Základní informace

Základní informace

Jsme mateřská škola, která má tři odloučená pracoviště: Dolní, Střed a Šance. Od 1. září 2019 se stala mateřská škola součástí Základní školy a mateřské školy Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace. Zřizovatelem je Obec Mosty u Jablunkova.

Naše škola je blízká přírodě, věnujeme pozornost environmentální výuce, jsme zaměřeni na polytechnickou výchovu dětí a na osobnostně sociální výchovu dětí.

Mateřská škola Šance, Mosty u Jablunkova 484, je v budově bývalé základní a mateřské školy, která byla založena v roce 1936.  Mateřská škola je v blízkosti slovenských hranic v chráněné krajinné oblasti Beskydy. V okolí je Přírodní rezervace Motyčanka, Přírodní rezervace Vřesová stráň, Přírodné rezervace Pod hájenkou Kyčera a Přírodní památka Filůvka. Středověké opevnění se rozrostlo o nově vybudované „Návštěvnické centrum“, které bude pro veřejnost slavnostně otevřeno 16. 5. 2020.

Budova během let prošla různými organizačními změnami a rekonstrukcemi. Původní prostory ZŠ a půdní prostory byly přestavěny na malometrážní byty. V přízemí se nyní nachází jednotřídní mateřská škola a součástí i této mateřské školy je školní jídelna a vaří se zde i obědy pro cizí strávníky.  

Děti využívají zahradu pro enviromentlní výchovu, která byla financována z prostředků obecního úřadu. Využíváme i multifunkční hřiště. V současné době zde dochází 27 dětí ve věku od 2 do 6 let.