9. B

Mgr. Jan Beiger Třídní učitel učitel, metodik ICT

Němčina 7. AB

Publikováno: 18.5.2021 Autor(ka): Janika Bartečková

17. 5. Zurück in die Schule

 

 

 

Němčina 7. AB

Liebe Schüler,

opakujte a procvičujte si slovíčka, která jste si zapsali poslední hodinu ve škole.

Naučili jsme se směry.

Na odkaze níže se naučíte předměty, které se školou souvisí. Nebojte se kliknout na start.

Na školním dvoře je spousta věcí, které z nich budete ve škole potřebovat? Vyber a uvidíš, co bude dál. ;-)

Pro ty, kteří nerozumí, navrhuji zpočátku používat slovník.

https://docs.google.com/presentation/d/1lIBMBMDhtwNcCFlvpSJDyEo1juA2i_asYdtgOJ_CCk8/preview?rm=minimal&slide=id.gcf5a367208_0_1

Ich freue mich auf euch wieder in der Schule! 

Janika Bartečková

 

3. 5. Opakování, konverzace 

Liebe Schüler! 

Tento týden budeme procvičovat slovíčka z vět, které jste se měli naučit zpaměti. Bitte, bitte, bitte... :-) 

Auf Wiedersehen! 

Janika Bartečková 

 

 

26. 4. Tag der Erde 

Herzliche Grüße!

Tento týden nakreslete obrázek podle zadání, vybrat si můžete ze dvou variant, text přeložte.

Návrh na obrázek najdete v příloze, viz Tag der Erde nebo zde: https://www.gbpicsonline.com/img-24472.html

V hodině budeme procvičovat výslovnost a čtení slov k tématu.

 

Auf Wiedersehen! Janika Bartečková

 

 

 

19. 4. Roční období

Guten Tag!

Die Aufgaben für diese Woche sind dasselbe.

Pokračujeme v zadání z minulého týdne. Do sešitu si připište slova, která jste měli vyhledat

v Klett Blätter ve cv. 3. INFOS ZU OSTERN za a) i za b) viz příloha.

Úkol byl - vyhledej a zapiš slova, která mají některou z hlásek nebo dvojhlásek v pravidlech čtení.

Např. über - yber, für - fýr nebo kopiert - kopírt, Eine - ajne Hälfte - Helfte, Zettel - Cetel, atd.

CÍLEM JE ZVLÁDNOUT PRAVIDLA PRO PSANÍ A ČTENÍ!

Auf Wiedersehen! Janika Bartečková

 

 

12. 4. Roční období

Liebe Schüler!

Tento týden se naučíte v on-line hodině roční období https://www.youtube.com/watch?v=5m5lpahbQd4

a zopakujete si slovíčka, která jste měli umět k tématu Velikonoce!

Všichni si zopakují abecedu a PRAVIDLA PRO ČTENÍ těchto hlásek:

ei = aj das Ei, die Eier, Wein, mein, dein, sein, weiss, die Feier [ aj, dí ajer, vajn, majn, dajn, zajn, vajs, dí fajer]

ie = í  die Biene, Wien, diese [ dí bíne, vín, díze]

eu = oj das Feuer [ das fojer]

ü = y Küken, Frühling [ kýken, frýlink]

ö = e hrdelní schön [ šén] ústa do tvaru O    https://www.youtube.com/watch?v=CRldQHRrhqM

ä = e das Mädchen [ das medchen]

sch = š schon [šon]

tsch = č tschechisch [čechiš]

s = z sechs, sehr, sein, suchen, der Sommer [zeche, zér, zuchn, de(r) zom(r)]

z = c zehn, die Zeit, das Zeugnis [cén, dí cajt, das cojgnis]

PRAVIDLA BUDU OVĚŘOVAT PŘÍŠTÍ HODINU!

 

Ich wünsche euch eine schöne Woche! Janika Bartečková

 

29. 3. - 9. 4. Osterwünsch

Liebe Schüler!

Tento týden najdete v příloze veršované velikonoční blahopřání. Text si přečtěte a přeložte!

Na čtvrtku listu A4 (ideální by byl tvrdý papír o velikosti pohlednice) nakreslete obrázek, který vystihuje obsah přání. Na druhou stranu opište text vinšování z přílohy.

Kdo už úkol splnil a má jej hotový v sešitě, nemusí znovu psát a kreslit.

Po Velikonocích budeme vše znovu opakovat, budu zkoušet čtení a překlad písně i verše!

Ich wünsche euch schöne Ostern! Janika Bartečková

 

Pokyny pro práci v týdnu od 22. 3. do 31. 3.

Meine liebe Schüller,

ze souboru si stáhněte Klett Blätter a věnujte pozornost pouze cvičení 1

OSTEREIER /velikonoční vajíčka

Welche Ostereier nimmt der Osterhase in seinen Korb mit? Která velikonoční vajíčka posbírá zajíček do košíku?

Nejprve si slovíčka přeložte a pak určete, která vajíčka ano a která ne.

Řešení/Lösungen najdete na konci, ale zkuste nejprve sami.

Do sešitu si zapište tuto větu: Der Osterhase nimmt diese Ostereier /Zajíc posbírá do košíku tato vejce:

bemalen, ... atd. správné odpovědi musíte sami vyhledat.

Další slovíčka k tématu Velikonoce najdete zde: https://wordwall.net/cs/resource/234937/german/ostern

Závěrem jedna veselá písnička:

Refrén a věty, které se neopakují opište do sešitu a přeložte si je.

https://www.youtube.com/watch?v=w40Ta5H5MIM

FROHE OSTERN SONGTEXT

Frohe Ostern! Frohe Ostern!
Frohe Ostern, überall!
In der Nähe, in der Ferne,
Auf dem ganzen Erdenball.
Frohe Ostern! Frohe Ostern!
Frohe Ostern wünschen wir!
Ringsherum erwacht das Leben,
Alle Pflanzen, Mensch und Tier.

Wärmer wird der Sonnenschein mit jedem Morgen,
Und die Nächte werden kürzer Tag für Tag.

Frohe Ostern! Frohe Ostern!
Frohe Ostern, überall!
In der Nähe, in der Ferne,
Auf dem ganzen Erdenball.
Frohe Ostern! Frohe Ostern!
Frohe Ostern wünschen wir!
Ringsherum erwacht das Leben,
Alle Pflanzen, Mensch und Tier.

Die Natur erwacht und hell sind die Gedanken,
Und vergessen ist die Winterdunkelheit.

Frohe Ostern! Frohe Ostern!
Frohe Ostern, überall!
In der Nähe, in der Ferne,
Auf dem ganzen Erdenball.
Frohe Ostern! Frohe Ostern!
Frohe Ostern wünschen wir!
Ringsherum erwacht das Leben,
Alle Pflanzen, Mensch und Tier.

Frohe Ostern!

Ich wünsche euch schöne Ostern! Janika Bartečková

 

 

 

Pokyny pro práci v týdnu od 15. 3. do 22. 3.

Wochentage

Guten Tag!

Wie geht´s? Gut oder schlecht oder geht so? :-)

Minulou hodinu jsme zavítali na exkurzi do Německa.

Narazili jsme na číslovky u počasí, když jsem se vás ptala, kolik je kde stupňů.

S čísly se setkáváme také v čase. Tento týden budete mít za úkol naučit se dny v týdnu,

posléze se budeme učit pojmenovat denní dobu a čas, většinu slovíček jste měli možnost

vidět v přehledné tabulce o počasí na německém webu. Viz zde: https://www.wetter.com/wetter_aktuell/wettervorhersage/7_tagesvorhersage/deutschland/berlin/DE0001020.html

V následujícím odkaze najdete die Deutschlands Landkarte = mapa Německa  https://www.wetter.de/

Všimněte si názvů dní v týdnu, viz také obrázek Wetterbericht v příloze! Slovíčka si opište a naučte se je.

Skvělým pomocníkem v zapamatování vám budou tato krátká videa:

https://www.youtube.com/watch?v=RSiKVHCMv44

https://www.youtube.com/watch?v=GIT_RgMtzqc

https://www.youtube.com/watch?v=Q_8hwdOExDc

der Montag pondělí

der Dienstag úterý

der Mittwoch středa

der Donnerstag čtvrtek

der Freitag pátek

der Samstag sobota

der Sonntag neděle

der Tag den

die Woche týden

die Wochentage dny v týdnu

die Wochenende víkend

 

Auf Wiedersehen online. Janika Bartečková

 

 

 

 

Pokyny pro práci v týdnu od 8. 3. do 15. 3.

Číslovky do 1000

Milí žáci,

budeme pokračovat v upevňování slovíček a on-line konverzaci. Pro tentokrát jsem pro vás vyhledala

a posílám vám zábavné procvičování nejen číslovek, ale také pomocných sloves haben a sein.

Pokud by měl někdo potíže se zobrazením, nechť se na mě včas obrátí.

Po rozkliknutí odkazu se vám zobrazí kvíz na procvičování, na liště vpravo jsou ve výběru další možnosti hry.

Vyzkoušejte určitě všechny možnosti včetně bludiště. :-)

https://wordwall.net/de/resource/9290003/zahlen

https://wordwall.net/de/resource/12200081/zahlen-20-100

https://wordwall.net/de/resource/9338099/%C4%8Dasov%C3%A1n%C3%AD-haben-sein

https://wordwall.net/de/resource/11508060/slovesa-sein-haben

https://wordwall.net/de/resource/1955997/deutsch-als-fremdsprache/haben-oder-sein

 

Ich wünsche euch viel Spass! Janika Bartečková

 

 

 

 

Pokyny pro práci v týdnu od 22. 2. do 28. 2.

Číslovky do 100

Guten Tag!

Na str. 36 v pracovním sešitě je opakování gramatiky:

Časování sloves

zopakuj si především časování slovesa sein und haben!

ale také heissen-jmenovat se,wohnen, spielen, kommen

Zopakuj si alespoň některé členy rodiny:

https://www.youtube.com/watch?v=2yZkGI-8yCY

Podle videí níže se hravě naučíte všechny číslovky do 100*

V PS na str. 42/cv. 6 doplňte číslovky do 100 a pošlete mi ke kontrole!

https://www.youtube.com/watch?v=6x0Lzvsk2LM

* https://www.youtube.com/watch?v=_-g0mKlFly4

https://www.youtube.com/watch?v=7qbkXiK1VsM

Zájmena osobní já, ty, on atd.

Otázky s tázacím zájmenem už docela umíte, ale pro jistotu připomínám:

Jak se jmenuješ?

Kdo jsi?

Kde bydlíš?

Odkud pocházíš?

Co děláš?

Co děláte (vy)?

Kdo jste(vy)?

Otázky typu ANO/NE lze procvičovat také na slovesech, která jsme se učili např.

Bydlíš v Mostech?

Pocházíš z Německa?

Hraješ fotbal?

Jmenuješ se Petr?

Věty lze různě obměňovat.

Budu zkoušet, buďte naučeni. ;-)

Auf Wiedersehen! Janika Bartečková

 

 

 

 

15. 2. - 22. 2.

Wie geht´s? Wer ist er?

Guten Tag liebe Schüler!

Také tento týden budeme pokračovat v osvojování si fráze Kolik je ti let? a hlavně se znovu zaměřímě na 3. os. č. j.,

znovu se budeme učit představit nejen sebe, ale také svého kamaráda, sourozence, rodiče a pod. Procvičíme, pokud nám čas

dovolí, také otázku Was magst du? Hörst du Music? Ich mag pop, ich höre Schlager. apod.

Zopakujeme si větu Jak se ti daří? včetně možností odpovědí. Zaměříme se na spojky und, oder, aber - dopište si je k

novým slovíčkům. V elektronické učebnici pracujte na str. 19 a 20 cvičení najdete pod heslem Wer bist du, šipka On-line

Freunde cv. 18, 19 v PS totéž Wer bist du, On-line Freunde cv. 10, 11, 12, v sešitové podobě najdete cvičení na str. 12 a 13

V hodině znalosti ověřím.

 

Auf Wiedersehen! J. Bartečková

 

 

 

 

Dobrý den milí sedmáci,

tento týden si budeme osvojovat fráze Wie alt bist du? tzn. Kolik je ti let? a Ich bin 13 Jahre alt. Je mi 13 let.

Otázku i odpověď si napiště do sešitu včetně překladu. V online hodině frázi procvičíme, spolu s dalšími otázkami

- Jak se jmenuješ, kde bydlíš, odkud pocházíš? Zopakujeme si rovněž otázku Was machst du gern? Co děláš rád?*

Naučíte se říct o sobě pár slov - Jmenuji se ..., bydlím v ..., pocházím z ..., je mi 13 let. K tomuto úvodu by měly

následovat věty Mám rád ..., hraji..., poslouchám..., učím se apod., které jsou odpovědí na předchozí otázku.*

Stejné věty si procvičíte také ve 3. osobě, kdy se budete učit představit svého kamaráda/kamarádku, budete tedy mluvit

o někom třetím. V příloze najdete seznam vět, ty si zapište do sešitu a přeložte je.

V PS mCourser na str. 17 si procvičte časování sloves ve cv. 9

Také zkontroluji znalost slovíček, které jste měli zadané minulý týden:

cool [kul], genial, super, spitze [špice], schrecklich [šreklich], toll, doof [duf] a langweilig [lankvajlich]. 

 

Ich wünsche euch viel Spass!  Janika Bartečková

 

 

 

Dobrý den milí sedmáci,

 

také v příštích hodinách budu znovu zkoušet slovíčka a věty, které už máte dávno umět. Procvičujte si gramatiku podle 

PS str. 36 Otázky s tázacím zájmenem a pak tabulka dole časování sloves wohnen, spielen, heissen, finden a sein,

sloveso SEIN si přepište do sešitu ve všech osobách a tvarech. Nově se naučte tato slovíčka ze str. 14 a 15

cool (kul), genial, super, spitze (špice) , schrecklich (šreklich), toll, doof (duf) a langweilig (lankvajlich) v el. učebnici máte

poslech na str. 14 /1 a str. 17 /8  Doplněné stránky a cvičení z minulého týdne mi odešlete k nahlédnutí a ke kontrole

nejpozději do úterý 2.2. (Pokud se někomu zobrazuje jen učebnice, musí sám správné stránky nalistovat a najít, ukazovali

jsme si postup v hodině.)

 

Auf Wiedersehen! Janika Bartečková

 

 

 

Dobrý den milí sedmáci,

pokračujte v procvičování učiva časování sloves haben und heissen, ti čilejší už budou tvořit pokročilejší

věty s dalšími slovesy, které jste měli zadané. Žáci s nefunkčním mikrofonem nebo příliš pasivní,

(tzn. že vůbec nereagují na otázky nebo odpovídají převážně neumím, nevím, neslyšel jsem, nerozumím atd.)

dostanou pozvánku k osobní konzultaci ve škole.

Pracujte s elektronickou učebnicí na str. 28

https://www.mcourser.cz/lesson/view/4922271549358080/next/~courses~5668432456450048

V PS str. 16/ cv. 6 až po str. 17 cv. 9 Ich mag das!

https://www.mcourser.cz/lesson/view/4922271549358080/next/~courses~5668432456450048

 

Auf Wiedersehen! Janika Bartečková

 

 

Guten Tag,

milí žáci, jsem velmi zklamaná, že se mnozí z vás vůbec neučí. V budoucnu se váš přístup projeví a známka pak může být úplně jiná, než kterou máte teď. Slovíčka se nikdo za vás nenaučí, to musíte sami!

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Znát alespoň něco z dalšího cizího jazyka je výsada, nikoliv otrava.

Budu pokračovat v konverzaci a ověřování vašich znalostí. Cílem je aktivní využívání sloves haben a heissen ve větě tázací i oznamovací. Do vět budu rovněž vkládat slovíčka, která jste už dávno měli mít osvojená, rovněž si budu ověřovat znalost sloves***, která jste měli zadaná jako nová slovíčka minulý týden. Pokud někdo ještě neodevzdal přeložené věty, bude hodnocen nedostatečně.

*** Z PS si opište slovesa z tabulky na str. 39/ cv. 3 jsou to tato slovíčka: kommen, wohnen, heissen, finden, lernen, mögen, sprechen, hören, machen a spielen. Tato slovesa i s překladem si napište i na kartičky a umístěte je někam na viditelné místo, abyste je měli stále ne očích a brzy se je naučili.

Těším se na vás na příští online hodině.

S pozdravem J. Bartečková

 

 

 

 

Guten Tag,

pokračujte v procvičování slovíček Členové rodiny, využívejte domino, které máte k dispozici, a které jsem dnes zkoušela. 

V učebnici najdete novou lekci Ich mag das na str. 26, slovníček k této lekci máte na str. 34 v elektronické podobě si vyhledejte a poslechněte cv. 1, 2 a 3

Z PS si opište slovesa z tabulky na str. 39/ cv. 3 jsou to tato slovíčka: kommen, wohnen, heissen, finden, lernen, mögen, sprechen, hören, machen a spielen. Tato slovesa i s překladem si napište i na kartičky a umístěte je někam na viditelné místo, abyste je měli stále ne očích a brzy se je naučili.

Těším se na vás na příští on-line hodině ve středu.

S pozdravem J. Bartečková

 

 

Liebe Schüler,

möge das Neue Jahr euch vor allem viel Glück, Freude und Gesundheit bringen!!!

 

V příloze najdete ještě vánoční domino, při stříhání dávejte pozor, plná čára se nestříhá!!! Vystřižené dvojice sestavte, slovíčka si zapište. V příloze máte také list se slovíčky Lidé a rodina, ten si prostudujte.

V online hodině jsme dnes procvičili výslovnost slov, která souvisí s tématem rodina - její členové.

Stejně tomu bude i ve středu. Slovíčka se naučte, budu je zkoušet.

Za úkol si do sešitu nakreslete rodokmen vaší rodiny a pojmenujte jednotlivé členy a vzájemné vztahy mezi nimi.

Obrázek budu vyžadovat v online hodině k nahlédnutí prostřednictvím sdílení obrazovky.

 

Viel Spass! Janika Bartečková

 

 

 

Guten Tag liebe Schüler!

O Vánocích je důležitá rodina, proto vám tentokrát posílám slovíčka, která s rodinou souvisí,

a aby vám šlo učení v prosinci snáz, najdete slovíčka ve hře.

In der Beilage habt ihr DOMINO v příloze máte DOMINO Familien Mitglieder(1. list) - členové rodiny (2. list).

Die Hausaufgabe ist klar! Domácí úkol je jasný!

Ausdrucken, das Papier in Streifen schneiden und spielen.

Vytisknout, nastříhat papír na proužky a hrát. ;-)

Sendet mir ein Bildchen - Pošlete mi obrázek, jak jste to poskládali.

P.S: Jedna originál kartička bohužel chybí, je tam dopsána žáky. 

Einzelkind/Stiefvater

SLOVÍČKA - ČLENOVÉ RODINY - SI PŘELOŽTE, ZAPIŠTE A NAUČTE SE JE.

https://www.youtube.com/watch?v=6gLI0Vvksd8

 
Ich wünsche euch schöne Weihnachten und damit niemand allein blieb.

Přeji vám krásné Vánoce, a aby nikdo nezůstal sám. Janika Bartečková :-)

https://www.youtube.com/watch?v=iDicwfAhDaM&ab_channel=GordonGoose
https://www.youtube.com/watch?v=UWf3ow0TvLU&ab_channel=Migros

 

 

 

 

23. 11.

Milí žáci,

tento týden si zopakujete podle sešitu a učebnice mCourser Mein Profil viz lekce 1.1, naučíte se počítat do 20 a od 20 po desítkách do 100.

V učebnici najdete cvičení k opakování níže uvedených témat (vše si ukážeme znovu v online hodině v pondělí i ve středu).

 

Lektion

 

1.1 Mein Profil

  • pozdravit 
  • rozloučit se 
  • zeptat se na jméno 
  • představit sebe i někoho jiného 
  • zeptat se na to, odkud dotyčný pochází, na bydliště, na to, kde právě je, a na věk 
  • hláskovat jména 
  • počítat do 20

Do sešitu si zapište nová slovíčka:

13 drei + zehn

14 vier + zehn

15 fünf + zehn                                  

16 sechs + zehn          

17 sieben + zehn                                                                                                                                                                               

18 acht + zehn                                                                                                                                                                                           

19 neun + zehn                         

13 = 3    10   dreizehn

14 = 4    10   vierzehn

15 = 5    10   fünfzehn

16 = 6    10   sech/zehn

17 = 7    10   sieb/zehn

18 = 8    10   achtzehn

19 = 9    10 neunzehn

20 zwanzig [cvancich]

30 dreissig [drajsich]

4+ zig [cik] = 40 vierzig [fírcik]

5+ zig = fünfzig [fynfcik]

6+ zig = 60 sechzig [zechcik]

7 +zig = 70 siebzig [zíbcik]

8+ zig = 80 achtzig [achtcik]

9+ zig = 90 neunzig [nojncik]

100 ein hundert [ ajn hundert]

Cvičení k číslovkám najdete na str. 18 cv. 14

Die Zahlen von 13 bis 20. Hör zu und ergänze. https://www.mcourser.cz/lesson/view/4922271549358080/next/~courses~5668432456450048

Procvičujte, po návratu do školy si napíšeme kontrolní test. ;-)

 

Přeji vám hezký týden. Janika Bartečková

 

 

16. 11.

Guten Tag liebe Schüler!

Tento týden se zaměříme na číslovky. V učebnici na str. 17 najdete cv. 12, v el. učebnici mCourser máte možnost poslechu, tak ji určitě využijte a slovíčka si tam hezky procvičte. Stejně jako minulý týden si pak do sešitu zapíšete číslovky od 0-12 i se správnou výslovností, kterou najdete níže.* Pokud někomu poslech v učebnici nefunguje, nechť mě ihned kontaktuje.

Jak jsem zjistila dnes na on-line hodině, je stále nutné si připomínat abecedu viz str. 21 cv. 22 poslech a osvojovat si výslovnost, zvláště pak u písmen v[fau] z[cet]  a umlaut ä[e] o umlaut ö[oe] hluboké hrdelní a  u umlaut ü[y] viz učebnice str. 22, cv. 25 poslech

V sešitové učebnici najdete na str. 24 a 25 slovník, projděte si postupně slovíčka a tužkou si zatrhněte ta, kterým rozumíte, slovíčka, která jsou pro vás cizí si zakroužkujte, postupně se je musíte naučit. Samozřejmě se s některými teprve budete potýkat.

KDO MI DOPOSUD NEODEVZDAL DOMÁCÍ ÚKOL, NECHŤ TAK UČINÍ DO STŘEDY, POTÉ UŽ BUDU PRÁCI HODNOTIT JAKO NEODEVZDANOU ODPOVÍDAJÍCÍ STUPNI 5.

*0 – null [nul]
1 – eins [ajncs] – erste (první)
2 – zwei [cvaj] – zweite [cvajte] (druhý)
3 – drei [draj] – dritte (třetí)
4 – vier [fír] – vierte [fírte] (čtvrtý)
5 – fünf [fynf] – fünfte [fynfte] (pátý)
6 – sechs [zechs] – sechste [zechste] (šestý)
7 – sieben [zíbn] – siebente [zíbte] (sedmý)
8 – acht[acht] – achte (osmý)
9 – neun [nojn] – neunte [nojnte] (devátý)
10 – zehn [cén] – zehnte [cénte] (desátý)
11 – elf [elf] – elfte (jedenáctý)
12 – zwölf [cvelf] – zwölfte [cvelfte] (dvanáctý)

Těším se na vás na příští on-line hodině ve středu.

S pozdravem J. Bartečková

 

 

 

9.11.

 

Dobrý den,

máme tady nový týden a pokračujeme v úkolech na dálku.

Stále platí pro všechny opakování a zdokonalování se ve větách, které jste měli zadané minulý týden, viz níže!

Na online hodině jsme si řekli, že se máte učit barvy pomocí písně Grün, grün, grün [grýn]* v příloze najdete text, se kterým budete pracovat.

1) Podtrhněte v textu barevně slovo, o kterém se v dané sloce právě zpívá např. grün - zeleně, rot - červeně atd.

2) Zakroužkujte správnou barvou slovo, které zmiňuje povolání např. Jäger [jéger] - myslivec,

Matrose [matróze] - námořník atd.

3) Postavy z písničky namalujte přímo k textu.

 * https://www.youtube.com/watch?v=6wNgZq9vBTc

Všichni by měli umět tato slovíčka:

blau, rot, schwarz [švarc], weiß [vajs], grün [grýn], bunt

v písní nezazní ostatní barvy jako jsou:

gelb - žlutá,

lila nebo violet - fialová

braun - hnědá

grau - šedá

beige[bajge] béžová

orange [oranž]

rosa [róza] - růžová

gold - zlatá

silbern - stříbrná

a také dunkel - tmavá a hell - světlá

Do sešitu si nakreslete barevné obrázky, stačí nějaký tvar, kruh nebo čtverec to je jedno, ale aby byl barevný se správným slůvkem.

Ve středu budu opět prověřovat, jak jste si s úkolem poradili. https://meet.google.com/zer-nvby-xws

 

 

2.11.

 

Dobrý den milí žáci,

zdravím Vás po delší odmlce a je mi velice líto, že opět jen na dálku. :-( Jak ráda bych vás viděla všechny ve škole.

Vím, že ani vy z toho nemáte radost a chtěli byste být raději s kamarády, bohužel to zatím nejde.

Zůstaňme však optimisté a věřme, že se vše brzy v dobré obrátí!

Zůstaňte i nadále pilní, stali se z vás "dospělí studenti", jste snad první v historii, kdo se učí tímto způsobem v různých podmínkách a je to velmi náročné pro nás pro všechny.

Věřím, že s dobrou vůlí to všichni zvládneme. ;-)

V rozvrhu máte plánované online hodiny, hodina němčiny bude každou středu ráno v 7.55, tak jak jsme zvyklí ze školy.

NASTAVTE SI KŘESTNÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ, ABYCH VĚDĚLA, KDO JE NA ONLINE LEKCI PŘÍTOMEN!

Stejně tak u e-mailových adres, pokud ještě někdo používá jinou adresu než s vlastním jménem, prosím o změnu nebo doplnění informace vlastním jménem.

Úkoly odesílány e-mailem musí být řádně označeny. VYPLŇUJTE KOLONKU PŘEDMĚT a POJMENUJTE PŘÍLOHU, kterou odesíláte, v opačném případě, budu úkoly vracet zpět adresátovi.

Na tuto středu si prosím připravte zpaměti odpovědi na úvodní otázky, ve středu vám pak zadám úkol na příští pondělí.

Úkol středa:

Wer bist du? Ich bin Anna.

Wer ist das? Das ist Udo.

Wie heisst du? [Ví hajst du?] Ich heisse Ina. [Ich hajse Ina.]

Wie heisst er/sie/es? Er heisst Jörg. / Sie heisst [Zí hajst] Tina. / Es heisst Matheo.

Wo wohnst du? [Vo vónst du?] Ich wohne [vóne] in Mosty u Jablunkova.

Wo wohnt er/sie/es? Er/ Sie/[Zí vónt]g Es wohnt in Třinec.      

Woher kommst du? Ich komme aus Tschechien. [Čechien]

Woher kommt es? Es kommt aus Deutschland. [Dojčlant]

Wie geht´s? [Ví géts?] Danke, es geht [gét] gut / sehr [zér] gut / schlecht [šlecht] / sehr schlecht [zér šlecht] geht so [gét zo] / so lala [zo lala]

 

S chutí do toho a půl je hotovo. :-)

Ich freue [froje] mich an euch [ojch] am Mittwoch! - Těším se na vás ve středu! J. Bartečková

meet.google.com/ndn-njvc-mtc

(Tuto informaci dostali všichni žáci rovněž na svou e-mailovou adresu.)

STŘEDA 4. 11. doplnění úkolu po konzultaci na online hodině.

Guten Tag,
 
k úkolům, které máte přidávám tuto píseň,* 
nejprve si ji aspoň 3x poslechněte, všímejte si výslovnosti.
Text je přímo ve videu, můžete se začít učit.
Kdo zapomněl, nebo ještě neumí odpovědět na 4 zákl. otázky, urychleně se doučí!
 
Bis bald in der Schule! J. Bartečková
 

* https://www.youtube.com/watch?v=6wNgZq9vBTc

 

 

 

 

Hallo Schüler!

Vzhledem k tomu, že pokračujeme v distančním vzdělávání, proběhne zítra v 10h online hodina,

na které si vysvětlíme další postup a práci s elektronickou učebnicí a sešitem. Můžete se mě na cokoliv zeptat,

poradit se. 

PŘIPRAVTE SI PŘEDEM PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE.  Přihlásit se můžete zde: meet.google.com/vrb-padm-yak

Pokud by se stalo, že přihlášení nebude fungovat, požádejte o vstup e-mailem na mé adrese, také je možné,

že budete pro tyto účely potřebovat e-mail na google účtu.

 

Upozorňuji všechny žáky, že distanční výuka je ze zákona povinná a rodiči neomluvená nepřítomnost žáka na online hodině,

či neplnění úkolů, bude zapsáno stejně jako neomluvená nepřítomnost ve škole.

Děkuji za pochopení. 

Janika Bartečková

 

 

 

Dobrý den milí žáci, (Guten Tag liebe Schüler)

mám radost ( ich freue mich), že někteří z vás už dali o sobě vědět a poslali mi zprávu ohledně fungování elektronické učebnice.

Budeme ji nyní využívat zejména k poslechům.

V rámci opakování začneme pěkně od začátku 0 lekcí a správným přiřazováním slov.

Pokračovat budete na str. 9/nejprve cv.3. procvičováním výslovnosti a pak cv. 5. poslechnete si ukázky z různých jazyků

a vyberete tu, která je německy. 

Na str. 11 ve cv. 7 si zopakujte všechna známá slovíčka.

Str. 14/cv.1 - str. 15/ cv. 4 připomene pozdravy

U str. 21/ cv. 22 si odpočinete při poslechu ABC rapu

Na závěr si zopakujete hláskování str. 22/ cv. 23 a 24 a zopakujte si větu tázací Jak se jmenuješ?

Cvičení udělejte čím nejdříve v pondělí zadám nové úkoly a přidám i malý testík.

Mějte se hezky, myslím na Vás. ;-) J. Bartečková