Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 1 2018-2020

Publikováno: 12.10.2020 Autor(ka): Kamil Bula

Byla nám schválena žádost a udělen grant na realizaci projektu programu Erasmus+ školní vzdělávání – Klíčová akce 1, Výzva 2018 na období 1.7.2018-30.6.2020.

Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 1 2018-2020

V rámci tohoto projektu pedagogové vyjedou na jazykové kurzy do zahraničí a také se pedagogové zúčastní stínování (job-shadowingu) na partnerské školy na Slovensku a ve Španělsku.