Základní informace

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení odpočinku, rekreace dětí a prostřednictvím zájmových činností komplexní formování a rozvoj jejich osobnosti.

Provoz rannní družiny v Mostech u Jablunkova je od 6:30 do 7:30, případně pak je do 8:40 a odpolední provoz je od 11:30 do 16:00 hodin. Provoz školní družiny na Hrčavě je dle aktuálního rozvrhu základní školy a odjezdů autobusů zpravidla od 12:00 do 14:00. Pobyt ve školní družině je pro děti zpoplatněn částkou 50Kč za měsíc.

Žáci jsou rozděleni do čtyř oddělení, kde s nimi pracují vychovatelky Jana Bubláková a Růžena Bazgierová, Anna Kukuczková a Ivana Omylová. V družině mají děti možnost výběru různých her, stavebnic, hraček, knih a časopisů, které každým rokem doplňujeme podle potřeby. Děti si mohou vybrat, do jakých činností se zapojí. Pravidelně jsou pro ně připravovány výtvarné, pracovní, hudební, poznávací a dramatické činnosti. Nezapomínáme i na pobyt venku, který slouží k obnovení duševních i fyzických sil. Chodíme do přírody, využíváme hřiště TJ Sokol a travnatou plochu za školou. Každý měsíc připravujeme akce pro všechna oddělení – soutěže, karneval, noc ve škole, výlety.