Základní informace

Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace se skládá ze základních škol, mateřských škol, školních družin a školních jídelen na území obcí Mosty u Jablunkova a Hrčava.

Výuka 279 žáků základní školy probíhá v budově Mosty u Jablunkova 750. Budova č. 750 je rozdělena na dvě části, v jedné se nachází pouze česká základní škola a v druhé části budovy je umístěna kromě české základní školy, školní družiny a školní jídelny také základní škola s polským vyučovacím jazykem. Obě školy fungují samostatně, ale sdílejí i některé společné prostory (jídelna, tělocvična, sociální zařízení.)

Budova školy leží  v centru obce, nedaleko autobusové i vlakové zastávky. V sousedství se nachází malý aquapark a Ski areál, čehož žáci využívají ve svém volném čase i v rámci hodin tělesné výchovy. Od 1. 1. 2015 patří ke škole i odloučené pracoviště na Hrčavě 85. Zde chodí do jedné spojené třídy 1. až 5. ročníku základní školy 16 žáků a do mateřské školy 8 dětí. Součástí školy na Hrčavě je také školní družina a školní jídelna.

Od 1.9.2019 jsou ke škole připojeny i mateřské školy v Mostech u Jablunkova a to odloučená pracoviště Mosty u Jablunkova 388 (Dolní), Mosty u Jablunkova 788 (Střed) a Mosty u Jablunkova 484 (Šance.) K 1.9.2021 je ve školkách v Mostech u Jablunkova přihlášeno 131 dětí.