U Zajíce

Začátek školního roku 2021/2022 v mateřských školách

Publikováno: 25.8.2021 Autor(ka): Jana Genčevová

                                    Vážení rodiče,

 

    školní rok 2021/2022 začíná v mateřských školách v běžném  

   provozu od 6:30 hod do 15:30 hod ve středu dne 1. září 2021

                   děti přivádějte nejpozději do 8 hodin. 

     Děti s příznaky infekčního onemocnění (rýmou, kašlem     

         teplotou …) nemohou do mateřské školy vstoupit

               

  • děti se v MŠ netestují.
  • děti, které nezahájily povinnou školní docházku, nemusí na žádném místě nosit roušku
  • vzhledem k situaci vstupujte pouze do šaten mateřských škol a to v roušce
  • použijte Vy i děti dezinfekci
  • dítě předáte p. učitelkám ve dveřích do třídy, Vy do třídy nevstupujte
  • zdržujte se v prostorách šatny jenom po dobu nezbytně nutnou

Veškeré organizační věci týkající se provozu mateřských škol a potřeb dětí se budou řešit v prvních týdnech v září.

Tato opatření budou probíhat po celou dobu koronavirové situace.

O aktuálních změnách Vás budeme informovat.

                                                                        Těšíme se na Vás …