U Veverky

PRÁCE NA SILNICI

Publikováno: 3.5.2023 Autor(ka): Ivona Kufová

5.5.-9.5.2023

PRÁCE NA SILNICI

 

 „Úpravy zpevněných ploch u MŠ Střed k.ú. Mosty u Jablunkova“ Vám tímto oznamujeme, že v termínu 5.5.-9.5.2023 bude probíhat BETONOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÉ SILNICE k MŠ Střed. V rámci těchto prací dojde k omezení průjezdnosti místní komunikace ve sjezdu ze silnice II/474 směrem k MŠ Střed. 

Z těchto důvodů žádáme občany, aby v dotčeném úseku neparkovali vozidla a nezajížděli vozidly do ulice k MŠ Střed na staveništi, a to z důvodu nebezpečí poškození vozidel. Pro případné podrobnější informace se prosím obraťte na odpovědného pracovníka stavby, popř. pracovníky provádějící stavební práce.

Používejte v tyto dny VEDLEJŠÍ KOMUNIKACI.

Děkujeme za pochopení.

Odpovědná osoba: Dušan Řehák,

stavbyvedoucí

Tel: 602 726 569