Úřední deska

Oznámen o přerušení provozu školní družiny - pololetní a jarní prázdniny 2023

Publikováno: 16.1.2023 Autor(ka): Veronika Sikorová

Ředitel školní družiny v Mostech u Jablunkova a školní družiny na Hrčavě, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, oznamuje, že provoz školní družiny bude v souladu s odst. 2 § 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle odst. 2 § 8 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění po dohodě se zřizovatelem přerušen dne 3. 2. 2023 (v období pololetních prázdnin) a v období od 6. 2. 2023 do 12. 2. 2023 (v období jarních prázdnin).

 

 

 

 

V Mostech u Jablunkova, dne 9. 1. 2023                                       Mgr. Kamil Bula
                                                                                                                 ředitel školy