U Zajíce

Slovo na závěr školního roku 2020/2021

Publikováno: 2.7.2021 Autor(ka): Kamil Bula

Vážení rodiče, milí žáci, pedagogové a ostatní zaměstnanci školy,

 

končíme tento letošní školní rok, který probíhal z větší části nestandartním způsobem. Přecházeli jsme od prezenční k distanční výuce a také jsme si mohli vyzkoušet rotační výuku, kdy se žáci jeden týden vzdělávali doma a další týden zase ve škole. Každý se snažil s novou situací za času pandemie nějak vyrovnat. Do slovní zásoby jsme doplnili slova jako on-line výuka, google meet, covid, která se stala součástí našeho života.

Proto je na místě poděkovat rodičům, prarodičům, celým rodinám a samozřejmě našim žákům za statečný a zodpovědný přístup k distančnímu i prezenčnímu vzdělávání. Za trpělivost, vstřícnost a ochotu, kterou jste museli vynaložit po celou dobu vzdělávání.

Rád bych také poděkoval pedagogickým pracovníkům a ostatním zaměstnancům školy, kteří se podíleli nebo významně přispěli ke zdárnému průběhu neobvyklého školního roku.

Přijměte ode mne přání příjemného prožití prázdnin plného sluníčka, odpočinku, zdraví a nezapomenutelných zážitků.

 

                                                                                                                                                                          Mgr. Kamil Bula

                                                                                                                                                                             ředitel školy