Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 - MŠ STŘED

Publikováno: 20.5.2021 Autor(ka): Veronika Sikorová

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od 1. 9. 2021 v Základní škole a mateřské škole Mosty u Jablunkova 75O příspěvková organizace, odloučené pracoviště Střed 788

Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, zastoupena ředitelem Mgr. Kamilem Bulou, v souladu s ustanovením §34, §165 a §183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád, v platném znění, rozhodla takto:

 

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

R-83

Přijat(a)

R-55

Přijat(a)

R-45

Přijat(a)

R-46

Přijat(a)

R-50

Přijat(a)

R-54

Přijat(a)

R-60

Přijat(a)

R-74

Přijat(a)

R-53

Přijat(a)

R-72

Přijat(a)

R-76

Přijat(a)

R-59

Přijat(a)

R-65

Přijat(a)

R-48

Přijat(a)

R-41

Přijat(a)

R-56

Přijat(a)

R-62

Přijat(a)

R-43

Přijat(a)

R-42

Nepřijat(a)

R-47

Nepřijat(a)

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, a rozhoduje o něm Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

 

Datum zveřejnění od 20. května 2021 do 3. června 2021 na veřejně přístupném místě školy a na webových stránkách školy.

 

   V Mostech u Jablunkova 20. 5. 2021             

                                                                                                       Mgr. Kamil Bula    

                                                                                                             ředitel školy