9. B

Mgr. Jan Beiger Třídní učitel učitel, metodik ICT

FYZIKA 8. ročník

Publikováno: 15.11.2021 Autor(ka): Pavla Podeszwová

Online výuka!

FYZIKA 8. ročník

22.11. Dobrý den všem žákům. V příloze W,P jsou úlohy k řešení pro žáky na distanční výuce.

17.5. Milí sedmáci. Na zítřejší online hodinu si zopakujte učivo z předešlé hodiny. Posílám soubor "archimedův zákon". Zadané úlohy vyřešte dp sešitu. 

3.5. Dobrý den sedmáci. Podívejte se na vložený soubor "vztlaková síla". Vše potřebné se dozvíte po přečtení.

26.4. Milí žáci. Na tento týden jsem vložila soubor "Hydrostatický tlak". Opište si zápis i řešené příklady do sešitu. Pokuste se samostatně vyřešit příklady 4), 5) a 6). 

19.4. Žáci, prosím doplňte si zápis z dnešní hodiny. Vložila jsem soubor ZÁPIS-účinky gravitační síly na kapalinu. V závěru jsou dvě slovní úlohy k řešení za domácí úkol. 

19.4. "Účinky gravitační síly Země na kapalinu" je téma kterému se budeme věnovat na online hodině. Posílám soubor, který si pročtěte, společně uděláme zápis a propočteme několik typů příkladů. Známky z řešení příkladů hydraulického lisu z minulé hodiny budu posílat mailem během dneška. 

12.4. Zdravím vás sedmáci. Pro tento týden se budeme stále věnovat učivu Pascalova zákona (hydraulický lis). Domácí úkol, který budu kontrolovat na online výuce je výpočet příkladů z učebnice na str. 105/ U 2. 3. a 4. Tyto úlohy vyřešte do sešitu. Dále posílám soubor s řešením písemky (TLAK) s bodováním a hodnocením. Samostatně si zkontrolujte vaší opravenou písemku z mailu a spočtěte si všechny dosažené body. Všechny ostatní instrukce vám sdělím přímo na online výuce.

6.4. Dobrý den milé děti. Tento týden si něco řekneme o hydraulickém lisu a jeho využití. Hydraulická zařízení využívají ke své činnosti Pascalův zákon. Přikládám soubor se stejným názvem "Pascalův zákono".

29.3. Milí sedmáci. Pro tento velikonoční týden nemáte žáden domácí úkol. Posílám však soubor s příklady k přípravě na zítřejší písemku. Veškeré instrukce si přečtete v přiloženém souboru " TLAK-příklady"

22.3. Zdravím všechny sedmáky. Učivo na tento týden se bude týkat TLAKU. Jako přípravu na online hodinu si samostatně projděte otázky a úkoly z učebnice na str. 88-89 (všechna cvičení). Ze strany 89 si do sešitu překresli tabulku ze cvičení 3. Společně pak vypracujeme odpovědi přímo v online hodině. Mějte přichystané sešity, učebnice i kalkulačky.

15.3. Milí žáci, tento týden se budeme zabývat tlakem. Podívejte se na novou přílohu pod názvem "Deformační účinky síly"

Buďte připraveni na online výuku a mějte nachystané sešity, psací potřeby a kalkulačky. Budeme řešit úlohy z učebnice.

9.3. Posílám soubor "řešení páka".

8.3. Zdravím všechny žáky sedmého ročníku. Na tento týden jsem vložila soubor "KLADKY". Pročtěte si a udělejte si zápis do sešitu. Na online výuce, zapíšu známky z předchozí písemky. 

22.2. Zdravím vás sedmáci. Úkol na tento týden je připravit se na zítřejší písemku (řešení příkladů páka, užití páky v praxi)

V příloze "jednozvratná páka" posílám řešený příklad. Opište si do sešitu a ve vlastním zájmu si projděte otázky a úkoly z učebnice na str. 80 - 82

15.2. Dobrý den všem sedmákům. Přikládám přílohu s názvem dvjozvratná páka, kde jsou dva řešené příklady na dané téma a tři úlohy k řešení za domácí úkol. Tyto úlohy mějte vyřešené a připravené na online výuce, společně pak budeme kontrolovat řešení. 

9.2. Vkládám řešení k testu z minulého týdne "ŘEŠENÍ  zákony".

8.2. Zdravím všechny sedmáky. Pro tento týden zůstává učivo z minulého týdne "otáčivé účinky síly". Nezapomeňte na vypracování úkolů, které jsou uvedené v příloze na konci textu. Tyto úkoly budu kontrolovat v online výuce.

1.2. Dobrý den žáci. V online hodině buďte připraveni na písemku na všechny tři Newtonovy zákony (zákon síly, zákon setrvačnosti a zákon akce a reakce). Zadání teoretických úloh vám pošlu v online hodině do chatu a na vypracování budete mít určený čas. Také posílám přílohu "Otáčivé účinky síly", což je nové učivo. Uvidíme jak na tom budeme časově a stihneme probrat alespoň část nové látky.

25.1. Zdravím všechny sedmáky. Posílám přílohu "Zákon akce a reakce". Pročtěte si text, opište jej do sešitu a podívejte se na video (odkaz na youtube). Na online hodinu mějte připraveny všechny věci do fyziky.

18. 1. Dobrý den žáci, pro tento týden posílám přílohu "Zákon setrvačnost". Opište si zápis do sešitu, odpovězte na otázky a buďte připraveni na online výuku (sešity, učebnice a psací potřeby)

11.1. Dobrý den sedmáci. Na tento týden posílám přílohu "zákon síly". Přečtěte si text a napište zápis do sešitu. 

4.1. 2021 Milí sedmáci, posílám soubor "Rovnovážná poloha tělesa". K online výuce si nachystejte sešit, psací potřeby.

15.12. Zdravím sedmáci. Tento týden se budeme věnovat novému tématu "těžiště". Posílám soubor, prosím opište si text do sešitu. 

8.12. Milí sedmáci. Posílám práci na tento týden. Otevřete si soubor s názvem "skládání různoběžných sil"

23.11. Milí sedmáci. Pro tento týden začínáme nové téma → SÍLA

Zopakujeme si důležité pojmy, které již znáte ze šestého ročníku. Přikládám soubor pod názvem "SÍLA"

Hezký den vám všem :)

16.11. Milí žáci. Minulý týden jsme rýsovali graf závislosti dráhy na čase. Posílám přílohu s názvem "čtení z grafu". Zde naleznete všechny potřebné pokyny pro vypracování domácího úkolu.

11.11. Pro žáky, kteří mi neposlali řešení úloh o pohybu: učebnice str. 28/cv. U 2, 3 a 6. Řešení poslat do 12.11.

na mail: podeszwovapavla@gmail.com

10.11. Zdravím sedmáky. Posílám přílohu "sestroj graf", kde jsou zadány požadavky se zadáním domácího úkolu.

9.11. Posílám přílohu s řešením úloh o rychlosti z předešlého týdne. Příloha s názvem řeš. 9.11.

9.11. Dobrý den žáci. 

Chtěla bych jen připomenout, že online výuka bude probíhat, dle stanoveného rozvrhu. Odkaz k online připojení najdete rovněž v rozvrhu pro každou třídu.

Milí sedmáci. Na zítřejší výuku fyziky si prosím nachystejte sešit, rýsovací pomůcky (pravítko s ryskou, tužku, pastelky - červená a zelená, propisku), učebnici, kalkulačku a jeden nelinkovaný papír A4. Budeme rýsovat graf závislosti dráhy na čase. V příloze "graf" naleznete text, jak vytvořit graf a co z něj lze vyčíst.

Úkol na tento týden bude rýsování grafu závislosti dráhy na čase. Řešit budeme společně v online hodině.

V případě jakýhkoliv dotazů, mi napište mail: podeszwovapavla@gmail.com

 

2.11. Milí žáci. Online výuka fyziky proběhne: 

Pro žáky 7.A třídy v úterý 8.45 - 9.30 hod, pro spojení použijte níže přidaný odkaz.

https://meet.google.com/epz-jvro-cmt

Pro žáky 7.B třídy v úterý 9.50 - 10.35 hod, pro spojení použijte níže přidaný odkaz.

https://meet.google.com/ccc-cocn-hic

K online výuce si prosím nachystejte psací potřeby, sešity a kalkulačky.

Byl přidán nový soubor "výpočet rychlosti ". Propočteme si zadané příklady.

26. 10. Posílám řešení zadaných úloh z minulého týdne. Zkontrolujte si svá řešení a přepište je pak do sešitu. Děkuji.

Mějte hezký týden.

Zdravím vás milí sedmáci.

Tak zde máme zase onu distanční výuku. Proto jsem pro vás připravila práci na doma. Posílám v příloze soubor "rychlost", kde najdete vše potřebné. Pročtěte si celý text a v závěru najdete 4 úlohy k řešení. Tyto úlohy spočtěte do sešitu, opište i zadání každé úlohy. Řešení posílejte na můj mail: podeszwovapavla@gmail.com

Hezký celý týden vám přeji a ať jste zdraví :)