9. B

Janika Bartečková
Mgr. Janika Bartečková Třídní učitel učitel

Chemie 9.B

Publikováno: 29.11.2021 Autor(ka): Jana Uherková

šk.r. 2021-2022

 

Výuka 3.12.2021

Učivo: Názvosloví solí - tvorba vzorce

*Nejprve si poslechni video: soli – úvod, názvosloví (Curko, 14 min)

https://www.youtube.com/watch?v=TKvDcHn6aQg

 

*Vytiskni a vlep do sešitu přílohu č.4. Řešení úkolu je součástí přílohy.

 *Zadáno opakování tematického celku kyseliny.

 

Výuka 1.12.2021

Učivo: Vznik solí - příloha č.3

Doplň chemické rovnice neutralizace. Řešení je v téže příloze. 

 

Výuka od 22. do 26.11.2021

indikátory - příloha č.1

Neutralizace - příloha č.2