„Cesta kolem světa“

Publikováno: 28.8.2020 Autor(ka): Jan Beiger

V letošním roce 2020/ 2021 budeme pracovat ve školní družině na téma

 

 „Cesta kolem světa“

 

Formou her, soutěží a volnočasových aktivit každý měsíc navštívíme různé kontinenty - země a seznámíme se s jejich kulturou, zvyky, faunou, florou, gastronomii a vším, čím jsou tyto země zajímavé. Koncem měsíce si vždy všechny získané informace zopakujeme zábavnou formou a na nejbystřejší  žáky čeká malá odměna. ( určitě to budete všichni...)

Věříme, že letošní rok v naší družince bude zábavný a zajímavý.

Těší se na vás vychovatelky.

„Cesta kolem světa“