U Veverky

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/ 2025

Publikováno: 10.4.2024 Autor(ka): Ivona Kufová

   Těšíme se na Vás! (od 8 – 15 hodin)

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/ 2025

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2024 / 2025 dne 2.5.2024

     Zápisy proběhnou na jednotlivých MŠ, za osobní účasti dětí i rodičů.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole a potřebné dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova v sekci:

  • Dokumenty /Řády a směrnice a v sekci Aktuality (anebo o ně můžete předem požádat na té mateřské škole, kterou jste si vybrali).

 

Budete mít možnost prohlédnout si prostory a vybavení, získat informace týkající se způsobu vzdělávání a dostat odpovědi na potřebné otázky. Setkáte se s p. učitelkami mateřských škol.

Doneste si vyplněné dokumenty, které jsou nutné k zápisu:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do konkrétní MŠ, kterou jste si vybrali, podepsanou oběma zákonnými zástupci
  • Evidenční list pro dítě v MŠ – potvrzení od dětského lékaře nesmí být starší tří měsíců
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů a pořízení ostatních materiálů
  • Dohoda o způsobu a délce docházky dítěte do MŠ
  • Kopie rodného listu / popř. kopie „Rozhodnutí soudu“

                 Těšíme se na Vás! (od 8 – 15 hodin)