Školní družina – stará škola + nová škola 2020/21

Publikováno: 28.8.2020 Autor(ka): Jan Beiger

Provoz:  

6:30 hod. – 7:30 hod.

ranní družina je i pro nepřihlášené žáky

11:25 hod. – 16:00 hod. odpolední družina pouze pro přihlášené žáky

Provoz družiny bude do odvolání. Rodiče budou informováni.

 

Místo:  1. – 2. ročník  stará škola, 3. - 5. ročník nová škola

 

 

Vyplněné přihlášky odevzdejte nejpozději do  4. 9. 2020 vychovatelce ŠD

 

Platba:            1. pololetí 200,- Kč                                     2. pololetí 300,- Kč

 

Částku za 1. pololetí uhraďte nejpozději do 11. 9. 2020 vychovatelce ŠD

 

Od 13:00 -  14:00 hod. probíhají řízené činnosti skupin, vyzvedávejte si dítě až po 14. hod.

Nepřítomnost žáka ve školní  družině – písemná omluvenka s datem a podpisem zákonného zástupce

 

V letošním školním roce bude náš program zaměřen na téma:

 

                                     CESTA KOLEM SVĚTA

 

Formou hry , soutěží a volnočasových aktivit navštívíme různé světadíly – státy. Budeme poznávat jejich zvyky, kulturu, gastronomii a jiné zajímavosti jednotlivých zemí.