100. výročí založení české školy v Mostech u Jablunkova

Publikováno: 21.4.2023 Autor(ka): Veronika Sikorová

ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova 750 plánuje na jaře 2024 připomenout 100. výročí od otevření budovy české obecné školy v Mostech u Jablunkova (samotná škola jako vzdělávací instituce byla v naší obci založena již v roce 1921). Připravujeme vydání obsáhlejší jubilejní publikace a uspořádání výstavy. Zamýšlené počiny mají nejen ukázat, jak se škola během sta let měnila, ale i jak významnou roli sehrála v životě obce a jejich obyvatel.

Obracíme se na vás s prosbou o zapůjčení dobových fotografií se školskou tematikou, vysvědčení, hodnocení, diplomů, pomůcek, aktovek, penálů, žákovských knížek, písanek, slabikářů, popř. historických oděvů a dalších vhodných předmětů z vašich rodinných a soukromých archivů.

Předměty můžete přinášet od 9. května do 30. června 2023 vždy v pondělí a ve středu od 12 do 14 hodin do budovy ZŠ Mosty u Jablunkova 750 na sekretariát. Jejich převzetí a evidenci zajistí administrativní pracovnice, telefonní kontakt: 558 367 614.

Vrácení zapůjčených předmětů se předpokládá v červnu 2024.

 

 

                                                                            Mgr. Kamil Bula, ředitel školy