Zájmové útvary

Kroužky 2021/2022
DEN HODINA JMÉNO VEDOUCÍHO KROUŽKU NÁZEV KROUŽKU
pondělí 13:45 - 14:30 Jan Beiger Florbal
čtvrtek 13:45 - 14:30 Martin Janik Vybíjená
středa - sudý týden 13:30 - 15:00 Pavel Kantor Kroužek zábavné logiky a deskových her
středa  14:40 - 15:25 Jan Turek Školní kapela
čtvrtek 13:30 - 14:15 Jan Turek Výuka kytary
čtvrtek 13:45 - 14:30  Jan Beiger Robotika
čtvrtek 13:30 - 14:15 Markéta Labajová Spartan kids
pátek 13:45 - 14:30  Pavel Kantor Šachový kroužek
Kluby 2021/2022
pondělí 13:30 - 15:00 Anna Boková Klub zábavné logiky a deskových her
pondělí 13:30 - 15:00 Eva Jouklová Klub komunikace v cizím jazyce