Výzva 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I

Publikováno: 12.10.2020 Autor(ka): Kamil Bula

Podali jsme na MŠMT žádost pomocí systému MS2014+ a projekt jsme odstartovali od 1.9.2016. Ukončení projektu bude 31.8.2018

Dne 2.3.2017 rozhodlo MŠMT o poskytnutí dotace projekt s názvem „Šablony pro MŠ a ZŠ Mosty u Jablunkova
750“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002809

Cílem projektu je zlepšit výchovně-vzdělávací proces v základní škole pomocí následujících aktivit: Školního asistenta, krátkodobého i dlouhodobého vzdělávání pedagogů, tandemu – párové výuky, zapojení angličitny do hodin (CLIL), klubu logiky a deskových her, doučování, setkávání rodičů – přednášky.

Výzva 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I