9. B

Janika Bartečková
Mgr. Janika Bartečková Třídní učitel učitel

Matematika 8.ročník

Publikováno: 9.10.2020 Autor(ka): Jana Uherková

šk.r. 2020-2021

Odkaz na on-line hodiny matematiky pro 8.A:

meet.google.com/ery-uuci-vbn
 

Odkaz na on-line hodiny matematiky pro 8.B:

meet.google.com/ivi-wdrx-sng

 

Prezenční výuka v období od 17.5.2021

 

Distanční výuka 10.-14.5.2021

Na 1. on-line hodině (v pondělí) se budeme věnovat opakování učiva úprava jednočlenu, podíváme se i na násobení mnohočlenů. Budeme pracovat s pracovním sešitem M8 algebra a školním sešitem. Nachystej si psací potřeby, pastelky.

Na 2. on-line hodině se seznámíme  s umocňováním dvojčlenu. Budeme pracovat s pracovním sešitem M8 algebra. Nachystej si psací potřeby, pastelky.

1.) Na začátku týdne (v úterý) si procvičíme násobení mnohočlenu mnohočlenem. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.76 Násobení, sčítání a odčítání mnohočlenů. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.75,76,77.

2.) Tento týden (ve středu) se seznámíme s umocňováním dvojčlenu. Budeme pracovat s pracovním sešitem M8 - algebra a s přílohou č.77. Vytiskni a vlep do sešitu přílohu M - č.77 Druhá mocnina součtu (rozdílu). Ve čtvrtek dokonči řešení přílohy č.77. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.75,76,77

3.) V závěru týdne (v pátek) se zaměříme opět na opakování úprav jednočlenů.Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.75 Opakování jednočlenů. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.75,76,77

Poznámka: Tento týden nebyla zpětná vazba zadána.

 

Distanční výuka 3.-7.5.2021

Na 1. on-line hodině se budeme věnovat opakování učiva násobení mnohočlenu jednočlenem. Budeme pracovat s pracovním sešitem M8 algebra a školním sešitem. Nachystej si psací potřeby, pastelky.

Na 2. on-line hodině se seznámíme  násobením mnohočlenu mnohočlenem. Budeme pracovat s pracovním sešitem M8 algebra a s přílohou č.74. Nachystej si psací potřeby, pastelky.

1.) Učivo o úpravě jednočlenů si zopakuješ ve zpětné vazbě č.20.

    Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.20 do středy 5.5.2021 do 14:00 hod.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.20 - viz. příloha M - zpětná vazba č.20. Vypracuj úkoly. Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. 

2.) Na začátku týdne (v úterý) si procvičíme násobení mnohočlenu jednočlenem. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.73 Násobení mnohočlenu jednočlenem, sčítání a odčítání. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.73,74.

3.) Tento týden (ve středu) se seznámíme s násobením mnohočlenu mnohočlenem. Budeme pracovat s pracovním sešitem M8 - algebra a s přílohou č.74. Vytiskni a vlep do sešitu přílohu M - č.74 Násobení mnohočlenu mnohočlenem. Ve čtvrtek a v pátek dokonči řešení přílohy č.74. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.73,74

4.) V závěru týdne si zopakuješ formou hry umocňování čísel.   Klikni na níže uvedený odkaz:

https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-mocniny-2-uroven/841

 

 

Distanční výuka 26.-30.4.2021

Na 1. on-line hodině se budeme věnovat opakování učiva sčítání, odčítání výrazů a násobení jednočlenů. Budeme pracovat s pracovním sešitem M8 algebra a částečně s přílohou č.70. Nachystej si psací potřeby, pastelky.

Na 2. on-line hodině se seznámíme  násobením mnohočlenu jednočlenem. Budeme pracovat s pracovním sešitem M8 algebra a s přílohou č.71. Nachystej si psací potřeby, pastelky.

1.) Učivo o hodnotě výrazu si zopakuješ ve zpětné vazbě č.19.

    Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.19 do středy 28.4.2021 do 14:00 hod.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.19 - viz. příloha M - zpětná vazba č.19. Vypracuj úkoly. Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. 

2.) Na začátku týdne (v úterý) si procvičíme učivo úpravy - násobení jednočlenů. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.70 Násobení jednočlenů. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.70,71,72.

3.) Tento týden (ve středu) se seznámíme s násobením mnohočlenu jednočlenem. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.71 Násobení mnohočlenu jednočlenem. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.70,71,72. Na řešení přílohy č. 71 budeš pracovat i ve čtvrtek.

4.) V závěru týdne si zopakuješ násobení i úpravy mnohočlenu. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.72 Násobení mnohočlenu jednočlenem - shrnutí.  Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.70,71,72.

 

 

Distanční výuka 19.-23.4.2021

Na 1. on-line hodině (v pondělí) se budeme věnovat úpravám mnohočlenů, naučíme se odstraňovat závorky při sčítání a odčítání mnohočlenů. Budeme pracovat s pracovním sešitem M8 algebra a s přílohou č.68. Nachystej si psací potřeby, pastelky.

Na 2. on-line hodině (ve středu) procvičíme sčítání a odčítání mnohočlenů. Budeme pracovat s pracovním sešitem M8 algebra a s přílohou č.68. Nachystej si psací potřeby, pastelky.

1.) Na začátku týdne (v úterý) si procvičíme učivo sčítání, odčítání mnohočlenů. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.68 Sčítání, odčítání mnohočlenů (1. a 2.př.). Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.68,69. Pracovní list č.68 (3.př.) dokončíš ve čtvrtek.

2.) V závěru týdne si shrneme učivo o sčítání a odčítání mnohočlenů. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.69 Sčítání, odčítání mnohočlenů - opakování. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.68,69.

Poznámka: Tento týden nebyla zadána zpětná vazba.

 

Distanční výuka 12.-16.4.2021

Na 1. on-line hodině se budeme věnovat úpravám jednočlenů. Budeme pracovat s pracovním sešitem M8 algebra a s přílohou č.65. Nachystej si i psací potřeby.

Na 2. on-line hodině se seznámíme s pojmem mnohočlen. Budeme pracovat s pracovním sešitem M8 algebra a s přílohou č.66. Nachystej si psací potřeby.

1.) Učivo o zápisu textu výrazem si zopakuješ ve zpětné vazbě č.18.

    Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.18 do středy 14.4.2021 do 14:00 hod.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.18 - viz. příloha M - zpětná vazba č.18. Vypracuj úkoly. Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. 

2.) Na začátku týdne (v úterý) si procvičíme učivo úpravy jednočlenů. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.65 Úprava jednočlenů. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.65,66,67.

3.) Tento týden (ve středu) se seznámíme s pojmem mnohočlen. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.66 Mnohočlen. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.65,66,67. Na řešení přílohy č. 66 budeš pracovat i ve čtvrtek.

4.) V závěru týdne si zopakuješ jednočleny i mnohočleny. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.67 Úprava jednočlenu, mnohočlenu - opakování.  Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.65,66,67.

 

 

Distanční výuka 5.-9.4.2021

Na 1. on-line hodině (ve středu) se budeme věnovat zápisu slovního textu výrazem a seznámíme se spojmem jednočlen. Budeme pracovat s pracovním sešitem M8 algebra a s přílohou Jednočlen. Nachystej si i psací potřeby.

1.) Učivo o zápisu čísla pomocí mocnin deseti si zopakuješ ve zpětné vazbě č.17.

    Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.17 do středy 7.4.2021.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.17 - viz. příloha M - zpětná vazba č.17. Vypracuj úkoly. Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. 

2.) Na začátku týdne (v úterý) si procvičíme učivo zápis slovního textu pomocí výrazu. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.62 Zápis slovního textu výrazem - opakování. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.62,63,64.

3.) Tento týden (ve čtvrtek) si procvičíme učivo určování hodnoty výrazu. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.63 Hodnota výrazu - opakování. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.62,63,64.

4.) Dalším probíraným učivem bude jednočlen. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.64 Jednočlen.  Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.62,63,64.

 

 

Distanční výuka 29.-31.3.2021

Na 1. on-line hodině se budeme věnovat hodnotě výrazu. Budeme pracovat s pracovním sešitem M8 algebra. Nachystej si i psací potřeby.

Na 2. on-line hodině se budeme zabývat  zápisem slovního textu pomocí výrazu. Nachystej si pracovní list (příloha č.61), pracovní sešit M8 algebra a psací potřeby.

 1.) Tento týden (v pondělí a v úterý) si procvičíme učivo určování hodnoty výrazu. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.60 Hodnota výrazu s proměnnou. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.60,61.

2.) Dalším probíraným učivem bude zápis slovního textu pomocí výrazu. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.61 Zápis slovního textu pomocí výrazu.  Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.60,61.

Poznámka: Tento týden nebyla zadána zpětná vazba z matematiky. 

 

 

Distanční výuka 22.-26.3.2021

Na 1. on-line hodině se budeme věnovat mocnině součinu, mocnině podílu, mocnině mocniny (opakování učiva). Probereme také nové učivo - zápis čísla ve tvaru a. 10 na n. Budeme pracovat se školním sešitem, s přílohami č. 56, 57 i  s pracovním sešitem M8 algebra. Nachystej si i psací potřeby.

Na 2. on-line hodině se budeme zabývat  zápisem čísla v desítkové soustavě a výrazy. Nachystej si pracovní listy (příloha č.58, 59), pracovní sešit M8 algebra a psací potřeby.

1.) Učivo o sčítání, odčítání, násobení, dělení mocnin si zopakuješ ve zpětné vazbě č.16.

    Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.16 do středy 24.3.2021 do 14:00 hod.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.16 - viz. příloha M - zpětná vazba č.16. Vypracuj úkoly výpočty s mocninami. Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. 

 2.) Tento týden si procvičíme učivo úprava výrazu s mocninami. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.56 Upravování výrazu s mocninami - opakování. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.56,57,58,59.

3.) Dalším probíraným učivem bude zápis čísla ve tvaru a . 10 na n-tou. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.57 Zápis čísla ve tvaru a . 10 na n.  Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.56,57,58,59.

4.) Ve středu si vysvětlíme zápis čísla v desítkové soustavě. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.58 Zápis rozvinutý a zkrácený. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.56,57,58,59

5.) Posledním tematem tohoto týdne budou výrazy. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.59 Výrazy číselné a s proměnnou. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.56,57,58,59

 

 

Distanční výuka 15.-19.3.2021

Na 1. on-line hodině se budeme věnovat násobení a dělení mocnin se stejným základem. Budeme pracovat se školním sešitem (příloha č. 52) i pracovním sešitem M8 algebra. Nachystej si i psací potřeby.

Na 2. on-line hodině se budeme zabývat  mocninou součinu, mocninou podílu a mocninou mocniny. Nachystej si pracovní listy (příloha č.53, 54,55), pracovní sešit M8 algebra a psací potřeby.

1.) Učivo o mocninách s přirozeným exponentem si zopakuješ ve zpětné vazbě č.15.

    Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.15 do středy 17.3.2021 do 14:00 hod.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.15 - viz. příloha M - zpětná vazba č.15. Vypracuj úkoly s mocninami s přirozeným exponentem. Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. 

 2.) Tento týden si vysvětlíme a procvičíme učivo mocnina součinu, mocnina podílu . Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.53 Mocnina součinu, mocnina podílu. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.53,54,55.

3.) Dalším probíraným učivem bude umocňování mocnin. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.54 Mocnina mocniny.  Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.53,54,55.

4.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.55 Upravování výrazů s mocninami . Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.53,54,53. (Pokud bychom v tomto týdnu na 2. on-line hodině nestihli poslední téma - souhrné opakování početních operací s mocninami, dobereme učivo na začátku příštího týdne.)

5.) V pátek si zopakuješ úpravy číselných výrazů. Jedná se o poměrně lehké příklady na str. 22/ cv.1,2,3,4 a cv.5 a)-d) v pracovním sešitě algebra. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení str.22.

 

 

Distanční výuka 8.-12.3.2021

Na 1. on-line hodině se budeme věnovat opakování mocnin s přirozeným exponentem. Budeme pracovat s tabulkami, se školním sešitem i pracovním sešitem M8 algebra. Nachystej si i psací potřeby.

Na 2. on-line hodině se budeme zabývat  sčítáním, odčítáním, násobením mocnin. Nachystej si pracovní listy (příloha č.51, 52), pracovní sešit M8 algebra, tabulky a psací potřeby.

1.) Učivo o třetí odmocnině si zopakuješ ve zpětné vazbě č.14.

    Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.14 do středy 10.3.2021 do 14:00 hod.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.14 - viz. příloha M - zpětná vazba č.14. Vypracuj úkoly s použitím třetí odmocniny. Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. 

 2.) Tento týden si zopakujeme učivo mocniny s přirozeným exponentem . Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohy M - č.49 Opakování - mocniny s přirozeným exponentem a M - č. 50 Číselné výrazy s mocninami. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.49,50,51,52.

3.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.51 Sčítání, odčítání stejných mocnin.  Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.49,50,51,52.

4.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.52 Násobení, dělení mocnin téhož základu . Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.49,50,51,52. (Pokud bychom v tomto týdnu nestihli poslední téma - dělení mocnin, dobereme učivo na začátku příštího týdne.)

 

 

Jarní prázdniny 1.-5.3.2021

 

Distanční výuka 22.-26.2.2021

Na 1. on-line hodině se budeme věnovat určování třetí odmocniny čísla pomocí tabulek. Budeme pracovat s tabulkami, se školním sešitem i pracovním sešitem M8 algebra. Nachystej si i psací potřeby.

Na 2. on-line hodině se budeme zabývat  mocninami s přirozenými exponenty. Nachystej si pracovní listy (příloha č.46, 47, 48, pracovní sešit M8 algebra, tabulky a psací potřeby (popř. středoškolskou kalkulačku).

1.) Učivo o třetí mocnině si zopakuješ ve zpětné vazbě č.13.

    Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.13 do středy 24.2.2021 do 14:00 hod.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.13 - viz. příloha M - zpětná vazba č.13. Vypracuj úkoly s použitím třetí mocniny. Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. 

 2.) Tento týden se seznámíme s učivem s mocnina s přirozeným exponentem . Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.46 Mocnina s přirozeným exponentem. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.46,47,48.

3.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.47 Kladné, záporné mocniny.  Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.46,47,48.

4.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu: M - č.48 Zápis čísla ve tvaru součinu mocnin prvočísel. Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.46,47,48. (Pokud bychom v tomto týdnu nestihli poslední téma, dobereme učivo na začátku příštího týdne.)

 

 

 

Distanční výuka 15.-19.2.2021

Na 1. on-line hodině se budeme věnovat určování třetí mocniny čísla pomocí tabulek. Budeme pracovat s tabulkami, se školním sešitem i pracovním sešitem M8 algebra. Nachystej si i psací potřeby.

Na 2. on-line hodině se budeme zabývat třetí odmocninou čísla. Nachystej si pracovní listy (příloha č.43, 44, 45), pracovní sešit M8 algebra, tabulky a psací potřeby.

1.) Učivo o užití Obrácené věty k Pythagorově větě si zopakuješ při zpětné vazbě č.12.

    Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.12 do středy 17.2.2021 do 14:00 hod.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.12 - viz. příloha M - zpětná vazba č.12. Vypracuj úkoly s užitím Obácené věty k Pythagorově větě. Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. 

 2.) Tento týden se seznámíme s učivem s třetí odmocnina . Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.43 Třetí odmocnina. Pracuj s tabulkami ( ne s kalkulačkou). Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.43,44,45.

3.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohy: M - č.44 Úlohy s třetí odmocninou. Pracuj s tabulkami ( ne s kalkulačkou.) Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.43,44,45.

4.) Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohy: M - č.44 Třetí odmocnina z tabulek. Pracuj s tabulkami ( ne s kalkulačkou.) Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.43,44,45. (Pokud bychom v tomto týdnu nestihli vyhledávání třetí odmocniny v tabulkách, dobereme učivo na začátku příštího týdne.)

 

Distanční výuka 8.-12.2.2021

Na 1. on-line hodině se budeme věnovat užití Obrácené věty k Pythagorově větě k ověření pravoúhlosti trojúhelníku. Budeme pracovat s tabulkami i kalkulačkou a se školním sešitem i pracovním sešitem M8 algebra. Nachystej si i psací potřeby.

Na 2. on-line hodině se budeme zabývat třetí mocninou čísla. Nachystej si pracovní listy (příloha č.40, 41, 42), pracovní sešit M8 algebra, tabulky a psací potřeby.

1.) Učivo o užití Pythagorovy věty v prostoru si zopakuješ při zpětné vazbě č.11.

    Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.11 do středy 10.2.2021 do 14:00 hod.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.11 - viz. příloha M - zpětná vazba č.11. Vypracuj úkoly s užitím Pythagorovy věty s použitím tabulek (ne kalkulačky). Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. 

 2.) Nejprve si procničíme učivo s použitím Obrácené věty k Pythagorově větě . Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.39 Obrácená věta. Pracuj s tabulkami ( ne s kalkulačkou). Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.39,40,41,42.

3.) Nyní se zaměříme na třetí mocninu čísla, učivo navazuje na výklad v on-line hodině. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohy: M - č.40 Třetí mocnina ,  M - č.41 Úlohy s třetí mocninou, M -č. 42 Třetí mocnina z tabulek. Pracuj s tabulkami  ( ne s kalkulačkou.) Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.39,40,41,42.

 

 

 

Distanční výuka 1.-5.2.2021

Na 1. on-line hodině se budeme věnovat užití Pythagorovy věty v geometrických úlohách v prostoru. Budeme pracovat s tabulkami i kalkulačkou a s pracovním sešitem M8 algebra. Nachystej si i psací potřeby.

Na 2. on-line hodině budeme řešit slovní úlohy s použitím Pythagorovy věty. Nachystej si pracovní listy (příloha č.38), tabulky a psací potřeby.

1.) Učivo o užití Pythagorovy věty v rovině si zopakuješ při zpětné vazbě č.10.

    Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.10 do středy 3.2.2021 do 14:00 hod.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.10 - viz. příloha M - zpětná vazba č.10. Vypracuj úkoly s užitím Pythagorovy věty s použitím tabulek (ne kalkulačky). Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. 

 2.) Nejprve si zopakujeme učivo z minulého týdne - použití Pythagorovy věty v geometrických úlohách v prostoru (stěnové a tělesové úhlopříčky krychle a kvádru). Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.37 Úhlopříčky stěnové a tělesové. Pracuj s tabulkami  ( ne s kalkulačkou.) Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.37,38.

3.) Nyní se zaměříme na nové učivo - užití Pythagorovy věty ve slovních úlohách, které navazuje na výklad v on-line hodině. Vytiskni, vlep do sešitu a vypracuj přílohu M - č.38 Pythagorova věta - slovní úlohy. Pracuj s tabulkami  ( ne s kalkulačkou.) Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení č.37,38.

 

 

 

Distanční výuka 25.-29.1.2021

Na 1. on-line hodině se budeme věnovat užití Pythagorovy věty v geometrických úlohách v rovině. Budeme pracovat s tabulkami i kalkulačkou a s pracovním sešitem M8 algebra. Nachystej si i psací potřeby.

Na 2. on-line hodině budeme řešit úlohy s použitím Pythagorovy věty v prostoru. Nachystej si pracovní listy (příloha č.36), tabulky a psací potřeby.

1.) Učivo o výpočtu délky přepony a odvěsny si zopakuješ při zpětné vazbě č.9.

    Vypracuj a pošli mi zpětnou vazbu č.9 do středy 27.1.2021 do 14:00 hod.

    Vytiskni (popř. opiš) zadání zpětné vazby č.9 - viz. příloha M - zpětná vazba č.9. Vypracuj úkoly na výpočet délky přepony a odvěsny pomocí Pythagorovy věty s použitím tabulek (ne kalkulačky). Piš rukou do vytištěného (opsaného) zadání. Svou práci vyfoť a fotku mi pošli. 

 2.) Nejprve si zopakujeme učivo z minulého týdne - použití Pythagorovy věty v geometrických úlohách v rovině. V pracovním sešitě M8 algebra vypracuj úlohy - str. 14/ cv.17a),  18a),b),c) , 19a).  Pracuj s tabulkami ( ne s kalkulačkou.) Své řešení si zkontroluj a oprav podle přílohy M - řešení PS str.14.

Soubory ke stažení