U Zajíčka

Úplata za předškolní vzdělávání 2021/2022

Publikováno: 25.8.2021 Autor(ka): Jana Genčevová

Úplata za předškolní vzdělávání  

(podle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů)

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022 činí 200,- Kč na dítě za měsíc 

Dětem v posledním ročníku předškolního vzdělávání se poskytuje vzdělávání v mateřské škole bezúplatně (neplatí „školné“).

Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu se úplata neplatí.

Forma úplaty

  • Bezhotovostní platba   - úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do 12. dne daného měsíce na účet u Fio a.s. číslo 2200907079/2010. Je nutno si vyřídit souhlas k povolení k inkasu a úplata bude z vašeho účtu stažena zároveň se stravným.
  • Hotovostní platba   - rodiče uhradí v mateřské škole učitelkám v MŠ Dolní každou druhou středu v měsíci, v MŠ Střed každý druhý čtvrtek v měsíci, v MŠ Šance každý druhý pátek v měsíci  
  • Formuláře jsou ke stažení v sekci jídelna – dokumenty (soubory ke stažení), po vyplnění odevzdejte v mateřské škole