Erasmus + školní vzdělávání - Klíčová akce 2 2018-2020

Publikováno: 4.11.2020 Autor(ka): Kamil Bula

Byla nám schválen grant na realizaci projektu programu Erasmus+ školní vzdělávání – Klíčová akce 2, Výzva 2018. Koordinátorem projektu je německá škola.

 

Zeď  hrdinů

Mezinárodní projekt Erasmus ve kterém je naše škola zapojena, měl být ukončen v minulém školním roce. Naši práci přerušil COVID 19. V březnu byly školy uzavřeny. Zrušily  se všechny výjezdy dětí i učitelů do zahraničí a nový termín ukončení projektu je únor 2021.                                                                                                                                                                                               

Hned v září jsme začali ve škole  pilně pracovat na projektových úkolech.

Jako první jsme  vytvořili “Zeď hrdinů”.                                                                                                                                                                                          

Žáci 5.třídy, 6.A,6.B a 7.A se svými učitelkami ve výtvarné výchově hovořili o hrdinech, se kterými se ve svém životě setkali nebo setkávají.  O svém hrdinovi děti přemýšlely také doma. Některé děti se radily se svými rodiči. Do školy žáci přinesli obrázek nebo fotografii svého hrdiny s krátkým vysvětlením, proč si vybrali právě tohoto hrdinu.  Na této zdi se objevili  tatínkové, maminky, rodinní  příslušníci, ale take policisté, hasiči, zdravotníci a dokonce i pejsek, který zachránil život malému dítěti. Vzájemě jsme se obohatili o mnoho zajímavých příběhů.

Projekt nekončí. Tato doba  otevřela téma  naší další práce: “ Náš čas během korony. “  

Kamila Szotkowská                                                                                                                            

odkaz na projekt:

https://childhoodinabox.blogspot.com