Základní informace

Základní informace

Jsme mateřská škola, která má tři odloučená pracoviště: Dolní, Střed a Šance. Od 1. září 2019 se stala mateřská škola součástí Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Obec Mosty u Jablunkova.

Naše škola je blízká přírodě, věnujeme pozornost environmentální výuce, jsme zaměřeni na polytechnickou výchovu dětí a na osobnostně sociální výchovu dětí.

Mateřská škola Střed, adresa odloučeného pracoviště Mosty u Jablunkova 788, je umístěna v části obce Oczkowicze, asi jeden kilometr od centra obce - Obecního úřadu, nádraží, základní školy. Její provoz byl zahájen 16.11. 1981. Z původní čtyřtřídní mateřské školy jsou v dnešní době v provozu dvě třídy. V přízemí druhé části budovy byly provedeny stavební úpravy a tyto prostory pronajal OÚ soukromým lékařům. V druhém patře této části je mateřská škola s polským vyučovacím jazykem. Dne 27.10. 1998 byly zahájeny práce na výstavbě nástavby pro malometrážní byty nad spojovací budovou.

Součástí mateřské školy je školní jídelna, která se nachází v přízemí spojovcí části budovy. Paní kuchařky připravují obědy i pro děti mateřské školy s polským vyučovacím jazykem a pro cizí strávníky.

U budovy je vybavena školní zahrada se záhonky, kde se nachází lanové prolézačky, pružinové houpačky, pružinová kladina a balanční řetězový chodník, které slouží jako výukové, tělovýchovné i relaxační pomůcky, kde si děti procvičují obratnost a udržování rovnováhy.