Jídelna

Školní stravování zabezpečuje školní jídelna v provozovně, která je součástí MŠ. V naší jídelně věnujeme velkou pozornost dětem, které jsou vedeny k samostatnosti při stravování, k odpovídajícím společenským návykům a ke konzumaci zdravých potravin. Zároveň je respektováno jejich osobní tempo při jídle, množství jídla, které děti sní a případná nechuť ke konzumaci některých potravin.

                                                                                                                                                                                                                    

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Vymezení činnosti – Školní jídelna MŠ Dolní poskytuje stravovací služby

 • dětem MŠ oddělení zajíčků a malých zajíčků,
 • závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace,
 • závodní stravování zaměstnancům jiných školských zařízení v rámci doplňkové stravy a
 • v rámci hostinské činnosti poskytuje stravovací služby jiným fyzickým osobám.

Stravování je poskytováno v souladu se zákonem č. 561/2004 sb. školský zákon, č. 107/2005 sb.          o školním stravování, č. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví, č. 137/2004 o hygienických požadavcích na stravovací služby a zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, č. 84/2005 o nákladech na závodní stravování a jejích úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávními celky, a č. 250/2000 sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Provoz zajišťují kuchařka Michaela Szkatulová,

              pomocná kuchařka Jitka Pilchová,

provozní Šárka Bojková.       

                                                                                           

 1. ORGANIZACE PROVOZU

Provozní doba ve školní jídelně je stanovena na dobu od 6:30 – 14:00 hod.

                                                                                                      

 1. PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ STRAVOVÁNÍ
 • Každý nový strávník je povinen vyplnit „Přihlášku ke stravování“, přihláška je k dispozici v jídelně nebo na stránkách školy, vyplněnou vrátí do jídelny.
 • Děti jsou přijímány k celodenní stravě /přesnídávka, oběd, svačina/

nebo polodenní stravě /přesnídávka, oběd/, po domluvě s rodiči.

 • Obědy se odhlašují do 8:00 hod. na daný den telefonicky na čísle 733 526 268, osobně v jídelně nebo u paní učitelky.

 

 1. ZPŮSOB PLATBY STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO
 • Bezhotovostní styk – souhlas k inkasu z běžného účtu. „Formulář bezhotovostní styk“ je k dispozici v jídelně nebo na stránkách školy. Strávníci platící inkasem jsou povinni zajistit na svém účtu dostatečné množství finančních prostředků. Platba probíhá vždy od 12. – 15. dne v měsíci.
 • Hotově se stravné platí každý druhou středu v měsíci u provozní ŠJ a školné u paní učitelky. V případě nezaplacení nebo nestáhnutého inkasa budete informování telefonicky nebo osobně. V případě opakovaného nezaplacení může být dítě vyloučeno ze stravování.

 

 1. ÚPLATA ZA STRAVOVÁNÍ A ŠKOLNÉ
 • Školní jídelna zajišťuje stravu pouze v době pobytu dítěte ve škole. Za pobyt ve škole se myslí i první den nemoci a rodič si může odnést jídlo v jídlonosiči.

Cena stravného:

                               celodenní    3 - 6 let     32,- Kč

                               polodenní    3 - 6 let    26,- Kč  

                               celodenní    7 - 10 let   33,- Kč

                               polodenní    7 - 10 let   27,-Kč

                               zaměstnanci                  30,- Kč

                               cizí strávník                    60,- Kč

 

 Cena školného:   200,- Kč  /školní rok/

                            100,- Kč /prázdniny/

 1. VÝDEJ STRAVY
 • Výdej děti MŠ přesnídávka        8:20 hod.

                           oběd                        11:20 hod.

                           svačina                     14:20 hod.

 • Výdej jídlonosiče    10:45 - 11:15 hod.