U Veverky

Koncert

Publikováno: 23.6.2023 Autor(ka): Ivona Kufová

V rámci hudební výchovy, jsme děti seznamovaly s jednotlivými hudebními nástroji, a dnes nám kamarádi, kteří již navštěvují ZUŠ uspořádali,, KONCERT ".Hudební činnosti v naší MŠ prostupují všemi oblastmi. Snažíme se vést děti k hudbě a lásce k ní, protože hudební činnosti podněcují fantazii a dávají prostor k tvořivosti, k seberealizaci. Mají sociální rozměr, proto jsou i účinnou metodou při osvojování sociálních dovedností - spolupráce, zodpovědnosti, vytrvalosti, trpělivosti. Hudební umění vede k rozvoji estetického vnímání, k vnímání krásna, k přijímání pozitivních životních hodnot. Hudební aktivity jsou přirozenou primární prevencí sociálně patologických jevů. Kultivují vzájemné vztahy i fyzický kontakt mezi dětmi. Podporují  vytváření pozitivního klimatu ve třídě.