9. B

Janika Bartečková
Mgr. Janika Bartečková Třídní učitel učitel

Český jazyk a literatura IX.B

Publikováno: 1.12.2021 Autor(ka): Iveta Janiková
Český jazyk a literatura IX.B

1.12.2021

Dobrý den,

zasílám vám zápis z dnešní hodiny - příloha č.2 a3.

Na pátek si připravte řešení testu č.6. Také si procvičíme druhy vět vedlejších.

V pondělí si zkontrolujeme řešení zbývající části pracovního listu -příloha č.1.

Těším se na vás snad už brzy ve škole.       I.Janiková

29.11.2021

Dobrý den,

děkuji všem, kteří jste mi zaslali nahrávku. Dalo vám to hodně práce, nahrávky pohádek jsou velice zdařilé. Vím, že za těmi třemi minutami se skrývá nejmíň hodina. 

Úkol z mluvnice : Napište větné vzorce k zakřížkovaným souvětím. U souvětí souřadného určete významový poměr, u vět vedlejších určete její druh( pokuste se ...). Viz příloha č.1. Práci vyfoťte a snímek zašlete do napadnicku do 30.11.2021 do 18 h.

Mějte se hezky    I.Janiková