9. B

Mgr. Jan Beiger Třídní učitel učitel, metodik ICT

Český jazyk 8. B

Publikováno: 10.12.2021 Autor(ka): Kateřina Mitrengová
Český jazyk 8. B

14. 12. 2021

Milí osmáci, 

 

v příloze Vám zasílám materiály, se kterými jsme pracovali na včerejší online hodině. Do sešitu si napište nadpis Souvětí podřadné, podnadpis Podřadící spojovací výrazy, k tomu si přepište druhou tabulku (z pracovního listu) + několik vět pro příklad. 
Dnes budeme opět procvičovat, v příloze zasílám pracovní list, který budeme se spolužáky vyplňovat. 

 

Přeji Vám pěkný zbytek dne,

K. Mitrengová


10. 12. 2021 


Milí osmáci, 

v příloze Vám zasílám pracovní list zaměřený na významové poměry mezi větami hlavními. Pracovní list budu známkovat, hodnotit budu jak správné psaní čárek, tak i určení významového poměru.  Vyplněné pracovní listy mi, prosím, zašlete do pondělí na školní mail katerina.kawulokova@zsmostyujablunkova.cz

Doufám, že se již brzy sejdeme ve škole v hojnějším počtu. 

 

Přeji Vám krásný víkend, 

K. Mitrengová