U Veverky

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Publikováno: 3.5.2023 Autor(ka): Jana Genčevová

Vznášať sa ticho Plochý kreslené obrázky děti ve školce lebka otras rez

              Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2-3 let,

pro které jsou zřízeny třídy v MŠ Střed „U Myšky“ a v MŠ Dolní třída „U Zajíčka“.

Pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. 2023, je předškolní vzdělávání od 1.9. 2023 povinné.

Zápis proběhne dne 11.5.2023 v době od 8:00 do 15:00 hodin v jednotlivých MŠ za osobní účasti dětí i rodičů.

Přineste vyplněné dokumenty, které jsou nutné k zápisu:

-Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do konkrétní MŠ, kterou jste si vybrali, podepsanou oběma zákonnými zástupci

-Evidenční list pro dítě v MŠ – potvrzení od dětského lékaře nesmí být starší tří měsíců

-Souhlas se zpracováním osobních údajů a pořízení ostatních materiálů

- Rodný list k nahlédnutí / popř. kopie „Rozhodnutí soudu“

-Dohoda o způsobu a délce docházky dítěte do MŠ

Tyto dokumenty naleznete v příloze „soubory ke stažení“ (můžete o ně předem požádat v mateřské škole, kterou jste si vybrali).

Děti budou přijímány podle „Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole“, které jsou zveřejněny na webových stránkách MŠ v sekci Dokumenty/Řády a směrnice

Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy bude zákonnému zástupci dítěte oznámeno zveřejněním seznamu dětí pod registračním číslem na webových stránkách školy a vstupních dveří do budov mateřských škol a jednotlivých tříd.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Ředitel školy stanovil kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování, na základě ustanovení paragraf 165 zákona číslo 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

                                                                                                           Mgr. Kamil Bula

                                                                                                        ředitel školy