Poděkování předsedovi SRPŠ

Publikováno: 19.11.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

 

    Na valné hromadě SRPŠ konané 18.11.2021 se uskutečnily volby nových členů výboru. Ve funkci předsedy v letošním roce končí pan Tomáš Kohut. Touto cestou bychom rádi panu Kohutovi poděkovali za výbornou spolupráci a dlouholeté předsednictví v SRPŠ. Poděkování taktéž patří všem končícím členům, panu Miroslavu Benkovi, Václavu Klusovi, Nikol Procházkové, Michaele Muchové a Aleně Kohutové za nelehkou a obětavou práci pro spolek.

 

     Novým předsedou spolku se stal pan Tomáš Mucha, členy výboru jsou Marcela Bojková, Iva Marosz Michnová, Monika Ruszová, Jiřina Bilková, Jarmila Kowolowská, Petra Kluzová, Andrea Neničková a revizorem účtů se ustanovila paní Anna Kullová. Všem členům výboru přejeme do dalšího funkčního období dobrou spolupráci jak s rodiči, tak i učiteli.

 

.                                                                              

                                                                                                                     Vedení školy