Základní informace

Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace se skládá ze základních škol, mateřských škol, školních družin a školních jídelen na území obcí Mosty u Jablunkova a Hrčava.

Výuka 307 žáků (k 1.9.2023) základní školy probíhá v budově Mosty u Jablunkova 750. Budova č. 750, kde se nacházejí školní družiny a školní jídelna.

Budova školy leží  v centru obce, nedaleko autobusové i vlakové zastávky. V sousedství se nachází malý aquapark a Ski areál, čehož žáci využívají ve svém volném čase i v rámci hodin tělesné výchovy.

Od 1. 1. 2015 patří ke škole i odloučené pracoviště na Hrčavě 85. Zde chodí do jedné spojené třídy 1. až 5. ročníku základní školy 12 žáků (k 1.9.2023) a do mateřské školy 13 dětí. Součástí školy na Hrčavě je také školní družina a školní jídelna.

Od 1.9.2019 jsou ke škole připojeny i mateřské školy v Mostech u Jablunkova a to odloučená pracoviště Mosty u Jablunkova 388 (Dolní), Mosty u Jablunkova 788 (Střed) a Mosty u Jablunkova 484 (Šance.) K 1.9.2022 je ve školkách v Mostech u Jablunkova přihlášeno 109 dětí.