Úřední deska

Oznámení o přerušení mateřské školy - jarní prázdniny

Publikováno: 8.2.2022 Autor(ka): Veronika Sikorová

Oznámení přerušení provozu mateřské školy

 

Ředitel mateřské školy v Mostech u Jablunkova a na Hrčavě, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Mosty u Jablunkova 750, příspěvková organizace, oznamuje, že provoz mateřské školy bude na základě § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění po projednání se zřizovatelem přerušen v období od 14. 3. 2022 do 18. 3. 2022 (v období jarních prázdnin) a to na odloučeném pracovišti Mosty u Jablunkova 388 (MŠ Dolní), Mosty u Jablunkova 484 (MŠ Šance), Hrčava 85.

Provoz na odloučeném pracovišti Mosty u Jablunkova 788 (MŠ Střed) bude omezen.

 

 

 

 

 

 

V Mostech u Jablunkova, 7. 2. 2022                            Mgr. Kamil Bula, ředitel školy