U Veverky

BYL JEDEN MRÁČEK...

Publikováno: 9.11.2020 Autor(ka): Ivona Kufová

Formou jednoduchých pokusů se děti seznámily  s koloběhem vody v přírodě, života u vody i ve vodě, děti poznávaly prostředí potoka a jejího okolí, seznamily se s ochranou přírody, uvědomily si, že voda je
užitečná, důležitá pro život, bez vody by na zemi nebyl život. Jak vzniká déšť si děti poslechly v krásné veršované pohádce. Poslechem skladby Bedřicha Smetany Vltava slyšely, že vodu lze zaznamenat i hudbou.