Zájmové útvary

Kroužky 2023/2024
DEN HODINA JMÉNO VEDOUCÍHO KROUŽKU NÁZEV KROUŽKU/KLUBU  
pondělí 14:30 - 16:00 Mgr. Jan Turek Školní kapela 1. a 2. stupeň
úterý 13:45 - 14:30 Mgr. Jan Beiger Florbal 4.-5. třída
úterý 13:35 - 14:35 Mgr. Jana Uherková Matematický a logický klub 7. ročník
středa 13:30 - 14:15 Mgr. Markéta Maroszová Spartan kids 1. stupeň
čtvrtek 13:45 - 14:30 Mgr. Jan Beiger Florbal 2. stupeň
čtvrtek 6:45 - 7:30 Mgr. Pavel Kantor Matematický a logický klub 9. ročník
čtvrtek 12:30 - 13:15 Mgr. Eva Jouklová Malý čtenář 2. ročník
pátek 13:45 - 14:30 Mgr. Pavel Kantor Šachový kroužek 1. - 9. ročník
pátek 14:30 - 15:30 Milan Motyka Včelařský kroužek 2. - 9. ročník