U Veverky

Angličtina pro děti

Publikováno: 19.1.2022 Autor(ka): Ivona Kufová

Od 4.ledna mají ve vzdělávacím programu všichni předškoláci seznámení s angličtinou, kterou vede paní učitelka Bc. Ivana Vojtylová. Interaktivní hry a zábavná vyuková cvičení umožňují přímý kontakt dětí s cizím jazykem, paní učitelka  se snaží o učení hrou. Děti potřebují střídat činnosti a podněty. Proto jsou lekce plné interakce – zpívají, tancují, řeší nejrůznější úkoly. Díky tomu má každá lekce spád a osobnost se rozvíjí všestranně, což je vynikající základ pro budoucí vzdělávání.