Zájmové útvary

Kroužky 2022/2023
DEN HODINA JMÉNO VEDOUCÍHO KROUŽKU NÁZEV KROUŽKU  
pondělí 13:45 - 14:30 Mgr. Nikol Rusnoková Ruční práce 7. ročník
pondělí 13:45 - 14:30 Mgr. Martin Janik Vybíjená 4. - 5. ročník
středa 6:45 - 7:30 Mgr. Iveta Janiková Kroužek českého jazyka 9. ročník
středa 6:45 - 7:30 Mgr. Kateřina Mitrengová Kroužek českého jazyka 9. ročník
středa 13:45 - 14:30 Mgr. Jan Beiger Florbal - sokolovna 1. stupeň
středa 13:30 - 14:15 Mgr. Markéta Maroszová Spartan kids 4. - 6. ročník
čtvrtek 13:45 - 14:30 Mgr. Jan Beiger Florbal - sokolovna 2. stupeň
čtvrtek 6:45 - 7:30 Bc. Pavel Kantor Kroužek matematiky 9. ročník
pátek 6:45 - 7:30 Mgr. Jana Uherková Kroužek matematiky 9. ročník
pátek 13:45 - 15:15 Mgr. Jan Turek Školní kapela 5. - 9. ročník
pátek 13:45 - 14:30 Bc. Pavel Kantor Šachový kroužek 1. - 9. ročník
úterý 14:30 - 15:30 Milan Motyka Včelařský kroužek 2. - 9. ročník