Provoz MŠ

 

Provoz mateřské školy Šance (Mosty u Jablunkova 484) je v době od 6:30 do 15:30 v jedné třídě. Děti se scházejí ráno do 8:00. 

Během vedlejších prázdnin - podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční - je provoz školky dle zájmu rodičů omezen nebo přerušen.

O hlavních prázdninách v létě je provoz přerušen v měsíci srpnu. V měsíci červenci je provoz taktéž přerušen, nebo omezen. Aktuální informace naleznete v aktualitách nebo organizaci školního roku.

Režim dne

(může se měnit, překrývat dle aktuálních podmínek, akcí nebo situace)

6:30 – 8:00  
scházení dětí 

individuální, skupinové činnosti, spontánní činnosti, námětové hry v koutcích, konstruktivní činnosti, kreslení, dokončování pracovních listů, individuálních úkolů, ukončení činností, úklid

8:00 – 8:20
pohybové aktivity

přirozená cvičení, zdravotní cviky, hudebně pohybová nebo pohybová hra, cvičení s hudbou, taneční improvizace, relaxace, hygiena
8:20 – 8:40 
svačina
 
8:40 – 8:50
hygiena
 
8:50 – 9:00
komunikační kruh
děti se přivítají, pozdraví se, pohladí, jsou seznámeny s činnostmi, které je během dne čekají, jsou motivovány písní, říkankou, básní, příběhem, logopedické chvilky, prvky „Metody dobrého startu“ (průprava grafomotoriky, motoriky)
9:00 – 9:20  
řízené skupinové činnosti

činnosti související s rozvojem všech vzdělávacích oblastí, v souladu s rámcovým programem 

mimořádné dny v MŠ v souladu s třídními vzdělávacími plány a projekty, plánovanými měsíčními aktivitami, např. divadla, knihovna, exkurze, akce MAP, spolupráce se ZŠ, MŠ Hrčava, MŠ Milošová ze Slovenska, akce v rámci GOTIC, adaptační programy s rodiči i bez rodičů, karnevaly, činnosti související s tradičními svátky a místními zvyklostmi

9:20 – 9:40
příprava na pobyt venku
hygiena, sebeobslužné činnosti – oblékání, převlékání 
9:40 – 11:10  
pobyt venku, případně řízená činnost ve třídách

Pobyt venku může navazovat na řízené činnosti nebo být součástí. V letních dnech může pobyt venku začít a končit dříve (sluneční záření, extrémní vedra).
procházky v okolí MŠ, pobyt na školní zahradě, péče o bylinky, skalku, sázení, zalévání rostlin, multifunkčním hřišti, soutěže, závodivé hry, hry s míčem, jízda na odrážedlech, hry v pískovišti, prolézání průlezkami, individuální rozhovory, dodržování a seznamování se se základními pravidly silničního provozu, vzájemná pomoc a ohleduplnost starších dětí k mladším kamarádům ve smíšených třídách
činnosti související s rozvojem všech vzdělávacích oblastí, v souladu s rámcovým programem 

11:10 – 11:20 převlékání dětí  uložení oblečení na značku, podpora samostatnosti dětí, hygiena 
11:20 – 11:50 
oběd
sebeobslužné činnosti při stolování
11:50 – 12:20
příprava na klidový režim
hygiena, převlékání do pyžama
12:20 – 14:00
klidový režim
poslech čtené pohádky, ukolébavek, relaxační hudby, relaxační aktivity, odpočinek 
14:00 – 14:20
převlékání, hygiena
 
14:20 – 14:40 odpolední svačina sebeobslužné činnosti při stolování, hygiena

14:40 – 15:30
odpolední aktivity 

15:30

skupinové, individuální hry a činností dětí se stavebnicemi, didaktickými pomůckami, deskové hry, kreslení, práce s encyklopediemi, knihami, předčítání…

UZAVŘENÍ BUDOVY