Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha

Publikováno: 12.10.2020 Autor(ka): Kamil Bula

Podali jsme na MŠMT žádost pomocí systému MS2014+ a projekt jsme odstartovali od 1.9.2018. Ukončení projektu bude 31.8.2020

Cílem projektu je zlepšit výchovně-vzdělávací proces v základní škole pomocí následujících aktivit: Školního asistenta, krátkodobého i dlouhodobého vzdělávání pedagogů, klubu logiky a deskových her, badatelského klubu, doučování, setkávání rodičů – komunitní setkávání, ICT ve vzdělávání.

Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha