Informace platné od 12. 4. 2021

Publikováno: 9.4.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

Co bude platit od 12. 4. 2021:

Mimořádné opatření MZ k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

 V mateřských školách

  - dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání 

  - dětem rodičů vybraných profesí (zdravotničtí pracovníci, pedagogických pracovníků, kteří zajišťují prezenční výuku, IZS, bezpečnostní služby…..).

V tomto případě volejte do MŠ, abychom mohli zajistit provoz (a je třeba doložit potvrzení od zaměstnavatele, že vykonáváte tuto profesi).

  • Děti nemusí mít zdravotní roušky či respirátory (rodiče nebo doprovod dítěte musí mít při vstupu do MŠ respirátor)

  • Děti se budou testovat neinvazivními antigenními testy dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek (vždy ve stejnou dobu) 

Paní učitelky telefonicky dohodnou s Vámi dobu, kdy budou vaše děti za přítomnosti rodičů testovány v rozmezí od 6:30 do 7:40 hod

(je třeba počítat s tím, že testování bude trvat 20 minut a vy budete muset počkat až budou výsledky) .

 Kdo bude testy dětem provádět?             

Testovat děti bude zákonný zástupce nebo osoba, která má písemný souhlas zákonného zástupce. Vše za přítomnosti paní učitelky.

Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché. U testování bude vždy přítomna učitelka, která rodičům (nebo osobě, která má písemný souhlas zákonného zástupce) pomůže. Tyto osoby musí mít respirátor.

Když bude test negativní, dítě půjde do třídy, pokud bude pozitivní, dítě odchází

domů, vy kontaktujete dětského lékaře, který vypíše žádanku na test RT-PCR.

Pokud se u pondělního testování a následném PCR testu covid-19 u dítěte potvrdí, zůstane ve dvoutýdenní domácí izolaci. Ostatní děti dané třídy se dál vzdělávají. V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině při čtvrtečním testování prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti, které byli s pozitivně testovaným v kontaktu.

 Je testování povinné?

Testování je povinné pro účast na prezenční výuce. Pokud se dítě-předškolák nevzdělává prezenčním způsobem z důvodu neúčasti na testování, MŠ bude absenci evidovat jako omluvenou. MŠ nemá povinnost zajistit takovému dítěti-předškolákovi distanční způsob vzdělávání. Zde je tedy situace obdobná tomu, když dítě-předškolák z důvodu jakéhokoliv onemocnění zůstane doma. O této skutečnosti (odmítnutí testování dítěte) je zákonný zástupce povinen předem informovat učitel

 Které děti se testovat nemusejí?

Z testování ve MŠ jsou omluvené děti s negativním PCR testem nebo odborně provedeným antigenním testem, který absolvovali individuálně a jehož výsledek není starší než 48 hodin. Zároveň nesmějí mít příznaky nemoci covid-19. Testovat se nemusí ani děti, které nemoc prodělaly a od pozitivního PCR testu neuplynulo více než 90 dnů. Potvrzení od lékaře nebo zprávu z laboratoře musejí předložit před vstupem do školy.

Když se dítě neotestuje v pondělí nebo čtvrtek (nebude v tento den v MŠ), bude testováno v následující den, kdy přijde.

Postup při samotném testování

Naše mateřská škola bude využívat Singclean testy.

Odkaz na video k testování naleznete zde.

Návod naleznete v příloze.

1

Další informace

Další informace jsou k dispozici zde

nebo v přílohách.

                                                                                                         Mgr. Kamil Bula

                                                                                                            ředitel školy