Erasmus+KA122-SCH - Krátkodobé projety pro mobilitu studujících a zaměstnanců ve školním vzdělávání

Publikováno: 24.10.2022 Autor(ka): Veronika Sikorová

Mezinárodní projekt Erasmus+

 Mezinárodní projekt Erasmus + KA1

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Projekty se v naší škole staly nedílnou součástí rozvoje školy. Snažíme se získat velice různorodé projekty zaměřené na spolupráci se zahraničními školami, rozvoj dovedností našich dětí, materiální vybavení školy, ale i na rozvoj dovedností našich pedagogů. V tomto roce 2022 se nám podařilo získat grant na projekt z programu Erasmus Plus, který je realizován za finanční podpory Evropské Unie.

Hlavním důvodem realizace tohoto projektu je rozvoj jazykové vybavenosti pedagogů a vedení školy a rozšíření pedagogických dovedností a zkušeností. Chceme, aby se škola zařadila do stále se rozšiřující sítě evropských škol, které spolu spolupracují na žákovských projektech, sdílí pedagogické a metodické zkušenosti, poznávají odlišnosti kultur a předávají si poznatky.

Máme 15 měsíců, aby 9 učitelů vycestovalo do zahraničí a realizovali cíle projektu.

Jedná se o:

  • jazykové kurzy (Malta)
  • job-shadowing - stínování práce učitelů na zahraničních školách (Řecko, Slovensko, Španělsko)