnujte se prosím nácviku slovíček a frází, naučte se je, budeme s nimi pracovat. Vaším úkolem je vyrobit pohlednici a napsat na ni přání k narozeninám(mamince, tatínkovi, kamarádovi, kamarádce...). Pomůže Ti učebnice str.23 ve cv.19, abyste text napsali bez chyby, pohlednici mi pošlete do čtvrtku. Na pátek si připravte učebnici str.22-23 a PS str.23, doplníme společeně další fráze ve cv.16. Slovíčka a fráze prozkoušíme.

Mějte se hezky, přeji pevné zdraví a těším se na vás ve škole.

Jana Klusová

 

9.11.2020

Dobrý den ruštináři.

Úkoly na tento týden:

Učebnice str.18- žlutý rámeček vpravo přepiš do sešitu,na straně 19 prostuduj a nauč se dvě možnosti, jak poděkovat: Спасибо,благодарю тебя. Procvičuj čtení a/19 a připrav překlad. str.20 Varianty omluvy- Извините a přečti příběh Zdvořilý slon -připrav si překlad.

PS str.23/cv16 1.část s nápovědou (2řádky) a proveď kontrolu v klíči str.107.

     str.24 slovíčka, fráze

Přeji vám příjemný podzimní týden a v pátek se na vás těším. Odkaz na stránkách v rozvrhu.

Jana Klusová

 

2.11.2020 

Úkoly na tento týden k řešení:

Učebnice str.16 Přečti si zajímavost o ruských jménech a do sešitu napiš rusky podobu Tvého jména ( jméno, jméno po otci a příjmení).

PS str.21/ cv.11 Která slova můžeš přiřadit k otázkám, dávej pozor na rod podstatných jmen a proveď kontrolu podle Klíče str.106.

str.22/cv.13 doplň správně písmeno a zkontroluj podle cv.18 v učebnici.

str.22/cv.14 doplň chybějící slova, opět s pomocí učebnice str.23/cv.19.

 V pátek se spojíme on-line podle rozvrhu, odkaz najdete zde:

https://meet.google.com/aza-jyjv-fwb          8. A,B pátek 4.hodina (10.40-11.10)

Přeji pevné zdraví a moc se na vás těším.

Jana Klusová

 

 

 

19.10.-23.10.2020

Dobrý den milí ruštináři.

Úkoly na tento týden:

2. lekce- str. 15.časování  slovesa получить přepište do sešitu a procvičte si je, str. 16-17 Co se ti líbí? 

1kus нравится    2,3,4 kusy нравятся ( žluté rámečky rovněž přepiš do sešitu).

PS str. 17 vypracuj cvičení 4a,b, str.18 cv.5 ( pošlete ke kontrole na e-mail jana.klusova@zsmostyujablunkova.cz) nejpozději v pátek.

PS str. 16/cv. 3 vybarvi podle koncovek a proveď kontrolu v Klíči (v ruštině se po g, k,ch píše jen měkké i - viz naskenovaný list z učebnice).

Mějte se hezky a přeji vám pevné zdraví.

Jana Klusová

     

12.10. - 16.10.2020

Dobrý den.

Začali jsme 2.lekci, procvičujte si čtení v učebnici na str. 12- rozhovory. Nová slovíčka jsou v PS str.24, pozorně si je přečti.

PS cv.14/str.8 doplňování dvojic, cv.15,16/str.9 dle pokynů, které jste dostali ve škole.

PS cv.18,19 a,b/str.10 - proveďte kontrolu podle klíče

Samostatná práce: cv.22/str.12 Napiš o sobě 5-6 vět.

Níže odkaz na jazykolamy.

Mějte se hezky, přeji pevné zdraví.

Jana Klusová

Скороговорки: https://www.youtube.com/watch?v=Wva6zc2E39w