Provoz MŠ

Informace k provozu

Stravné se platí pozpátku za skutečně odebranou stravu.Rodiče obdrží stvrzenku o výši úhrady. Bezhotovostní úplata za kalendářní měsíc se hradí vždy do 15. dne v měsíci. Platba v hotovosti je možná prvních 5 pracovních dnů v měsíci.

Úplata za vzdělávání jako příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů na dítě je stanovena ve výši 200,-Kč měsíčně na jedno dítě, kromě dětí předškolního věku, které úplatu nehradí. Úplatu za kalendářní měsíc lze uhradit v předem stanovený den osobně učitelce MŠ dle informací na nástěnce.

 

Denní režim dětí

7.20 - 8.00 scházení dětí

příjezd dojíždějících a příchod místních dětí, spontánní, individuální a skupinové činnosti, námětové hry, deskové hry, konstruktivní činnosti, kreslení, vybarvování omalovánek, modelování, práce s knihami a dětskými časopisy, práce s didaktickými pomůckami, vyplňování pracovních listů, nácvik grafických cviků

8.10 – 8.25 pohybové aktivity

zdravotní cviky, průpravná cvičení, hudebně pohybové hry, tanec s hudbou, cvičení s balančními míči a padákem, cvičení s náčiním (míčky, válečky, kostky, plastové drátěnky…) relaxační cviky

8.25 - 8.30 hygiena  
8.30 - 8.50 svačina  
8.50 - 8.55 hygiena  
8.55 - 9.00 komunitní kruh

společné přivítání, logopedická cvičení, seznámení se s činnostmi během dne, nácvik a opakování básní, písní, říkadel, rozpočítadel, motivace na řízenou činnost

9.00 - 9.20 řízené činnosti

dle školního vzdělávacího programu, který klade důraz na všestranný a harmonický vývoj dětí. Rozvoj v oblasti citové, estetické, pohybové, environmentální.

09.30 - 9.45 příprava na pobyt venku

hygiena, sebeobsluha, převlékání, skládání a ukládání oblečení, pomoc starších dětí při oblékání mladších kamarádů

9.45 – 10.45 pobyt venku, hry na zahradě

vycházky do lesa a okolí MŠ (dodržování pravidel silničního provozu), jízda na odrážedlech, trojkolkách,  koloběžkách, hry v písku, kreslení křídou na chodník, námětové hry v dř. domku, míčové hry, péče o bylinky, individuální rozhovory, houpání na houpadlech, soutěživé disciplíny na „oranžovém“ hřišti.

-prolézání průlezkami, houpání na houpačkách, jízda na skluzavce, chůze po balanční kladině, hry v písku, lezení po horolezecké stěně

Náhradní činnost v případě nepřízně počasí.

Délka pobytu venku je závislá na povětrnostních podmínkách.

10.45 -  11.00 převlékání dětí

skládání a věšení oblečení na ramínko, ukládání věcí na značku, hygiena, příprava na oběd

11.00 - 11.30 oběd

samoobslužné činnosti při stolování, nácvik používání příboru

11.45 - 12.00 příprava na odpočinek

hygiena, čištění zubů, nácvik skládání oblečení

12.00 - 13.30 spánek a odpočinek dětí

 

13.30 -  13.45 hygiena, oblékání

 

13.45 - 14.00 rozcházení dětí, odpočinkové činnosti