Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 2 2018-2020

Publikováno: 12.10.2020 Autor(ka): Kamil Bula

Byla nám schválen grant na realizaci projektu programu Erasmus+ školní vzdělávání – Klíčová akce 2, Výzva 2018. Koordinátorem projektu je německá škola.

 

Erasmus+ školní vzdělávání - Klíčová akce 2 2018-2020

Erasmus v plném proudu.

Již druhý školní rok pilně pracujeme na úkolech v rámci mezinárodního projektu Erasmus. Tématem úkolů v tomto roce jsou „Hrdinové“.

Nejprve jsme s dětmi přemýšleli o vlastnostech hrdinů obecně a vytvořili jsme myšlenkové mapy těchto vlastností. Tato činnost nám rozšířila slovní zásobu v anglickém jazyce, ale hlavně jsme si uvědomili rozmanitost lidských vlastností.

Dále jsme zapojili naši fantazii a kreativitu. Děti nakreslily svého hrdinu. Žáci to pojali velmi individuálně a vznikly krásné obrázky, na kterých bylo vidět neuvěřitelné fantazijní hrdiny, ale i tatínka, maminku, hasiče… Vybrali jsme 5 prací a společně s partnerskými školami jsme vytvořili „Knihu hrdinů – Flipbook“.

Třetím úkolem bylo vybrat hrdinu z naší historie a představit ho na partnerském setkání v Itálii. Za Českou republiku byla volba jasná, vybrali jsme krále Karla IV. Našeho oblíbeného panovníka jsme představili italským žákům a učitelům. Prezentace byla doplněna úkoly a myslím, že náš český hrdina Karel IV. všechny v Itálii zaujal.

V měsíci lednu jsme opět měli plné ruce práce. Začali jsme pracovat na tvorbě muzea Karla IV. a tímto muzeem jsme museli virtuálně provést naše partnery z Německa, Itálie, Španělska, Slovenska a Řecka. Jak se to dětem pod vedením paní učitelek I. Janíkové, J. Skotnicové, V. Sikorové a K. Szotkowské  povedlo  se můžete přesvědčit osobně, když přijdete do naší školy, nebo virtuálně na stránkách školy a facebooku.

Práce na projektu nekončí. Nyní se připravuje  březnový výjezd 11 žáků a učitelů na slovenskou partnerskou školu , ale o tom až příště….

Kamila Szotkowská

 

Více na stránkách projektu  https://childhoodinabox.blogspot.com/