Projekt Hasík

Publikováno: 12.10.2020 Autor(ka): Kamil Bula

I v tomto školním roce jsme zapojeni do projektu Hasík

Projekt Hasík

-PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU + CO PROGRAM NABÍZÍ
- Efektivní vzdělávání dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva
- Program preventivně výchovné činnosti s mnohaletou a ověřenou efektivitou
- Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy
- Profesionální a dětem příjemný přístup certifikovaných instruktorů, kteří jsou
zároveň výjezdovými hasiči
- Projekt Hasík CZ působí jako oficiální program PVČ již v 10 krajích ČR
- Poskytovatelem dotací je MV - Generální ředitelství HZS ČR
- Vzdělávací program je zdarma

JAK VÝUKA PROBÍHÁ
Vzdělávací program se dělí do dvou cyklů
1. cyklus (1. stupeň ZŠ - druhé třídy)
První cyklus se dělí do 3 hodin, přičemž první 2 hodiny děti tráví v prostorách školy,
kde jsou zábavnou a hravou formou vzdělávány dle našich osnov. Informace, které
jsou dětem sdělovány, jsou přizpůsobeny jejich věku. Třetí, doplňkovou hodinu děti
absolvují exkurzi na stanici - prohlídku hasičských vozidel, techniky a prostor.
2. cyklus (2. stupeň ZŠ - šesté třídy)
Druhý cyklus PVČ se rovněž dělí stejnou formou do 3 hodin, rozdílem je šíře spektra
informací. Děti získávají daleko širší přehled o problematice PO a OOB + pokud jsou
žáky šestých tříd děti, které před 4 lety prošly 1. cyklem PVČ, informace souvisle
navazují na cyklus druhý. Doplňková hodina - opět prohlídka stanice.
ZÁVĚR STRUČNÉHO INFORMAČNÍHO MATERIÁLU
V případě zájmu o jakékoli informace pište email na byrtus.antonin@gmail.com
nebo volejte na číslo 721 297 494.
www.hasik.cz
www.hzsmsk.cz
Za instruktory JPO Jablunkov
Antonín Byrtus

Soubory ke stažení