Úřední deska

 

Název:  Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace
Adresa:  Sídlo:
Mosty u Jablunkova 750, 73998 Mosty u Jablunkova
Adresa odloučených pracovišť:
73998 Mosty u Jablunkova 388 (Dolní)
73998 Mosty u Jablunkova 788 (Střed)
73998 Mosty u Jablunkova 484 (Šance)
739 98 Hrčava 85
Telefon: +420 558 367 614
E-mail: skola@zsmostyujablunkova.cz
Web: http://zsmostyujablunkova.cz
IČO: 75029901
IZO: 102092133
REDIZO: 600134008
ID Datové schránky qjpmpzb

 

Zřizovatel: Obec Mosty u Jablunkova
Adresa zřizovatele: Mosty u Jablunkova 800, 73998 Mosty u Jablunkova
Telefon: +420 558 337 911
E-mail: obec@mostyujablunkova.cz
Web: www.mostyujablunkova.cz
IČO: 00296953
ID Datové schránky xx9bcnf

 


 

Ředitel školy, statutární orgán:    Mgr. Kamil Bula
Zástupce ředitele pro ZŠ a zástupce statutárního orgánu:   Mgr. Veronika Sikorová
Zástupce ředitele pro MŠ: Bc. Ivona Kufová
Výchovný poradce: Mgr. Jana Klusová
Školní speciální pedagog pro ZŠ Mgr. Eva Jouklová
Školní metodik prevence: Mgr. Kamil Bula
Metodik a koordinátor ICT: Mgr. Jan Beiger, Mgr. Pavel Kantor
Koordinátor ŠVP Mgr. Pavel Kantor
Koordinátor EVVO: Mgr. Martin Janik
Vedoucí učitelka základní školy: Mgr. Iveta Janiková, Mgr. Marie Ruszová
Vedoucí učitelka (Hrčava): Mgr. Ivana Kučerová
Vedoucí učitelka (MŠ Dolní):   Iveta Vajdová
Vedoucí učitelka (MŠ Střed) Bc. Ivona Kufová
Vedoucí učitelka (MŠ Šance) Jana Genčevová
Vedoucí školní jídelny: Miluše Romanová, Šárka Bojková

 

Taťána Groušlová
pověřenec GDPR
telefon: +420 601 169 616
poverenec.soj@seznam.cz

 

Základní škola Mosty tel.: 558367614
Školní družina Mosty tel.: 724478518
Školní jídelna ZŠ Mosty tel.: 778168209
Školní jídelna MŠ Mosty Střed tel.: 725790975
Školní jídelna MŠ Mosty Šance tel.: 725822115
Školní jídelna MŠ Mosty Dolní tel.: 733526268
Mateřská škola Střed tel.: 553034887
Mateřská škola Dolní tel.: 733526257
Mateřská škola Šance tel.: 733526279
Mateřská škola Hrčava tel.: 558331024, 601324097
Základní škola Hrčava tel.: 558331024, 601324097
Školní družina Hrčava tel.: 558331024, 601324097
Školní jídelna Hrčava tel.: 558331024


                                              
V Mostech u Jablunkova 1.9.2023
Mgr. Kamil Bula
ředitel školy