Provoz ŠD

Provoz ŠD

Školní družina - Hrčava

Školní družina je školské zařízení, jehož náplní je výchova, vzdělávání, rekreace, sportovní a zájmová činnost v době mimo vyučování. Hlavním posláním školní družiny je však komplexní formování a rozvoj osobnosti dítěte.

Provozní doba školní družiny na Hrčavě je, dle aktuálního rozvrhu základní školy a odjezdů autobusů:

Pondělí, úterý, středa, pátek  od 12:00 do 14:00

Čtvrtek                                 od 12:00 do 13:00

 

 

Pobyt ve školní družině je pro děti zpoplatněn částkou 50 Kč za měsíc.


Družina na Hrčavě se nachází v budově ZŠ a MŠ Hrčava č. p. 85. Ke své činnosti využívá jednu třídu a školní hernu. Velice časté jsou i pobyty venku, vzhledem k nádherné místní přírodě. Opětovně navštěvujeme místní lesy a rozlehlé louky, kde si hrajeme, odpočíváme, ale i poznáváme krásy přírody. Velice hojně využíváme taktéž školního hřiště, nacházejícího se pod budovou školy, tak i obecního hřiště, které je situováno pod místním obecním úřadem.

V současné době družinu navštěvuje 11 dětí od 1. do 5. ročníku. Družina na Hrčavě má jedno oddělení, kde s dětmi pracuje učitelka a vychovatelka Mgr. Monika Haas. Děti mají dle vlastního zájmu a potřeby na výběr z širokého spektra hraček, individuálních i kolektivních her, stavebnic, či také literatury. Tyto pomůcky jsou každoročně, dle potřeb družiny, doplňovány. V neposlední řadě jsou pro děti pravidelně připravovány různé aktivity, které zajišťují rozvoj jednotlivých stránek osobnosti dítěte.