SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova (SRPŠ Mosty u Jablunkova)

Mosty u Jablunkova 750, 739 98 Mosty u Jablunkova

SRPŠ Mosty u Jablunkova, je spolek – původně občanské sdružení, založené v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. a s obecně závaznými právními předpisy České republiky o sdružování občanů, ministerstvem vnitra pod č.j. VS/1-1/93127/13-R.

SRPŠ Mosty u Jablunkova je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem fyzických a právnických osob, v němž se sdružili rodiče, zákonní zástupci a přátelé ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova.