Comenius 2012 - 2014

Publikováno: 12.10.2020 Autor(ka): Kamil Bula

Program Comenius je součástí evropského Programu celoživotního učení, který umožňuje získání finančních prostředků z fondů Evropské unie na mezinárodní projekty.Comenius podporuje mezinárodní spolupráci škol, v níž hrají důležitou roli zahraniční pobyty učitelů a žáků. Cílem je zvyšování  kvality vzdělávání, prohlubování znalostí a jazykových schopností, možnost společně zpracovávat zajímavá témata, která rozvíjejí osobnost.

Comenius 2012 - 2014

Počet škol, které mají zájem o získání tohoto grantu je vysoký, proto jsme byli potěšeni, že byla naše škola vybrána.

Tématem našeho projektu je  Evropské přátelství prostřednictvím sportu. Spolupráce bude probíhat mezi naší ZŠ a partnerskými školami z Polska a Španělska. Projekt bude trvat 2 roky, a je zaměřen na propagaci zdravého životníhostylu a popularizaci sportu, zejména fotbalu a volejbalu.

První setkání učitelů a žáků partnerských škol proběhne v listopadu ve Španělsku

Název projektu:   Boomvalues: European Friendship Trough Sport
( Evropská přátelství prostřednictvím sportu )

Zúčastněné školy:

1. Publiczna Szkola Podstawowa nr 5 im.Henryka Szenkiewicza v Kraśniku  (PL)
     http://www.sp5.krasnik.pl

 2. Základní škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace  (CZ)
    http://zs.mostyujablunkova.cz

 3. Colegio de Infantil y Primaria San Gil Abad  (ES),  Motilla del Palancar
     http://edu.jccm.es/cp/sangilabad

Cíl projektu: 
1. Motivace žáků ke sportu
2. Propagace zdravého životního stylu
3. Poznávání odlišných kultur, zvyklostí a tradic různých evropských zemí a naučit
děti toleranci
4. Motivace ke studiu cizích jazyků a využívání informačních technologií
5. Obohacení výukových metod, které motivují a usnadňují výuku žáků
6. Naučit žáky vzájemně spolupracovat

Plán akcí projektu na rok 2012 – 2014:

Říjen 2012
– vzájemná výměna fotografií partnerských škol
–  tvorba prezentace školy
–  školní výtvarná soutěž o nejlepší logo projektu

Listopad 2012
– 
první  přípravné setkání partnerů ve Španělsku

Prosinec 2012
– seznámení s průběhem schůzky ve Španělsku
( žákům školy, učitelům, veřejnosti)

Leden 2013
– celoškolní projekt o olympijských vítězích, beseda s olympijskou vítězkou Šárkou Kašpárkovou

Únor 2013
– vypracování mini slovníčků se základními slovíčky sportovního názvosloví v jazycích partnerských zemí a jazyku anglickém

Březen, duben 2013
– příprava na mezinárodní turnaj ve fotbalu chlapců a volejbalu dívek (rok nar. 2001 a mladší), příprava zdravého jídelníčku a jednoduchých receptů

Květen 2013
– druhé setkání partnerů v České republice – v Mostech u Jablunkova, kde proběhne mimo jiné mezinárodní turnaj v kopané a volejbalu

Září 2013
– zahájení práce v zájmových kroužcích volejbalu dívek a kopané chlapců – příprava na turnaje v Polsku

 Prosinec 2013
– vytvoření presentací o českých olympijských medailistech z letních OH (Atény, Peking a Londýn) Tyto prezentace si vyměníme s partnery z Polska a Španělska

Březen 2014
– 16 žáků, kteří se zúčastní setkání v Polsku se připravují na soutěž o  olympijských medailistech

Květen 2014
– třetí projektové setkání v Polsku
– soutěž o olympijských medailistech
– prezentace a příprava zdravé svačiny
– účast žáků v hodinách anglického jazyka a tělesné výchovy
– výměna a prezentace metod učení mezi učiteli
– turnaje v kopané a volejbalu

 


 

PRVNÍ PARTNERSKÉ SETKÁNÍ
Motilla del Palancar – ŠPANĚLSKO
18.11.2012 – 23.11.2012
vlajkasp
DRUHÉ PARTNERSKÉ SETKÁNÍ
Mosty u Jablunkova – ČESKÁ REPUBLIKA
6.5.2013 – 10.5.2013
znakmosty
TŘETÍ PARTNERSKÉ SETKÁNÍ
Kraśnik – POLSKO
11.5.2014 – 23.5.2014