Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 - MŠ DOLNÍ

Publikováno: 20.5.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v Základní škole a mateřské škole Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Dolní 388

Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, zastoupena ředitelem Mgr. Kamilem Bulou, v souladu s ustanovením §34, §165 a §183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád, v platném znění, rozhodla takto:

 

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

R-51

Přijat(a)

R-52

Přijat(a)

R-73

Přijat(a)

R-66

Přijat(a)

R-61

Přijat(a)

R-44

Přijat(a)

R-75

Přijat(a)

R-77

Přijat(a)

R-68

Přijat(a)

R-58

Přijat(a)

R-71

Přijat(a)

R-82

Nepřijat(a)

R-80

Nepřijat(a)

R-78

Nepřijat(a)

R-81

Nepřijat(a)

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

 

Datum zveřejnění od 20. května 2021 do 3. června 2021 na veřejně přístupném místě školy a na webových stránkách školy.

 

 

            V Mostech u Jablunkova 20. 5. 2021             

 

                                                                                                          Mgr. Kamil Bula    

                                                                                                             ředitel školy