U Veverky

První dny v mateřské škole

Publikováno: 7.9.2021 Autor(ka): Ivona Kufová

Začátek docházky do MŠ je pro dítě v každém případě velkou změnou a ta s sebou
přináší spoustu pocitů a zážitků, se kterými se musí malý školáček vyrovnat. 

Naším cílem je pomoci dítěti adaptovat se, seznámit je s novým prostředím, základními pravidly chování, režimem dne. Téma přispívá k získávání schopnosti pochopit základní požadavky na chování v mateřské škole, rozvíjí schopnosti důležité pro navazování vztahu k druhým dětem.

Součástí vzdělávací nabídky jsou i sociální a didaktické hry, které zařazujeme na začátku školního roku, kdy chceme, aby se děti navzájem seznámily a oslovovaly se křestními jmény, poznaly svou značku, věděly, kam se ukládají hračky, kam se odkládají osobní věci apod.