Úplata za předškolní vzdělávání 2019-2020

Publikováno: 12.10.2020 Autor(ka): Kamil Bula

Úplata za předškolní vzdělávání  

(podle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů)

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2019/2020 činí 200,- Kč na dítě za měsíc 

Dětem v posledním ročníku předškolního vzdělávání se poskytuje vzdělávání v mateřské škole bezúplatně (neplatí „školné“).

Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu se úplata neplatí.

Forma úplaty

  • Bezhotovostní platba - úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 12. dne daného měsíce na účet u Fio a.s. číslo 2200907079/2010. Je nutno si vyřídit souhlas k povolení k inkasu a úplata bude z vašeho účtu stažena zároveň se stravným.
  • Hotovostní platba - rodiče uhradí v mateřské škole učitelkám v MŠ Dolní každou druhou středu v měsíci, v MŠ Střed každý druhý čtvrtek v měsíci, v MŠ Šance každý druhý pátek v měsíc