Základní informace

Základní informace

Jsme mateřská škola, která má tři odloučená pracoviště: Dolní, Střed a Šance. Od 1. září 2019 se stala mateřská škola součástí Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Obec Mosty u Jablunkova.

Naše škola je blízká přírodě, věnujeme pozornost environmentální výuce, jsme zaměřeni na polytechnickou výchovu dětí a na osobnostně sociální výchovu dětí.

Mateřská škola Střed, adresa odloučeného pracoviště Mosty u Jablunkova 788.

Naše mateřská škola se nachází v části obce Očkovice, asi jeden kilometr od Obecního úřadu, nádraží, základní školy. Mateřská škola byla uvedena do provozu 16.11.1981. Budova během let prošla různými organizačními změnami a rekonstrukcemi. V budově se nachází i jedna třída polské mateřské školy a ordinace praktického a dětského lékaře.

Naše mateřská škola se v roce 2020/2021 rozšířila.  Zřizovatel OÚ vybudoval z prostor bývalé lékárny třídu, kterou navštěvují 2-3leté děti. Třída se jmenuje U Myšky. Nyní předškolní vzdělávání v Mateřské škole Střed zajišťujeme ve třech třídách.

Součástí mateřské školy je školní jídelna, která se nachází v přízemí spojovací části budovy.

U budovy je školní zahrada s bylinkovými záhonky, lanovými prolézačkami kolotočem, pružinovými houpačkami, pískovišti a dalšími prvky, které slouží jako tělovýchovné i relaxační pomůcky, kde si děti procvičují obratnost a rovnováhu těla.